Pārdod kustamo īpašumu - CHRYSLER VOYAGER, 2008. gada

CHRYSLER VOYAGER

Kuldīgas novada pašvaldība pārdod CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas numurs HE3536, par cenu – 230.00 EUR (divi simti trīsdesmit euro, 00 centi) apmērā, neskaitot PVN, ja līdz 2021. gada 15. decembrim (ieskaitot) piesakās viens potenciālais pircējs.

Ja līdz 2021. gada 15. decembrim (ieskaitot) piesakās vairāk par vienu potenciālo pircēju, virzīt jautājumu uz tuvāko iespējamo Kuldīgas novada domes sēdi par automašīnas atsavināšanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Īpašuma vērtējums

< SKATĪT AKTUALITĀTES