Izsolīs reklāmas laukumu nomas tiesības

2018. gada 18. jūnijā plkst. 15.30 Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā notiks Reklāmas laukumu sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs nomas tiesību izsole.

Nomas tiesību izsole tiks rīkota sešām pieturvietām Kuldīgas pilsētā:

  1. pie veikala “Maxima”, Mucenieku ielā 24;
  2. pie veikala “Rimi”, Mucenieku ielā 33A;
  3. Planīcas ielā 1;
  4. Mucenieku ielā 30;
  5. Piltenes ielā 24,
  6. Piltenes iela 33.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 15.06.2018. plkst. 11.00.

Visu reklāmas laukumu nomas izsoles sākumcena ir 1040 EUR gadā, neskaitot PVN. Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā – 10 EUR. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa – 10 EUR.

IZSOLES NOTEIKUMI

< SKATĪT AKTUALITĀTES