Pārdod kustamo īpašumu - VW Golf V, 2008. gada

golf

Kuldīgas novada pašvaldība 2021. gada 25. janvārī pulksten 13.30 Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīgā, RAKSTISKĀ IZSOLĒ ar augšupejošu soli izsolīs transportlīdzekli VW Golf:

  • valsts reģistrācijas numurs JD 2909,
  • pirmā reģistrācija ir veikta 17.11.2008.,
  • šasijas Nr. WVWZZZ1KZ9W138290,
  • transportlīdzekļa tips – vieglais pasažieru,
  • dzinēja tilpums ir 1,9 litri,
  • degviela – dīzeļdegviela,
  • krāsa – melna.
  • Transportlīdzekļa nobraukums – 298 000 km.

Kustamās mantas izsoles sākumcena 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi), neskaitot PVN.

Izsolei līdz 2021. gada 25. janvāra plkst. 13.15 var reģistrēties, iesniedzot piedāvājumu Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, darba dienās no 9.00–16.00 vai citā laikā, par to iepriekš vienojoties pa tālruni 63350143, vai iesūtot piedāvājumu pa pastu.

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – 15 EUR. Drošības nauda (nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 150 EUR.

Kustamā manta tiks pārdota izsoles dalībniekam, kurš piedāvās visaugstāko cenu.

IZSOLES NOTEIKUMI

NOVĒRTĒJUMS

< SKATĪT AKTUALITĀTES