Pārdod kustamo īpašumu - transportlīdzekļi ISUZU Turquoise

gerbonis

Izsolē tiek piedāvāts transportlīdzeklis – transportlīdzekli ISUZU Turquoise: 

  • valsts reģistrācijas numurs GZ3917,
  • pirmā reģistrācija ir veikta 15.01.2008.,
  • šasijas Nr. NNAM0ZALE02000886,
  • nobraukums ir 245 000 km,
  • tehniskā apskate – nav.

Kustamās mantas izsoles sākumcena –9800,00 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) bez PVN.

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – 15,00 EUR.

Drošības nauda (Nodrošinājums) 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 980,00 EUR.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot drošības naudu, jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles dienas.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Kustamā manta tiks pārdota izsoles dalībniekam, kas piedāvās visaugstāko cenu.

Izsoles vieta un laiks – izsole notiks 2019. gada 21. oktobrī plkst. 14.00 Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīgā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija un piedāvājumu pieņemšana tiks veikta līdz 2019. gada 21. oktobra plkst. 12.00. Reģistrāciju veic katru darba dienu no plkst. 9.00-16.00 vai iepriekš vienojoties pa tālruni 63322469.

Izsoles noteikumi

< SKATĪT AKTUALITĀTES