Pārdod nekustamo īpašumu - zemesgabalu Kurmāles ielā 7, Kuldīgā

Kurmāles ielā 7

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kurmāles ielā 7, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62010130123). 

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62010130122, platība 1125 m2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 4400 EUR, drošības nauda: 440 EUR, izsoles solis 50 EUR.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 1. martā plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 31. martā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.  gada 21. martam jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 440 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot “Kurmāles iela 7, Kuldīga, izsole” un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.

Samaksa par pirkumu jāpārskaita viena mēneša laikā no izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

< SKATĪT AKTUALITĀTES