PĀRDOD KUSTAMO ĪPAŠUMU - TRANSPORTLĪDZEKLI ISUZU TURQUOISE

Kuldīgas novada pašvaldība 2020. gada 27.aprīlī plkst. 15.30, RAKSTISKĀ IZSOLĒ ar lejupejošu soli izsolīs transportlīdzekli ISUZU Turquoise.

  • valsts reģistrācijas numurs GZ3917;
  • pirmā reģistrācija ir veikta 15.01.2008.; 
  • šasijas Nr. NNAM0ZALE02000886;
  • nobraukums ir 245 000 km;
  • tehniskā apskate – nav.

Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, pretendentam noteiktajā laikā jāiesūta vai jāiesniedz slēgta aploksne (ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz), kurā norādīts cenas piedāvājumu, un pieteikums, kurā pretendents norāda vārdu/uzvārdu vai nosaukumu, adresi, norēķinu konta numuru kredītiestādē, piedāvājuma iesniegšanas laiku, kā arī apliecina piekrišanu izsoles noteikumiem,  kas jāveic līdz 2020. gada 27.aprīļa plkst. 15.15.

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – 15,00 EUR.

Drošības nauda (Nodrošinājums) apmērā no izsoles sākumcenas - 600,00 EUR.

Kustamā manta tiks pārdota izsoles dalībniekam, kas piedāvās visaugstāko cenu, ja tā būs augstāka par slepeno cenu.

Izsoles noteikumi

< SKATĪT AKTUALITĀTES