Pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabals Cepurīšu ielā 7, Kuldīgā

cepurisu_iela_7

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Cepurīšu iela 7, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62010330276). 

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62010330276, platība 9999 m2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 33 000 EUR, drošības nauda: 3300 EUR, izsoles solis 250 EUR.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 8. decembrī,  plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 7. janvārī, plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 2021. gada 28. decembrī, plkst. 23.59 jāiemaksā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000035590, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Cepurīšu iela 7, izsole” nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas 33000 EUR un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.

Atbilstoši 2021. gada 23. novembra Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas sēdes lēmumam /prot. Nr. 36, p. 4./, izsoles uzvarētājam ir pienākums par saviem līdzekļiem 1 (viena) mēneša laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas gādāt par zemes ierīcības projekta pasūtīšanu zemesgabala sadalīšanai, robežu plānu izgatavošanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Samaksa par pirkumu – jāpārskaita 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

< SKATĪT AKTUALITĀTES