Pārdod nekustamo īpašumu - zemesgabalu Mucenieku iela 22, Kuldīgā

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu Mucenieku iela 22, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62010140174).

Nekustamā īpašuma sastāvā ir zemesgabals (kadastra apzīmējums 62010140174), platība 2006 m2.

Nosacītā cena: 10400.00 EUR, drošības nauda: 1040.00 EUR, reģistrācijas maksa 30.00 EUR, izsoles solis 100.00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2021. gada 11. janvārī, plkst. 13.30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2021. gada 8. janvārim, plkst. 11:00, jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas – 1040.00 EUR un reģistrācijas nodevu – 30.00 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: Mucenieku iela 22, izsole”.

Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dalībniekam, kurš ir nosolījis augstāko cenu, nosolītā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles protokola apstiprināšanas dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni +371 29614518.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pirmajā stāvā, pa tālruni 63350143 vai e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Inventarizācija

Foto

IZSOLES NOTEIKUMI

< SKATĪT AKTUALITĀTES