Pārdod nekustamo īpašumu Ēdoles ielā 59, Kuldīgā

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ēdoles ielā 59, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62010120031).  Īpašuma sastāvs: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62010120031, platība 39542 m2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos. 

Nosacītā cena: 28000,00 EUR, drošības nauda:2800,00 EUR, izsoles solis 500,00 EUR. Pirkuma summa ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 18. janvārī  plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 17. februārī plkst. 13.00. 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 7. februārim jāiemaksā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Ēdoles ielā 59, Kuldīga, izsole” nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas 2800,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.

Samaksa par pirkumu– jāpārskaita 1 (viena) mēnešu laikā no Izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu.

Paziņojums par izsoli ir jāpublicē elektronisko izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv,Latvijas Republikasoficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Kuldīgas novada laikrakstā "Kuldīgas Vēstis", pašvaldības interneta mājas lapā www.kuldiga.lv, izliekams labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

ĪPAŠUMA PLĀNS

 

 

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES