Pārdod kustamo īpašumu - CITROEN BERLINGO, 2007. gada

Citroen

Kuldīgas novada pašvaldība pārdod CITROEN BERLINGO valsts reģistrācijas numurs GK5395, ar pārdošanas cenu 180,00 EUR (viens simts astoņdesmit euro, 00 centi) apmērā, neskaitot PVN, ja līdz 2021. gada 15. decembrim (ieskaitot) piesakās viens potenciālais pircējs;

Ja līdz 2021. gada 15. decembrim (ieskaitot) piesakās vairāk par vienu potenciālo pircēju, atsavināšana tiek pārtraukta un jautājums tiek virzīts uz tuvāko iespējamo Kuldīgas novada domes sēdi par automašīnas atsavināšanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Īpašuma vērtējums

< SKATĪT AKTUALITĀTES