Pārdod kustamo īpašumu - Hyundai Santamo

hyundai

Kuldīgas novada pašvaldība 2021. gada 15. februārī plkst. 13.30 Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, RAKSTISKĀ IZSOLĒ ar augšupejošu soli izsolīs transportlīdzekli Hyundai Santamo:

  • valsts reģistrācijas numurs FR235,
  • pirmā reģistrācija veikta 1999. gadā,
  • šasijas Nr. KMXSE1PPXU054781,
  • transportlīdzekļa tips – vieglais pasažieru,
  • dzinēja tilpums – 2 litri,
  • degviela – benzīns,
  • transportlīdzekļa nobraukums – ap 270 000.

Kustamās mantas izsoles sākumcena 120 EUR (simtu divdesmit euro), neskaitot PVN.

Izsolei līdz 2021. gada 15. februāra plkst. 13.15 var reģistrēties, iesniedzot piedāvājumu Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, darba dienās no 9.00–16.00 vai citā laikā, par to iepriekš vienojoties pa tālruni 63350143, vai iesūtot piedāvājumu pa pastu.

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – 15 EUR. Drošības nauda (nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 12 EUR.

Kustamā manta tiks pārdota izsoles dalībniekam, kurš piedāvās visaugstāko cenu.

Izsoles noteikumi

Novērtējums

< SKATĪT AKTUALITĀTES