Nomas tiesību izsole

2014. gada 30. septembrī plkst. 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīgā tiks izsolītas nekustamā īpašuma „Katli”, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov.,  nomas tiesības. Īpašuma sastāvā ietilpst jaunbūve- ekspluatācijā nenodota katlu māja, zemesgabals ar platību 1157 m2.

Nomas maksas izsoles sākumcena – EUR 7.96 par mēnesī bez PVN. Izsoles solis EUR 0,10.  Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,00.

Par nekustamā īpašuma interesēties Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu līdz 2014. gada 29. septembra plkst.16.00, Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES