Jautājiet mums

Sakiet kam pieder gadiem, neplautais, nekopatis, ar krumiem aizaugusais zemes gabals, kur kadreiz bija mazdarzini, Suru ielaa,no DUS Neste līdz Aklekšupitei? Cik reizes sis zemesīpasnieks pedejos gados ir adm. sodīts? Ja nav sodīts Kapec?

Labdien! Minētā zemes gabala atsevišķas teritorijas daļas periodiski tikušas iznomātas, taču šobrīd teritorija pilnībā ir pašvaldības īpašums. Pašvaldība sava budžeta ietvaros rūpējas par savu īpašumu, diemžēl pašlaik šis zemesgabals nav prioritāri uzkopjamo teritoriju sarakstā, līdz ar to, salīdzinoši, nav tik sakopts. Tajā pašā laikā informējam, ka 2014. gadā pašvaldība teritoriju attīrīja no apauguma, atstājot bērzus, ābeles un lielos lapu kokus. Jāpiebilst, ka pašvaldība strādā pie potenciālo investoru piesaistes, kuri varētu attīstīt šo teritoriju.

21.10.2015 06:17

Interesē, kas noticis ar plānotajiem bērnu laukumiņiem "bumbierītis" un "ķirbītis" -vai tiešām apēsti? Estrādē tagad vienkārši pārvieto vecos rīkus. Kuldīgā tiešam trūkst normāls bērnu laukums. šūpoles arī pilsētā ļoti maz. Visi bērni lieli vai mazi iet uz "abolīti" un izmanto ka var! Piemēram, Smilšu ielā uzstādītais ir par augstu, šupoles šķības un augstas un bērni tur arī tāpēc neiet un mammas neved! Vienkāŗši nepārdomāti uzstādīts!

Labdien! Informējam, ka 2013. gadā tika izstrādāta labiekārtojuma skice „Bērnu rotaļu laukumi un labiekārtojums Estrādes parkā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, ar kuru saskaņā mūsu mērķis ir izveidot aktīvu atpūtas vietu pilsētā, kurā atradīsies bērnu, jauniešu aktīvās atpūtas laukumi, kas sadalīti pa vecuma zonām. 2013. gadā ierīkots bērnu rotaļu laukums ‘’Ābolītis’’ (1-4) gadu veciem bērniem un modernizēts skeitparks. Šogad tiek ierīkots laukums “Bumbierītis” (3-6) gadu veciem bērniem, laukumā tiks izvietotas (atjaunotas nolietotās un salauztās detaļas vai nomainītas pret jaunām) jau esošās rotaļu iekārtas, no rotaļu laukuma blakus skeitparkam. Atsevišķās kārtās plānots ierīkot bērnu rotaļu laukumus – ''Ķirbītis'' (6-10) gadi, Parkour (12+) gadi. Apsaimniekotājam SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” uzdots apsekot un novērtēt šūpoļu tehnisko stāvokli Smilšu ielā, lai būtu patīkami tās izmantot.

05.10.2015 11:25

Labdien! Saistībā ar PII "Bitītes" žoga remontu. Vai domei nav jāizvērtē pirms iepirkuma izsludināšanas kādi darbi nepieciešami, šajā gadījumā jauns žogs vai tikai remonts, un vai konkurss nepieciešams? Iznāk tā ačgārni: žoga remontam, iepirkums ir vajadzīgs, bet jaunam žogam to nevajag. Viss taču kaut ko maksā un laiku prasa! Sanāk tā nelietderīgi! Dome un iepirkuma pretendenti taču konkursam gatavojās -līdzekļus un laiku ieguldīja. Sanāk tā negodīgi pret pārējiem pretendentiem- iepirkums tiek pārtraukts un darbus pēkšņi sāk firma "Genus"! Liekas ļoti aizdomīgi! Sanāk tā- kā gribam tā darām un nevienam par to nav jāatskaitās!

Labdien! Publisko iepirkumu likums paredz, ka slēdzot būvdarbu līgumus, ja to paredzamā līgumcena ir līdz 14 000 euro, pasūtītājs nepiemēro iepirkumu procedūras. Tādējādi jau sākotnēji nebija nepieciešams izsludināt iepirkumu procedūru, jo paredzamā līgumcena nesasniedza likumā norādīto slieksni. Iepirkumu procedūras laikā tika secināts, ka esošajā specifikācijā nepieciešami precizējumi un papildinājumi, līdz ar to iepirkums tika pārtraukts. Tā kā tika saņemti ļoti daudz jautājumu par žoga atjaunošanu, pašvaldības speciālisti atkārtoti izskatīja veicamo darbu specifikāciju, vienlaicīgi ar SIA “Genuss” izteikto piedāvājumu uzlikt vecā žoga vietā jaunu. Tā kā SIA “Genuss” bija vienīgais pretendents, kurš iepirkuma laikā bija nopietni veicis tehniskās dokumentācijas analīzi un ar aprēķiniem pierādījis, ka ilgtermiņā pašvaldībai jauna žoga būvniecība ir finansiāli izdevīgāka un lietderīgāka, tad pasūtītājs – PII “Ābelīte” veica sarunas ar šo būvnieku un noslēdza līgumu par jauna žoga uzstādīšanu.

13.10.2015 08:52

Vēlos pajautāt vai firmai, kas velk ūdeni Ventspils ielā nevajadzētu kaut kā brīdināt iedzīvotājus, ka tiks pārtraukta ūdens padeve, lai cilvēki var rēķināties ar to? Pēc tam kaut kur parādās ziņa, ka notikusi avārija, bet šaubos par to, jo ziņa kurzemniekā bija, ka ūdens nebūšot pāris dienas vēlāk un tajā dienā ūdens bija. Tātad darbus vienkārši izdarīja ātrāk. Var taču iepriekšējā dienā iemest pastkastītē vai pielīmēt daudzdzīvokļu mājās trepjtelpās lapiņu ar paziņojumu un problēma atrisināta. Firma taču zin kādus darbus darīs nākošajā dienā. Vienkārši komunikācijas trūkums!

Labdien! SIA “Kuldīgas ūdens” informē, ka iedzīvotāji vienmēr tiek brīdināti par plānotajiem būvdarbiem, publicējot sludinājumu laikrakstā un izvietojot paziņojumu kāpņutelpās. Jāpiebilst, ka reizēm gadās neplānoti darbi, kā tas notika arī Ventspils ielā, kad būvdarbu laikā notika avārija, šādus gadījumus darbu veicējs nevar paredzēt.

06.10.2015 06:31

Labdien! Ir klāt rudens vajadzētu nopļaut zāli Apšu ielā.Negribētos otreiz piedzīvot kad augusta mēnesī šeit dega vecā kūla.Apkārtējās mājas bija apdraudētas,labi ka iesaistījās ugunsdzēsēji.

Labdien! SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” informē, ka uzņēmumam apkopšanai deleģētās platības ir nopļautas. Lūdzam iedzīvotāju sazināties ar uzņēmumu pa tālr. 63321963, lai precizētu vietu, kura nav nopļauta vai rakstīt uz e-pastu: kkp@kuldiga.lv.

29.09.2015 12:21

Labdien.Sakiet kur jāgriežas lai pieprasītu dzīvojamo platību īrēšanai Kuldīgā?Paldies.

Labdien! Jums vajadzētu sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļas dzīvokļu speciālisti Elīnu Iļjinu, tālrunis: 633 50078, e-pasts: elina.iljina@kuldiga.lv.

28.09.2015 11:14

Būtu ļoti vēlams, ja saremontētu gājēju ietvi gar Aizputes ielas aleju uz slimnīcu . Bedraina, saplaisājusi. Lietus laikā uz ietves stāv ūdens un jākāpj zālē.

Labdien! Paldies par ierosinājumu, ņemsim vērā plānojot nākamo gadu satiksmes infrastruktūras remontus.

29.09.2015 08:31

Labdien! Paldies Komunālajiem par laukuma itkā sakārtošanu pie Centra vidusskolas, bet kvalitāte ir drausmīga, vai tad tiešām vienreiz nevar sakārtot ilgākam laikam, šī bedru aizbēršana ir līdz pirmajam lietum.

Labdien! Teritorija pie iebrauktuves stāvlaukumā bija iznomāta, kā rezultātā tā netika sakārtota ne ielas, ne stāvlaukuma rekonstrukcija laikā, taču šobrīd nomas līgums ir zaudējis spēku, līdz art to noteikti izvērtēsim iespēju to pārbūvēt.

14.10.2015 06:16

Labdien! Jau pērnā gada rudenī rakstīju ieteikumu izvedot peldētavā iespēju paslēpties no lietus un vēja tiem, kuri dodas peldēties rudens laikā. Toreiz Jūs atbildējāt, ka nodosiet ierosinājumu personām, kurām būtu jālemj šādi jautājumi. Gads ir pagājis, mainījies nav nekas. Jaunajām ģērbtuvēm vējš pūš cauri. Trepēm no Ventas tilta ir izpuvuši pakāpieni. Lasot iedzīvotāju vēstules, lielākā daļā no tām ir norādītas neizdarības KKP darbā. Vai Kuldīgas novada domes deputātus apmierina šīs iestādes darba stils, ja nesakārtotas lietas novērš tikai tad, ja tās pamana iedzīvotāji.

Labdien! No lietus iespējams ir paslēpties pie darbinieku dienesta ieejas, savukārt tikt glābšanas stacijas telpās un WC, diemžēl, nav iespējams, jo peldēšanās sezona ir beigusies. Papildus informējam, ka nākamā gada pavasarī pirms aktīvās tūrisma un peldēšanas sezonas plānots savest kārtībā trepes un tiltiņu, kas ved uz Mārtiņsalu, kā arī uzlabot nelīdzeno celiņu, lai nodrošinātu pietiekoši komfortablu piekļuvi personām ar kustību traucējumiem.

02.10.2015 10:34

Labdien! Bija jautājums par bedrēm pie centra vidusskolas, tas bija domāts stāvlaukums , kur ir ļoti izdangātas bedres.Ļoti ceru ka tiks salabots, jo tur brauc ļoti daudz mašīnas.Paldies par sapratni

Labdien! Šīs nedēļas laikā tiks sakārtots!

23.09.2015 07:04

Sveiki! Vēlos uzzināt, kāpēc pārtrauktā iepirkumā par PII "Bitīte" žoga remontu, kurš pēc tam vairs netika izsludināts, tagad darbus veic firma "Genus"?

Labdien! Pamatojoties uz vairākiem pretendentu iesniegtajiem jautājumiem, tika secināts, ka esošajā specifikācijā nepieciešami precizējumi un papildinājumi, līdz ar to iepirkums tika pārtraukts. Papildus tam tika secināts arī tas, ka jauna žoga ierīkošana ilgtermiņā būs ekonomiski pamatotāka nekā esošās žoga konstrukcijas (metāls un koks) remonts/atjaunošana. Jauna žoga ierīkošanai iepirkums netika organizēts, jo izmaksas nepārsniedz likumā noteikto iepirkuma slieksni.

28.09.2015 10:54

labdein! velos uzinat , kas atbild par atkritumu izvesanu un kur varu sudzeties? jo esmu neapmierinats ar darbiniekeim kas izveda atkritumus saja rita. paldies jau iepreiks

Labdien! Par atkritumu izvešanu atbild SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", tālr. 63321965 vai e-pasts kkp@kuldiga.lv.

22.09.2015 13:53

Lūdzu pārbaudiet norādīto informāciju par nomai piedāvatajiem zemes gabaliem tur manuprāt ir nepareiza informācija

Labdien! Lūdzu, atsūtiet informāciju par neprecizitātēm uz e-pastu www@kuldiga.lv.

16.09.2015 11:59

Labdien! Tā kā laukā paliek arvien tumšāks, aktuāls jautājums. Vēlos uzzināt kas atbild par to, ka braucot uz Kabili, Sabili, Ventspili un droši vien arī uz citiem ceļiem nav ceļu apzīmējumu? Kopš uzbērtas šķembas arī uz jaunajiem un salabotajiem ceļa posmiem to vairs nav!

Labdien! Jūsu minētie ceļu posmi ir VAS „Latvijas Valsts ceļi” kompetencē, lūdzam sazināties ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Kuldīgas nodaļu, tālr.: 63320744.

15.09.2015 12:20

Labdien! Atkal sākušās mācības un pastiprinājusies automašīnu kustība pie Kuldīgas centra vidusskolas varbūt varētu atkal salabot bedrītes lai nebūtu jālauž mašīnas. Paldies par sapratni

Labdien! Paldies, par iesūtīto jautājumu. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Jūsu minēto ceļa posmu tuvākajā laikā sakārtos.

15.02.2016 15:07

Labdien šodien sestdiena 12.septembris. Vēlos uzzināt kādas iespējas ir ģimenei šoedien vizināties ar Kuldīgas autovilcieniņu.Kur ir jāierodas un cik tas maksā.Paldies.

Labdien! Tūristu vilcieniņš “Goldingen train” nav pašvaldības nodrošināts pakalpojums, bet gan privātā uzņēmuma. Informāciju par to varat atrast https://www.facebook.com/goldingentrain/photos/pb.395635077286637.-2207520000.1442226253./426505874199557/?type=3&theater

14.09.2015 10:24

Labdien! Atkārtoti gribētu informēt par nesakopto īpašumu aiz Liepājas ielas 46 ēkas pie bijušajām publiskajām tualetēm? Tur atkal ir šmuce. Un jaunā iela pārvērtusies par plastmasas pudeļu pļavu.

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" informē, ka teritorija sakopta.

18.09.2015 13:54

Kad beidzot kāds sāks kontrolēt automašīnas, kuras tiek novietotas uz gājējiem paredzētās ietves Stendes ielā un arī citās ielās uz iebraujktuvēm.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības policijas informē, ka apsekošanas Stendes ielā tiek veiktas regulāri. Lūgums turpmāk par pārkāpumiem ziņot Pašvaldības policijai pa tālr. 28881288.

14.09.2015 10:04

labdien! Kaut kā nav redzēts, ka kāds bieži patrulētu tā saucamajos vecajos žīdu kapos, tur dzērāji un bomži tak dzer visu laiku, bērniem bail cauri iet tam parciņam, arī man ir nepatīkami iet viņiem garām, to saka daudzas ģimenes, kur tēvi iet pretī savām atvasēm, jo vienkārši bērnam ir bail iet garām tiem parazītiem! Kad blakus dzīvojoša tantīte izsauc policiju, tad paris reizes ir redzēta patruļmašīna, bet ar to ir STIPRI par maz! Kartības uzturēšana, es ceru, nebeidzas ar Liepājas ielu un pašu centru

Labdien! Paldies par iesūtīto informāciju, Kuldīgas novada pašvaldības policija Jūsu minēto parku apsekos regulārāk.

04.09.2015 06:22

Labdien! Vēršos pie jums ar ziņu par cik ir sākusies skolas sezona, polucijai pievērst uzmanību alkohola veikalam pie vējiņa, un vejiņa veikalam kur var jebkādām problēmam nepilngadīgie var iegādāties produktus kas domāti no 18 gadiem, un tur pat vējiņa parka iztukšot un uzpīpēt.tāpat vien jums nerakstītu, bet šī problēma šeit ir jau vairākus gadus..

Labdien! Pastāvīgi patrulējam pie parkiem un skvēriem, un sevišķu uzmanību pievēršam nepilngadīgajiem. Ja redzat vai zināt konkrētus pārkāpumus, būtu pateicīgi, ja ziņotu mums par tiem pa tālr. 28881288.

02.09.2015 09:01

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.