2015. gada 9. martā plkst. 14.00 Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīgā tiks izsolītas

...

Dzīvokļa īpašumu Skrundas ielā 20-2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Nekustamais īpašums atrodas Kuldīgas

...

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod

...

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” piedāvā

...

Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.7 un Nr.8

...

SIA „Kuldīgas slimnīca” mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu –

...