Uzņēmējdarbības uzsākšana

Uzņēmējdarbības formas

Latvijā tiek izšķirtas šādas uzņēmējdarbības formas:

Pašnodarbināta persona

Pašnodarbinātā persona ir persona, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrēta kā pašnodarbinātā persona. Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. Saimnieciskā darbība, piemēram, ir ar uzņēmuma līguma izpildi saistīta darbība, nekustamā īpašuma apsaimniekošana, arī personas īpašumā esošas piemājas saimniecības darbība. Saimnieciskā darbība ir arī profesionālu pakalpojumu sniegšana, ja nav darba attiecības ar tiem, kam tiek sniegti pakalpojumi. Tā ir, piemēram, zinātniskā, literārā, pasniedzēja, aktiera, režisora, ārsta, zvērināta advokāta, zvērināta revidenta, zvērināta notāra, zvērināta mērnieka, zvērināta taksatora, mākslinieka, komponista, mūziķa, konsultanta, inženiera vai arhitekta darbība.

 • Pašnodarbinātais drīkst nodarbināt līdz 5 darbiniekiem.
 • Sākuma kapitāls nav nepieciešams.
 • Pašnodarbinātais var izvēlēties nodokļu nomaksas veidu – iedzīvotāju ienākuma nodokli, mikrouzņēmuma nodokli, patentmaksu vai PVN. Atliek izvērtēt, kurš ir izdevīgākais risinājums un izdarīt izvēli.
 • Pašnodarbinātais, par uzņēmuma saistībām ir atbildīgs ar visu savu mantu!

Individuālais komersants

Individuālais komersants ir fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, un kura kā individuālais komersants ierakstīta komercreģistrā. Individuālais komersants par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.

Fiziskajai personai ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja tā atbilst vienam vai vairākiem no sekojošiem nosacījumiem:

 1. Gada apgrozījums no fiziskās personas veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 284 600 EUR (200 000 LVL);
 2. Veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta (Komerclikuma 45. pants) vai māklera (Komerclikuma 64. pants) darbībai;
 3. Veiktā saimnieciskā darbība atbilst abām šādām pazīmēm:
 • gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 28 500 EUR (20 000 LVL),
 • savas saimnieciskās darbības veikšanai nodarbina vienlaikus vairāk kā piecus darbiniekus.

Personālsabiedrība

Pilnsabiedrība

Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret pilnsabiedrības kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri).

Komandītsabiedrība

Komandītsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopēju firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri), ja vismaz viena sabiedrības biedra (komandīta) atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo personiski atbildīgo sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav ierobežota.

Kapitālsabiedrība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir slēgta sabiedrība, kuras daļas nav publiskās apgrozības objekts. SIA ir juridiska persona. Lai atvieglotu reģistrācijas procesu, kopš 2012. gada novembra pieteikumu par kapitālsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā ir iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu portālā www.latvija.lv (šādā gadījumā valsts nodevu maksā tikai 90 % apmērā no to valsts nodevu likmēm, ko piemēro pārējos gadījumos).

Akciju sabiedrība

Akciju sabiedrība (AS) ir atklāta sabiedrība, kuras daļas (akcijas) var būt publiskās apgrozības objekts. AS ir juridiska persona.

Mikrouzņēmums

Mikrouzņēmums nav atsevišķa komersanta forma, bet gan nodokļu maksātājs, kas maksā īpašu nodokli, kuru regulē Mikrouzņēmumu nodokļa likums.

Mikrouzņēmums ir individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ja tie atbilst visiem turpmāk minētajiem kritērijiem:

 • Dalībnieki ir fiziskās personas;
 • Apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 100 000 eiro;
 • Darbinieku skaits nevienā brīdī nav lielāks par 5;
 • SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki.

Komersantu reģistrēšana

Pašnodarbinātas personas reģistrācijas process

Pašnodarbinātas personas saimniecisko darbību var reģistrēt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sadaļā "Dokumenti/No veidlapas/Nodokļu maksātāja pamatdarbības veida un reģistrācijas datu izmaiņu veidlapa/Nodokļu maksātāja (Fiziskas personas) reģistrācijas dati" vai klātienē reģistrēties jebkurā Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrā neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas adreses, uzrādot pasi vai personas apliecību (eID) un aizpildot nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu.

No 2010. gada 1. janvāra fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību noteiktās profesijās vai darbībās, var izvēlēties maksāt patentmaksu. Patentmaksa ir fiksēts nodoklis, kas aptver iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu par fiziskās personas saimniecisko darbību noteiktā profesijā. Tās ikmēneša maksājums detalizēti ir noteikts katrai profesiju grupai. Kā arī patentmaksas maksātāji ir nodrošināti ar atbilstošām sociālajām garantijām.

Vairāk informācijas: WWW.LIAA.GOV.LV/LV/ vai WWW.VID.GOV.LV/LV/

Individuālā komersanta reģistrācijas process

1. Reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā 

 • Pieteikuma veidlapa Nr.KR2;
 • Nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka izsniegta piekrišana individuālā komersanta juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā (ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz);
 • Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par valsts nodevas apmaksu (30 euro).
 • Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī" (18.50 euro).

Dokumenti jāiesniedz jebkurā Uzņēmumu reģistra nodaļā vai jānosūta pa pastu. Pieteikumu var iesniegt dibinātāji vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt. Pieteikumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai parakstu uz pieteikuma apliecina zvērināts notārs, ja to iesniedz nosūtot pa pastu. Individuālā komersanta parakstu uz pieteikuma var apliecināt arī Uzņēmumu reģistrā.

Dokumentu izskatīšanas termiņš: 1 - 3 darba dienas.

Vairāk informācijas: www.ur.gov.lv/registri

2. Konta atvēršana bankā

     

Atverot kontu bankā, līdzi jāņem:

 • LR Uzņēmumu reģistra izsniegtais lēmums;
 • Statūti (spēkā esošā redakcija) vai nolikums;
 • pārstāvja identitāti apliecinošs dokuments – pase;
 • pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti.

Katras bankas iesniedzamie dokumenti un cenrādis konta atvēršanai un attālināto pakalpojumu pieslēgšanai var atšķirties.

Vairāk informācijas
www.seb.lv
www.swedbank.lv/
www.dnb.lv/

3. Reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā PVN maksātāju reģistrā

Pirms nodokļa maksātājs uzsāk veikt ar pievienotās vērtības nodokli apliekamus darījumus vai saņemt ar PVN apliekamus pakalpojumus iekšzemē, par kuriem tam jāmaksā PVN kā šo pakalpojumu saņēmējam, nodokļa maksātājs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju (ir tiesības reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā arī uz noteiktu laiku).

Dokumentus reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā ir iespējams iesniegt:

 • elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu;
 • elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
 • jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā iesniedzot attiecīgu iesniegumu (iesniedzējam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments);
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģionālajā iestādē.

Dokumentu paraugi

Vairāk informācijas www.vid.gov.lv/

Personālsabiedrības reģistrēšanas process

Pilnsabiedrība un komandītsabiedrība

1. Reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa Nr.KR3;
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai (ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz);
 • Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par valsts nodevas apmaksu (reģistrācijai 1 darba dienas laikā 450 euro, reģistrācijai 3 darba dienu laikā 150 euro).
 • Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī" (27.03 euro).

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var iesniegt jebkurā Uzņēmumu reģistra nodaļā visā Latvijas teritorijā. Pieteikumu paraksta dibinātāji vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt (iesniedzama notariāli apliecināta pilnvara). Dokumentus var iesniegt dibinātājs vai jebkura cita persona - dokumentu iesniegšanai pilnvara nav nepieciešama. Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var nosūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) portālā www.latvija.lv.

Dokumentu izskatīšanas termiņš: 1 - 3 darba dienas.

Vairāk informācijas www.ur.gov.lv/

2. Konta atvēršana bankā

     

Atverot kontu bankā, līdzi jāņem:

 • LR Uzņēmumu reģistra izsniegtais lēmums;
 • Statūti (spēkā esošā redakcija) vai nolikums;
 • pārstāvja identitāti apliecinošs dokuments – pase;
 • pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti.

Katras bankas iesniedzamie dokumenti un cenrādis konta atvēršanai un attālināto pakalpojumu pieslēgšanai var atšķirties.

Vairāk informācijas
www.seb.lv/
www.swedbank.lv/
www.dnb.lv/

3. Reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā PVN maksātāju reģistrā

Pirms nodokļa maksātājs uzsāk veikt ar pievienotās vērtības nodokli apliekamus darījumus vai saņemt ar PVN apliekamus pakalpojumus iekšzemē, par kuriem tam jāmaksā PVN kā šo pakalpojumu saņēmējam, nodokļa maksātājs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju (ir tiesības reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā arī uz noteiktu laiku).

Dokumentus reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā ir iespējams iesniegt:

 • elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu;
 • elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
 • jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā iesniedzot attiecīgu iesniegumu (iesniedzējam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments);
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģionālajā iestādē.

Dokumentu paraugi

Vairāk informācijas www.vid.gov.lv/

Kapitālsabiedrības reģistrēšanas process

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SIA Reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa Nr.KR4;
 • Lēmums par dibināšanu;
 • Statūti 1 eksemplārs;
 • Bankas izziņa vai cits bankas izdots dokuments, vai atzinums par mantisko ieguldījumu;
 • Dalībnieku reģistra nodalījums Nr.1, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu uz dalībnieku reģistra nodalījuma apliecina notariāli, vai Uzņēmumu reģistra amatpersona.
 • Padomes locekļu piekrišana, ja tāda ir paredzēta;
 • Valdes locekļu piekrišana, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz piekrišanas apliecina notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersona;
 • Valdes paziņojums par juridisko adresi;
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai (ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz)
 • Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par valsts nodevas apmaksu (150 euro);
 • Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī" (27.03 euro).

Akciju sabiedrība

AS Reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa Nr.KR4
 • Lēmums par dibināšanu;
 • Statūti 1 eksemplārs;
 • Bankas izziņa vai cits bankas izdots dokuments, vai atzinums par mantisko ieguldījumu;
 • Padomes locekļu piekrišana;
 • Valdes locekļu piekrišana, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz piekrišanas apliecina notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersona;
 • Valdes paziņojums par juridisko adresi;
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai (ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz)
 • Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par valsts nodevas apmaksu (350 euro);
 • Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī" (27.03 euro).

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var iesniegt jebkurā Uzņēmumu reģistra nodaļā visā Latvijas teritorijā. Pieteikumu paraksta dibinātāji vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt (iesniedzama notariāli apliecināta pilnvara). Dokumentus var iesniegt dibinātājs vai jebkura cita persona - dokumentu iesniegšanai pilnvara nav nepieciešama. Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var nosūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) portālā www.latvija.lv.

Vairāk informācijas
www.ur.gov.lv/

www.liaa.gov.lv/

Ja esat nolēmis uzsākt savu uzņēmējdarbību, aicinām izmantot: