NVA aicina darba devējus pieteikties subsidēto darba vietu izveidei

Foto: www.securedocs.com/

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāk darba devēju pieteikumu pieņemšanu dalībai ESF projektā „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”.

Aktivitātes mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Projekta īstenošanā var iesaistīties komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas un biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

Katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz mērķa grupas bezdarbniekam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

NVA darba devējam nodrošina šādu finansiālu atbalstu pasākuma īstenošanai:

  • Dotāciju darba algai 50 % apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
  • Dotāciju darba vadītāja atlīdzībai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • Ikmēneša izmaksas VSAOI iemaksām no algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas nodarbinās bezdarbniekus tādās profesijās kā asistents, pavadonis, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs vai speciālais pedagogs, kā arī, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti.

Finanšu atbalstu bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina 12 - 24 mēnešus.

Detalizētāka informācija NVA filiālēs vai NVA interneta vietnē www.nva.gov.lv

Atbildīgā par ESF projektu Nodarbinātības valsts aģentūras Kuldīgas filiāles koordinējošā eksperte Inta Balandina, mobilais telefons: 28233826.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav