Pārdod kustamo īpašumu - transportlīdzekļi Toyota Avensis

toyota

Izsolē tiek piedāvāts transportlīdzeklis – Toyota Avensis:

  • pirmā reģistrācija 21.01.2008.
  • VIN SB1ED56L30E065165,
  • valsts numurs GZ3629,
  • nobraukums 295826,
  • bez tehniskās apskates.

Kustamās mantas izsoles sākumcena –1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro), neskaitot PVN.

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs –15,00 EUR.

Drošības nauda (Nodrošinājums) 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 180,00 EUR.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot drošības naudu, jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles dienas.

Izsoles noteikumi

FOTO

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES