Jautājiet mums

SVEICINĀTI, BAZNĪCAS IELĀ 27, SĒTĀ ATRODAS PLATFORMA, KURA VED UZ DIEVIEM DZĪVOKĻIEM. PLATFORMA TIKA ATJAUNOTA 10 GADUS ATPAKAĻ. VIRS VIŅAS NEATRODAS ARĪ NEKĀDA NOJUME, KAS PASARGĀTU NO LIETUS UN VAI SNIEGA. KĀ REZULTĀTĀ PLATFORMA IR ĻOTI BĪSTAMA DZĪVĪBAI. PATI ESMU CIETUSI NO SLIKTĀS KVALITĀTES OBJEKTA. UN IR VĒL VIENA SIEVIETE, KAS DIVAS REIZES IR CIETUSI, IELŪZTOT. ESMU ĻOTI NEAPMIERINĀTA AR KKP ATTIEKSMI PRET CILVĒKA DZĪBU!

Labdien! Lai uzzinātu cilvēku viedokli un pieņemtu vairākus lēmumus saistītus ar nekustamā īpašuma uzturēšanu Baznīcas ielā 27, Kuldīgā, pagājušo ceturtdien notika dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Jautājums par Jūsu pieminēto koka terasi tika piefiksēts, taču par to nebija diskusiju. Jebkurā gadījumā terasi apsekot un novērst bojājumus jau nākamajā dienā pēc kopsapulces ir uzdots SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) galdniecības un būvniecības daļai. Atgādinām, ka KKP ēku apsaimniekošanas speciālisti atrodas Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā 202.kabinetā. Nepieciešamības gadījumā var zvanīt uz tālruni 63322833, vai rakstīt uz e-pastu: kkp@kuldiga.lv. Ar prieku Jums palīdzēsim!

01.09.2015 08:17

Labdien! Mans bērns sāks mācīties kaimiņu pilsētas profesionālajā vidusskolā un gribēju uzzināt vai bērnam autobusa biļetes jāmaksā vecākiem vai to sedz valsts vai pašvaldība?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība 100 procentu apmērā sedz transporta izmaksas uz izglītības iestādi un mājās tikai tiem bērniem, kuri mācās kādā no Kuldīgas novada pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iestādēm. Diemžēl, ja bērns mācās kaimiņu novadā, transporta izmaksas netiek segtas.

27.08.2015 13:07

Jautājums par ūdens patēriņa skaitītāju plombēšanu - Ja pareizi saprotu, tad obligāti skaitītājs jāplombē KKP. Kādēļ tā? MK noteikumos nav minēts, ka to var darīt tikai pārvaldnieks. Otrkārt, lūdzu paskaidrot, kas ietilpst šajā summā, ko KKP ir minējusi, kā "papildus izmaksas", ja tiek izvēlēta cita firma, kura liek skaitītājus? Cik saprotu, katrai mājai ir pārvaldnieks, kurš apseko ēkas, skaitītājus u.t.t. Par ko šajā gadījumā ir jāmaksā? Par to, ka pārvaldnieks atbrauc apsekot manus skaitītājus? Manuprāt pārvaldnieka pamata pienākumos ietilpst komunikāciju apsekošana, par ko tiek maksāta viņa alga no apsaimniekošanas maksas. Paldies par atbildi.

Labdien! SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) apsaimniekojamās mājās ar ūdens patēriņa aprēķināšanu un rēķinu izrakstīšanu nodarbojas gan KKP, gan SIA „Kuldīgas ūdens”. Mājās, kurām aprēķinus veic KKP, skaitītājus plombē Pārvaldnieks. Pārvaldniekam ir jābūt pārliecībai par mēraparātu atbilstību, tāpēc ikvienu jaunu skaitītāju ir jāpārbauda vizuāli un jānoplombē. No skaitītāju precizitātes atkarīga pareiza patērētā ūdens daudzuma aprēķināšana. KKP nekad nav iebildis un neiebildīs arī turpmāk, ja mērījumiem derīgus skaitītājus iedzīvotāji mainīs paši vai cita persona, taču to uzstādīšanas atbilstību tehniskajiem noteikumiem un derīguma marķējumu jebkurā gadījumā pārbaudīs un noplombēs Pārvaldnieks. Šāda kārtība ir ne tikai loģiska, bet to paredz arī spēkā esoši normatīvie akti. (Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” nosaka, ka „pārvaldnieks vai cita persona, kura ir uzstādījusi vai nomainījusi ūdens patēriņa skaitītāju, noplombē skaitītāja pievienošanas vietu. Ja ūdens patēriņa skaitītāju uzstādījusi vai nomainījusi cita persona, skaitītāja pievienošanas vietu noplombē pārvaldnieka klātbūtnē”.) Tarifu 4,27 eiro bez PVN veido darbinieka atalgojums ar visiem nodokļiem, transporta un kancelejas izdevumi, skaitītāja plombe un datu ievadīšana uzskaitvedības sistēmā. Jūsu minēto inženierkomunikāciju apsekošanu, kā obligātu regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām”, un tie attiecas uz kopīpašumā esošajām daļām, nevis uz Dzīvokļa īpašumu.

27.08.2015 10:52

Labdien! Izlasīju informāciju ka mūzikas skolā beidzot sāksies remonts, sakiet lūdzu kur mācīsies bērni remonta laikā????

Labdien! Pagaidām plānots, ka E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas remonta laikā bērni mācības turpinās Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā.

26.08.2015 16:41

Man ir tāds jautājums: ,,Cik ilgi dome neliksies ne zinis par vandāļiem katru nedēļu no ceturtdienas vakara līdz pirmdienai Stendes ielā? Nezinu vai no Zabadaka, vai no citurienes, no vieniem, līdz pusčetriem naktī jauniešu bari demolēja jaunos kociņus, soliņu vietas un ielu! Vai tomēr Pašvaldības policijai nevajadzētu arī brīvdienās kaut cik pievērst uzmanību šai ielai, ja nav iespēju uzstādīt novērošanas kameras? Tikai atkal nerakstiet, lai mēs par katru gadījumu ziņotu policijai, jo tas nav mūsu darbs audzināt policistu laiskumu Pašvaldības policijā, jo par patrulēšanu viņi saņem algu. Reiz jau ziņoju, bet acīmredzot līdz vecajām dzirnavām viņiem ir dikti tālāk, kā no Pašvaldības policijas un ar savu transportu. Tādēļ tagad esmu inerts, jo redzu, ka mani neviens nesargā un savus logus un īpašumu sargāšu pats ar savām metodēm. 2. Vai nebūtu lietderīgi šajā ielā uzlikt arī pāris ,,guļišos policistus, vai ātruma novērošanas kameras, jo šajos laikos, ,,kad policisti guļ,, uzdarbojas dažādi ātruma pārkāpēji, ar izpūtējiem un arī bez tiem. Tas pats notiek arī kad iela abās pusēs ir pilna ar noparkojušajām automašīnām un tikai pretīm manai mājai, jau biju aculiecinieks diviem nodauzītiem auto spoguļiem! Paldies, ka uzklausat, bet ģeldētu arī kāda saprātīga rīcība, bet ne tikai kārtējā atrakstīšanās.

Labdien! Šādu informāciju par izdemolētiem kociņiem un bojātiem soliņiem Kuldīgas novada Pašvaldības policija, kā arī par apstādījumiem kārtību atbildīgie SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" nav saņēmuši. Ik dienu (t.sk. nedēļas nogalēs) policija patrulē pēc noteikta maršruta, kas ietver ne tikai pilsētas, bet arī klusākās teritorijas. Diennakts dežūrā pastāvīgi strādā 2 policisti, tāpēc visās vietās vienlaicīgi tiem atrasties nav iespējams. Patruļas maršrutā Krasta un Stendes ielas ir iekļautas novērot vismaz piecas reizes diennaktī. Lūgums turpmāk par novērotiem pārkāpumiem, nekārtībām ziņot Pašvaldības policijai pa tālr. 28881288 un tā ieradīsies notikuma vietā. Darām Jums zināmu, ka arī Stendes ielā ir plānots izvietot novērošanas kameras.

31.08.2015 13:38

Labdien! Vēlos uzzināt pēc kāda principa Kuldīgas Komunālie Pakalpojumi (KKP) nosaka tarifu par atkritumu izvešanu/apsaimniekošanu? Caurskatot pēdējos rēķinus,secinu ka atšķirība ir ļoti ievērojama. Vai KKP iepriekš nav jābrīdina iedzīvotājus, ka tiks mainīta piemērojamā summa par sniegtajiem pakalpojumiem? Gaidīšu atbildi!

Labdien! Kuldīgas Komunālie Pakalpojumi (KKP) informē, ka tarifs kopš 2013. gada decembra nav mainījies. KKP izraksta rēķinu pēc faktiski izvestā sadzīves atkritumu daudzuma - šoferis katru reizi savācot atkritumus, piefiksē atkritumu daudzumu konteinerā un līdz ar to rēķina summa var mainīties. Neskaidrību gadījumā iesakām sazināties ar Kuldīgas komunālo pakalpojumu Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Kasparu Poriķi, tālr. 26342778.

18.08.2015 12:57

Laba diena! Jau sen ir radies jautājums par "vilcieniņu" Ludis, kurš kursē gandrīz katru dienu pa koplietošanas ceļiem. Es, protams, neko nesaprotu no komercpārvadājumus regulējošajiem noteikumiem tāpēc, varbūt, domes juristi var pakomentēt: a) vai minētais transporta līdzeklis nav jāreģistrē CSDD vai VTUA? b) vai tam nav nepieciešama OCTA? c) vai nav jāsaņem ATD izsniegta licence pasažieru komercpārvadājumiem? Protams, var aizbildināties ar to, ka pasažieru komercpārvadājumus nodrošina nevis dome, bet gan privāts uzņēmums un Jums nav jāatbild uz šiem jautājumiem, taču, ļoti gribas saprast - kādā kārtībā, piemēram, es varētu iegūt tiesības Kuldīgas pilsētā pārvietoties ar paštaisītu, nereģistrētu transporta līdzekli un netikt sodīts? Paldies!

Labdien! Specializētā tūristu transportlīdzekļa - vilcieniņa „Ludis” darbību reglamentē Ceļu satiksmes likuma 9. pants, 10. pants, 16. pants (turpmāk CSL) un Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2015/6 „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā”. CSL nosaka, ka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus, transportlīdzekļa tipu un kustības maršrutu nosaka attiecīgā pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus. Proti, CSL reglamentēts, ka šādus transportlīdzekļus (kā arī tramvajus un trolejbusus) CSDD nav jāreģistrē un tehniskā stāvokļa kontrole jānodrošina pašvaldībai. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.2015/6, specializētā transportlīdzekļa licences saņemšanai obligāta OCTA, kā arī novada pašvaldības Licencēšanas komisijā ikgadēji jāapstiprina braukšanas maršruts un kā arī jāiesniedz apliecinājums, ka pie sertificēta speciālista veikta tehniskā stāvokļa kontrole. Pieminams, ka līdzīgus saistošos noteikumus izdevušas citas pašvaldības un specializētie tūrisma transportlīdzekļi jau vairākus gadus darbojas Rīgā, Gulbenes novadā, Tērvetes novadā. Sīkākas informācijas iegūšanai varat iepazīties ar Kuldīgas novada saistošiem noteikumiem Nr.2015/6 „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā” un vērsties Kuldīgas novada Domes Licencēšanas vai Transporta komisijā.

17.08.2015 10:53

Labdien! Lūdzu uzlabot celiņu no kanàla līdz peldētavai Mārtiņsalā, jo ar ratiem tur nokļūt ir ļoti apgrūtinoši. Kà arī Zilā karoga pludmalē aicinu izveidot riteņu novietni!

Labdien! Paldies par informāciju. Nākamā gada budžetā tiks paredzēts finansējums labiekārtojuma uzlabošanai Mārtiņsalā, paredzot uzlabot celiņus un izbūvēt apgaismojumu. Tuvākajā laikā tiks ierīkota velosipēdu novietne.

19.08.2015 12:36

Labdien! Vēlējos pajautāt kur būtu pieejama informācija par to kādas pulciņa nodarbības (dejošana, dziedāšana, zīmēšana utt.) var apgūt bērni (5gadi) Kuldīgas novadā! Paldies

Labdien! Līdz 21. augustam ir izsludināta pieteikšanās uz valsts finansējumu interešu izglītības programmu realizēšanai Kuldīgas novadā no 1. septembra līdz 31. decembrim. Pēc saņemto pieteikumu apkopošanas, bet ne vēlāk kā līdz 1. septembrim Kuldīgas novada Domes Izglītības komisija lemj par finansējuma piešķiršanu katrai konkrētajai programmai. Tātad septembra sākumā Kuldīgas novada mājas lapā www.kuldiga.lv- Izglītība- interešu izglītība būs iespēja iepazīties ar Kuldīgas novadā piedāvātajām interešu izglītības pulciņu nodarbībām.

14.08.2015 10:47

Labdien man ir vien sāpīgs jautājums,dzīvoju pretīm Kultūras Centra skvēriņam.Skatos un šausminos cik skvēriņā ir briesmīgi apstādījumi,kāpēc nedeva Komunālo Pakalpojumu cilvēkiem iekārtos skvēriņu,jo tur strādā cilvēki ar skaistām idejām cik mums Kuldīga ir skaista,cik skaisti skvēriņi,parki,jo to visu dara Komunālo Pakalpojumi .Bet Kultūras Centrs nu tas ir šausmīgs,tur viss ir tik skaisti uztaisīts,bet kad paskatos uz skvēriņu negribas garām iet.Tie krūmi tie šausmīgie nokaltuši,garie ziedi,nu briesmīgi.Es neesmu viena kam riebjas skatīties tādi ir daudzi,vai tiešām nevar ko skaistu,tas taču ir Kultūra Centra skvēriņš.Atklāti sakot tad vecais skvēriņš bija daudz jaukāks,skaistāks.Piedodiet,un ar cieņu Natālija Meldere.

Labdien! “Alekšupītes promenādes izveidē un ar to saistīto ielu rekonstrukcija, Kuldīgā, 2. kārtās 1. daļas” būvniecības iepirkumā uzvarēja SIA “Ostas celtnieks”, kurš kā apakšuzņēmēju izvēlējās “SIA Galantus”, kas pēc projekta arī veica apzaļumošanu. SIA “Galantus” ir uzdots līdz objekta nodošanai rūpēties par laistīšanu un sakaltušos stādus apmainīt pret dzīvotspējīgiem. Pēc objekta nodošanas, skvēru apsaimniekos SIA “Kuldīgas Komunālie pakalpojumi”. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka katram parkam un skvēriņam jādod laiks, lai tas iedzīvotos.

12.08.2015 06:42

Labdien! Kur man griesties pēc palidzības dzīvokļa jutājuma risināšanā,ja pagasts nenāk pretī tā risināšanā? DZīvojam 1 istabas dzīvoklī ar apdzīvojamo platību 33,6 m2,dzīvojam šai dzīvoklī 4 cilvēki 2 mani nepilngadīgie dēli 11 gadi un 6 gadi,es un mans dzīves draugs. Novembra beigās ir gaidāms 3 bērniņš.

Labdien! Jums vajadzētu sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļas dzīvokļu speciālistu Andreju Veremeju, tālruņa numurs 63350078.

04.08.2015 10:45

Labdien! Sakiet,kad mūzikas skolas bērni varēs mācīties atbilstošās telpās un starpbrīdī nebūs jāpārskrien no Smilšu ielas uz Liepājas ielas māju. Jau pāris gadus dzirdami solījumi,ka tūlīt sāksies remontdarbi,bet nekā. Ar jaunā baseina būvniecību visu izdevās tik ātri sakārtot, vai nevarētu arī mūzikas skolai paātrināt tikšanu normālās telpās?

Labdien! Pašvaldība jau ir uzsākusi iepirkuma procedūru par mūzikas skolas rekonstrukcijas procesu, un šobrīd notiek pretendentu piedāvājumu izvērtēšana. Iepirkuma rezultāti varētu būt zināmi līdz augusta mēneša beigām.

04.08.2015 05:25

Labdien! Gribēju noskaidrot pa kuru Liepājas ielas daļu ir domāts braukt velosipēdiem. Visu laiku domāju, ka riteņbraucējiem ir vidus josla, bet visi tā nedomā. Gājējiem neomolīgi kad riteņbraucēji lielā ātrumā aiznesas garām pa jebkuru pusi un riteņbraucēji nevar saprast kur lai brauc, kad gājēji izretojušies par visu ielas platumu. Varbūt varētu iezīmēt kādu joslu riteņbraucējiem, lai visiem saprotami.

Labdien! Šobrīd Liepājas iela posmā no Baznīcas ielas līdz Smilšu ielai ir kā gājēju un velosipēdistu ceļš bez atsevišķi izdalītām joslām, tādēļ gan gājējiem, gan velosipēdistiem jāpārvietojas saskaņā ar satiksmes noteikumiem, neradot apdraudējumu citiem satiksmes dalībniekiem, kā arī vienkārši ievērot pieklājību, cienīt un respektēt vienam otru.

30.07.2015 16:28

Labdien! Mani un vēl daudzus Kuldīgas iedzīvotājus interesē tāda lieta- kapēc katros Kuldīgas pilsētas svētkos piektdienas vakaros ir sen apnikušais un neinteresantais tā saucamais Paula koncerts? Skatītāju rindas paliek arvien retākas, daudzi pat ar ielūgumiem negrib viņu redzēt, tas vien jau rādītājs, ka tas balagāns ir sen apnicis! Vai mēs nebūtu pelnījusi cita līmeņa koncertu? Ja tas dārgi maksā varbūt var ietaupīt uz vienu salūtu, pilnīgi pietiktu uguņot sestdienas vakarā!

Labdien! Atbild Kuldīgas kultūras centrs izpilddirektors Andris Grīnvalds: "Es gan neesmu Jūsu minētā koncerta veidotājs vai tajā pārstāvētā mūzikas žanra cienītājs, bet, ja reiz jautājums nonācis pie manis - mēģināšu atbildēt. Kuldīgas kultūras centra darbiniekiem ir svarīgs kuldīdznieku viedoklis un konstruktīva kritika, ko savu iespēju un pasākumu māksliniecisko ideju ietvaros cenšamies realizēt. Esam atvērti konkrētiem, reāliem priekšlikumiem. Par faktiem. Ja pamanījāt, neviens no pēdējā laika Kuldīgas ,,Dzīru” lielkoncertiem nav bijis Raimonda Paula koncerts. Maestro tajos piedalījās īpašā viesa statusā, pats izpildot tikai dažus skaņdarbus. Tiesa - koncerti saistīti ar latviešu estrādes klasiku, tādēļ tajos bieži skanējušas tieši viņa komponētās dziesmas un melodijas. Piemēram, pagājušā gada koncerts, kurā skanēja tiešām unikāls muzikālais materiāls, bija veltīts mūsu novadnieka Ata Gunivalža Bērtiņa unikālajai grāmatai par skaņu plašu vēsturi Latvijā. Man nav tādas muzikālās izglītības, lai kompetenti vērtētu šo koncertu saturu, toties tāda ir muzikoloģei Daigai Mazvērsītei, kura to vērtē pat ļoti atzinīgi (t.sk. publiski pieejamās recenzijās). Arī LTV-1 to vērtē pietiekami augstu, lai ik gadu iekļautu savā kultūras raidījumu lokā, darot pieejamu visai valstij. No minētā atļaušos secināt, ka saukt šos koncertus par balagānu ir vismaz nekorekti. Kultūras centra kolektīvs gatavs rīkot pat visaugstākā līmeņa koncertus, diemžēl ar vienam salūtam nepieciešamo naudu tiem nepietiek, nemaz jau nerunājot par citām to rīkošanas niansēm. Cilvēku gaumes ir dažādas - tas ir normāli. Esam gatavi arī nākamajās ,,Dzīrēs Kuldīgā” piedāvāt Jums tik dažādas izklaides iespējas, lai būtu no kā izvēlēties, kā arī tikties ar Jums personīgi, lai, iespējams kopīgi realizētu kādu labu ideju. Veiksmi darbos un pozitīvu vasaras noskaņu!"

13.08.2015 10:38

Labdien! Vai ir kādos plānos pabeigt gājēju celiņu un uzlikt apgaismojumu Lapegļu ielai no Virkas ielas līdz Ventspils ielai? Vispār Kuldīgā ir problēmas ar riteņbraucēju un gājēju taciņām, kas pēkšņi beidzas, jo projekts ir beidzies. Ļoti to izjūtu ejot ar kājām vai braucot ar riteņiem ar mazu bērnu. Dzīvojam Virkas ielas jauno māju rajonā. Neviens maršŗuts nav drošš!

Labdien! Situācija, ka rekonstruētie ietvju un ielu posmi apraujas šķietami neloģiskās vietās, lielākoties skaidrojama ar to, ka piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus, ir jāievēro virkne kritēriji un nosacījumi, kā rezultātā sakārtot var tikai attiecīgās fondu programmas kritērijiem atbilstošu vietu, bet ne visu mūsuprāt vēlamo posmu. Taču zinot, kāda ir situācija Lapegļu ielā starp Virkas un Piltenes ielām, izvērtēsim to plānojot nākamo gadu budžeta prioritātes.

28.07.2015 12:18

Labdien! Vēlējos uzzināt ar ko Alsungas iela ir svarīgāka par Priežu, Tīruma, Laimdotas, Ventspils un Gravas ielām, kas nesen ir noasfaltēta? Pēc kādiem kritērijiem izvērtē kurai ielai sanāks nauda asfaltam. Droši vien tur dzīvo kāds aktīvāks un niknāks iedzīvotājs. Pie mums jau bez niknām vēstulēm un Beztabu nekas nenotiek. Diezgan bieži cilvēki sūdzas par šīm ielām un to stāvokli, lai nokļūtu no Lauktehnikas rajona uz Piltenes ielu. Pilsētas centrā cilvēkiem jālauž un jāsabojā apavi un auto, jānoput no galvas līdz kājām lai nokļūtu uz veikalu, darbu vai skolu, nemaz nerunājot par pilsētas viesiem, kas paliek Virkas muižā vai nometnes bērniem. Nekas jau neuzlabojas, greideris nobrauc bet akmeņi un putekļi jau nepazūd. Drīz būs rudens un būs jāliek laipiņas un jāiegādājas kārtīgi gumijnieki, jo viss būs jēls un dubļains. Varbūt varētu šīs ielas ielikt kādos projektos, jo gadu no gada ir tikai atrunas, ka nav nekas plānots. Vienīgi paldies par Laimdotas un Tīruma ielas apgaismojumu.

Labdien! Alsungas ielas posmam līdz krustojumam ar Īvandes ielu asfaltbetons tika plānots jau vairākus gadus iepriekš, jo krustojuma zonā, kā arī Īvandes un Aveņu ielās (braucot uz garāžu masīvu) asfalta segums jau bija. Savukārt, asfalta seguma izbūves nepieciešamība Jūsu pieminētajās ielās tiks izvērtēta gatavojot nākamo gadu ielu, gājēju celiņu un apgaismojuma rekonstrukcijas prioritātes.

28.07.2015 12:19

Sveiki. :) Visu laiku, jūs uzklausāt mūsu problēmas, kuras mums rūp, bet mēs līdz šim neesam jums pajautājuši, ko mēs varam darīt pilsētas labā. Ja jums ir kāda rūpe, ar kuru vieni netiekat galā, tad varbūt, jūs varat taisīt publikācijas mājas lapā, vai Kuldīgas novada vēstīs, ar jautājumiem, lūgumiem, lai mēs pilsētnieki, arī paši kaut ko varam darīt. Šobrīd droši varu teikt, ka beidzot esmu apmierināts, ar jūsu darbu, jo vislielākās sāpes pilsētā, kas attiecas uz ceļu stāvokli, nu gandrīz ir atrisinātas. Paldies jums, par jūsu ieguldījumu mūsu pilsētā. Prieks skatīties, kā pilsēta aug:)

Labdien! Paldies par labajiem vārdiem! Mums ir patiess prieks par Jūsu iniciatīvu, esam priecīgi par ikvienu aktīvu iedzīvotāju.

24.07.2015 06:37

Labdien! Griežos pie Jums ar atkārtotu jautājumu. Vienreiz jau jautāju par teritoriju, kas atrodas starp Kultūras nama garāžu un septīto namu. Teritorija ir aizaugusi un tajā var atrast brīnumu lietas. Šī teritorija jo īpaši šobrīd izskatās, jo Kultūras nama priekša ir ļoti skaisti sakopta, bet tālāk ir šausmas. Kauns no tūristiem, kas novieto stāvlaukumā treilerus, ka apkārt ir nesakopta teritorija. Vēl es vēlos zināt, vai kameras, kas izvietotas pie kultūras nama neredz, ka pie baltā šķūņa gandrīz katru vakaru jaunieši lieto alkoholu un sit pudeles, un cilvēkiem, kas dzīvo žoga otrā pusē, tas ir jāvāc, jo citādi viss tiek pārlidināts pāri.

Labdien! Pateicamies par sniegto aktuālo informāciju! Attiecībā uz nesakopto teritoriju, pašvaldība skaidro, ka nesakoptā teritorija ir privātīpašums un par teritorijas nesakopšanu personai ir sastādīts administratīvais protokols un uzlikts naudas sods. Attiecībā uz privāto personu nesakoptajām teritorijām, jūlija mēneša domes sēdē tiek stiprināti saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu, kuros ir paredzēts, ka pēc publiskā pasākuma arī pasākuma norises vietai piegulošās teritorijas sakopšanu veic pasākuma organizators. Tādējādi, ja pēc pasākumiem, kas norisināsies Kuldīgas Kultūras centrā būs piegružota norādītā teritorija, tās uzkopšana tiks nodrošināta. Par problēmu, kas saistīta ar alkoholisko dzērienu lietošanu, informējam, ka pagaidām kameras pie Kultūras centra sakarā ar veicamajiem remontdarbiem nav izvietotas, bet, ja redzat pārkāpumus, lūgums nekavējoties par tiem ziņot pašvaldības policijai pa diennakts tālruni tel.nr. 28881288. Paldies.

28.07.2015 12:39

Labdien! Vai Pilsētas svētku laikā tiks iedarbināta strūklaka 1905.gada parkā? Būtu ļoti skaisti, jo strūklaku ieskauj brīnišķīgi apstādījumi!

Labdien! Diemžēl 1905. gada parkā esošajai strūklakai ir bojāta ūdens padeves iekārta, kā arī baseins vairs nav tik labā tehniskā stāvoklī, kā rezultātā strūklaka jau pāris sezonas netiek darbināta. Taču strūklaku plānots atjaunot parka rekonstrukcijas laikā, kas šobrīd netiek veikta ierobežoto finanšu resursu dēļ.

15.07.2015 08:28

Labdien!Lasu šodienas kurzemnieku un brīnos pa kuru laiku I.Bērziņas kundze nosaka kur novietot katru jauno pieminekli vai vides objektu. Manuprāt par jaunā Ē. Valtera pieminekļa atrašanos vietu būtu jāorganizē tāda pati aptauja kā par pašu pieminekļa izvēli. Turklāt vieta kas rakstā tiek minēta par nepieņemamāko būtu tieši pati labākā jo pilsētas domi un sekojoši rātslaukumu apmeklē viesi,tūristi un iedzīvotāji.Saprotu ka ziemassvētku egle var būt šī pieminekļa konkurents bet ne sautīgas biznesa un izklaides intereses par kādām jāuzskata dažas tirgotāju vietas un nepastāvīgi pastāvīgā(steliņģis-siltumnīca) būve bezmaz rātslaukuma centrā.

Labdien! Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa nenosaka iespējamo pieminekļa atrašanās vietu, bet gan izsaka savu viedokli. Vietu izvēlēsies tēlnieks kopā ar pašvaldība speciālistiem. Paldies par Jūsu viedokli!

24.07.2015 05:52

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.