Pārdod kustamo īpašumu - Ford Transit

ford

Kuldīgas novada pašvaldība 2021. gada 15. februārī plkst. 14.00 Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, RAKSTISKĀ IZSOLĒ ar augšupejošu soli izsolīs Ford Transit:

  • valsts reģistrācijas numurs CK3730,
  • šasijas Nr. WF0VXXGBVVGY85554,
  • reģistrācijas apliecības Nr. AB0679025,
  • transportlīdzekļa tips – kravas furgons,
  • dzinēja tilpums ir 2,5 litri,
  • degviela – dīzeļdegviela,
  • krāsa – zila.

Kustamās mantas izsoles sākumcena 90 EUR (deviņdesmit euro), neskaitot PVN.

Izsolei līdz 2021. gada 15. februāra plkst. 13.45 var reģistrēties, iesniedzot piedāvājumu Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, darba dienās no 9.00–16.00 vai citā laikā, par to iepriekš vienojoties pa tālruni 63350143, vai iesūtot piedāvājumu pa pastu.

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – 15 EUR. Drošības nauda (nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 9 EUR.

Kustamā manta tiks pārdota izsoles dalībniekam, kurš piedāvās visaugstāko cenu.

Izsoles noteikumi

Novērtējums

< SKATĪT AKTUALITĀTES