Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē valsts dzīvokļu īpašumus

Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 „Kaltiķu muiža”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā, 345,90 m2 platībā.

Sākumcena 7267,28 euro/ 182,41 sertifikāts, drošības nauda 726,73 euro, reģ.maksa 35,57 euro.

Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā 19.12.2014. plkst.11.00, ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 15. pantā noteikto kārtību.

Privatizācijas pieteikums jāiesniedz līdz 05.12.2014. plkst.16.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba d. 8.30-17.00. Drošības nauda un reģ.maksa jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai.

Informācija par objektu: www.pa.gov.lv/izsoles/353/ vai pa tālr.67021343.

 

 

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES