Pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu Ievu alejā 17, Kuldīgā

Ievu alejā 17

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ievu alejā 17, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62010340090). 

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62010340090, platība 656 m2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Par īpašumu 2019. gada 11. februārī noslēgts zemes nomas līgums (reģ. Nr. 0089/2019), kura termiņš beigsies, ja notiks izsludinātā izsole un Kuldīgas novada dome pieņems lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Uz zemes vienības atrodas dzīvojamais vagons ar riteņiem un nojume, kas tiks noņemti, ja izsoles rezultātā zemes vienību neiegūs esošais nomnieks. Darbi tiks veikti 1 (viena) mēneša laikā pēc Kuldīgas novada domes pieņemtā lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

Nosacītā cena: 1800 EUR, drošības nauda: 180 EUR, izsoles solis 50 EUR.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 17. augustā plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 16. septembrī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.  gada 6. septembra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 180 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot “Ievu aleja 17, izsole” un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.

Samaksa par pirkumu – jāpārskaita 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu.

Paziņojums par izsoli ir jāpublicē elektronisko izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Kuldīgas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis”, pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.kuldiga.lv/, kā arī izliekams labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Foto Ievu aleja 17

< SKATĪT AKTUALITĀTES