Jautājiet mums

Labdien!Rumbas pašvaldībā ir gaužām vecās pastkastītes,savu laiku no kalpojušas.Vai varētu uzstādīt jaunas kopējās pastkastītes ar visām adresēm.

Labdien! Atbild Rumbas pagasta pārvalde vadītāja Lija Šēle: “Jautājumā nav konkrētas norādes, par kurām pastkastītēm ir runa - Ventas ciemā vai Mežvaldē. Daudzdzīvokļu mājās par pastkastītēm atbild apsaimniekotājs un jautājumu par nomaiņu var risināt, vienojoties ar viņiem, bet privātmājās par pastkastītēm ir atbildīgs pats īpašnieks. Rumbas pagasta pārvaldes pastkastītes uzstādītas sen atpakaļ, un šobrīd nav plānots tās nomainīt. Ja privātmāju īpašniekus neapmierina esošās, viņi var uzstādīt pastkastītes savā īpašumā, par to informējot pastnieku.’’

13.11.2015 12:15

Labdien! Vai nevarētu kaut kā paplašināt un uzlabot taciņu, kas ved pāri upītei, kas ved no Priežu ielas uz Gravas ielu un uzlabot apgaismojumu, jo lampa ir, bet koks to aizsedz? Un vispār Ventspils un Gravas ielas rajons, kur tek upīte būtu ļoti skaists, jo to sakoptu un labiekārtotu!

Labdien! Nākamajā gadā plānojam sakārtot ietves un apgaismojumu Ventspils ielā no Grants ielas līdz Gravas ielai, kā arī Ventspils un Gravas ielu krustojumu. Jūsu ierosinājumu par Gravas ielas sakārtošanu ņemsim vērā pie nākamo gadu budžeta prioritāšu noteikšanas.

24.11.2015 06:41

Kas kādreiz atradās Mucenieku ielā 29 ?

Labdien! Kuldīgas novada Domes rīcībā nav šādas informācijas, kas kādreiz atradies Mucenieku ielā 29. Šobrīd tā ir privātpersonai piederoša dzīvojamā māja.

24.11.2015 06:40

Labdien. Pastaigājoties pa Ventspils ielu posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai biju nepatīkami pārsteigts, ka ielai ir demontēts bruģis un tā vietā ir ieklāts grants maisījums (ar augstu māla piemaisījumu), kas padara pārvietošanos par ietvi nepatīkamu un uz ietves veidojas dubļi. Saskaņā ar Google Maps kaŗsu informāciju, 2012.gadā šeit ir bijis bruģis. Pievienoju linku ar foto fiksācijām no google maps un šobrīd redzamo: http://failiem.lv/u/bryedxe Šogad ielai tika veikta rekonstrukcija, tādēļ lūdzu, paskaidrojiet, kādēļ bruģis nav uzstādīts pēc ielas rekonstrukcijas darbu pabeigšanas? Kad bruģis Ventspils ielā tiks uzstādīts?

Labdien! Šobrīd Ventspils ielas posmā no Grants līdz Gravas ielai pēc SIA ''Kuldīgas Ūdens'' pasūtījuma ir veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu iebūve un atjaunots segums ielas braucamajā daļā. Ņemot vērā, ka šajā ielas posmā vēl plānots rekonstruēt elektroapgādes tīklus no gaisvadu līnijas uz pazemes kabeļlīniju (pasūtītājs ST), kā arī ierīkot jaunu apgaismojumu, izbūvēt jaunas ietves un labiekārtojumu (pasūtītājs pašvaldība), nav lietderīgi atjaunot betona bruģi ietvēs, tādēļ uz ziemas periodu tās atstātas ar grants/smilts maisījumu, lai pavasarī turpinātu plānotos darbus. Ņemot vērā, ka darbiem ir dažādi pasūtītāji, diemžēl nebija iespējams tos veikt vienlaicīgi. Cerot uz iedzīvotāju sapratni un iecietību, nākamgad iegūsim vēl vienu kompleksi sakārtotu ielas posmu.

09.11.2015 09:20

Vai ir iespējams saņemt no pašvaldības kāda veida atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai? Piemēram, palīdzēt sameklēt telpas?

Labdien! Aicinām Jūs vērsties pie Kuldīgas Attīstības aģentūras projektu speciālistes Līgas Raitumas, tālr. 63350140, mob. 27842532, e-pasts: liga@kuldiga.lv vai Kuldīgas novada pašvaldībā pie Attīstības pārvaldes vadītāja Ginta Preisa, tālr. 63350007, e-pasts: gints.preiss@kuldiga.lv, lai izrunātu atbalsta iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un iespējamos telpu variantus. Aicinām arī ieskatīties www.kuldiga.lv sadaļā "Uzņēmējiem"/"Atbalsts uzņēmējiem" http://www.kuldiga.lv/lv/uznemejiem/

06.11.2015 09:22

Labdien! Priecājos par sakopto teritoriju jaunā veikala "Labais" apkārtnē.Vienīgais lūgums,vai nebūtu iespējams ierīkot kādu apgaismojumu starp veikala ēku un "Mucenieku namu",jo ejot uz mājām Mucenieku 30A,tumsā grūti saskatīt,kur likt kāju.Tā kā pagalma iebrauktuve tagad nodēvēta par Pureņu ielu,varbūt ielas malā būtu iespējams ierīkot laternu stabu.Bet visumā ar pilsētas vadības un dienestu darbu kuldīdznieki var būt apmierināti.Ne velti gan tuvi,gan tāli draugi tik ļoti vēlas pie mums ciemoties!Paldies!

Labdien! Lai uzlabotu apgaismojumu Pureņu ielā, lietderīgi būtu to veikt visā garumā, nevis uzstādīt vienu laternu, kas savukārt prasa lielākus finanšu resursus. Šobrīd tiek noteiktas aptuvenās izmaksas, kuras izvērtēsim sagatavojot nākamo gadu budžeta prioritātes.

24.11.2015 06:40

Velreiz par ipasumu Suru iela. Es nejautaju kapec nav sis ipasums sakopts,bet gan vai ipasnieks par to ir sodits,tapec atbildiet uz jautajumiem pec butibas. 1. Cik konkreti adm. Protokoli.par so ipasuma nekopsanu ir sastaditi pasvaldibai pedeja gada laikaa? 2. Ja nav sastaditi, kapec nav?

Labdien! Kā jau paskaidrojām iepriekšējās atbildēs, teritorija pie Sūru ielas, Kuldīgā, ir pašvaldības īpašums un pēc zemes lietošanas mērķa ir jaukta centra apbūves teritorija. Pašreiz šī teritorija nav apgūta, proti, nav apbūvēta. Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi2010/9 “Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā” un 2010/14 “Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu” reglamentē situāciju attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem, kas ir apbūvēti un šo īpašumu īpašniekiem ir jāpilda noteiktas prasības attiecībā uz savu īpašumu uzturēšanu noteiktā kārtībā. Piemēram, jāparedz teritorijas sakopšana un zāles nopļaušana (ieskaitot arī grāvju, lauktekas) vismaz 3 reizes sezonā (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm) un par šīs prasības neievērošanu var piemērots administratīvo sodu. Zināmas prasības jāievēro ne tikai būvju īpašniekiem, tādas ir gan mazdārziņu īpašniekiem, gan dārzkopības biedrībām, kapsētu uzturētājiem utml. Taču atgriežoties pie iepriekšminētās teritorijas, jāsecina, ka šinī gadījumā īpašas kopšanas prasības nav jāievēro. Tāpat norādām, ka ne visas teritorijas, kas atrodas pilsētā ir uzkopjamas vienlīdz rūpīgi, proti, ne katra pļava būtu pārvēršama par parku. Kā jau iepriekš norādījām 2014. gadā minētajā teritorijā tika izcirsts nevērtīgais apaugums – krūmi, atstājot tikai vērtīgākos kokus. Šādi pašvaldība noteikti rīkosies arī turpmāk, ja teritorija līdz tam netiks iznomāta vai, piesaistot investorus, kā citādi izmantota. Pie norādītiem apstākļiem, par noteikto zemes gabalu nav sastādīts neviens protokols, jo tam nav juridisks pamats. Pateicamies par Jūsu rūpēm un interesi, arī turpmāk labprāt saņemsim norādes par mūsu novada ne tik sakoptajām teritorijām.

11.11.2015 11:31

Atkartoju jautajumu uz ko neatbildat!! Kam pieder nekoptais, aizaugusais ipasums Suru iela no DUS Neste lidz aleksupitei? Cik pedejo gadu laikaa Sim ipasniekam ir sastaditi adm. protokoli par nesakoptu ipasumu? Ja ipasnieks nav par to sodits, tad kapec tas nav izdarits?

Labdien! Uz Jūsu iesūtīto jautājumu pašvaldība atbildēja 21.10.2015.: “Labdien! Minētā zemes gabala atsevišķas teritorijas daļas periodiski tikušas iznomātas, taču šobrīd teritorija pilnībā ir pašvaldības īpašums. Pašvaldība sava budžeta ietvaros rūpējas par savu īpašumu, diemžēl pašlaik šis zemesgabals nav prioritāri uzkopjamo teritoriju sarakstā, līdz ar to, salīdzinoši, nav tik sakopts. Tajā pašā laikā informējam, ka 2014. gadā pašvaldība teritoriju attīrīja no apauguma, atstājot bērzus, ābeles un lielos lapu kokus. Jāpiebilst, ka pašvaldība strādā pie potenciālo investoru piesaistes, kuri varētu attīstīt šo teritoriju.”

02.11.2015 06:12

Labdien. Kādēļ Ventspils iela posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai ir slēgta kopējai satiksmei? Domāju, ka par ielas remontu maksāja visi kuldīdznieki, vai vismaz Kuldīgas ūdens klienti, ne tikai šai posmā dzīvojošie.

Labdien! Ventspils ielas posmā no Grants līdz Gravas ielai pagaidām veikti tikai ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi un braucamās daļas seguma atjaunošana, vēl ir paredzēts sakārtot apgaismojumu, ietves un gravas ielas krustojumu. Pēc visu darbu pabeigšanas minētais ielas posms būs atvērts satiksmei.

04.11.2015 11:54

Labdien Kāds ir iemesls tam, ka rumbas kamera nestrādā? http://kuldiga.lv/lv/online/ventas-rumba Kamera ir jau vairākus gadus, bet joprojām "testa režīmā". Paldies!

Labdien! Pēc iedzīvotāju ierosinājuma šī gada pavasarī tika uzstādīta kamera, lai būtu iespējams vērot Kuldīgas lepnumu - Ventas rumbu - virs tās lecošās zivis. Kamera šogad darbojas testa režīmā, jo Mārtiņsalas peldētavas apkārtnē vēl turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi. Kad visi darbi tiks pabeigti, arī kamera darbosies normālā režīmā. Paldies par Jūsu interesi un atgādinām, ka arī rudeņos virs rumbas lec zivis - laši. Patīkamu vērošanu!

30.10.2015 11:28

Vēlos uzzināt kad ieplānots savākt to zemes un gružu kaudzi un izlīdzināt smagās tehnikas pēdas,kas palikuši pēc kabeļu rakšanas pie kultūras nama stāvlaukuma-īpaši skaistu ainavu tas nerada pie pārējās sakoptās kultūras nama apkārtnes

Labdien! L.Paegles ielā tika izbūvēts augstsprieguma kabelis. Pasūtītājs - A/S “Sadales tīkls”, darbu izpildītājs SIA “Remus Elektra”. Objekts nav nodots ekspluatācijā. 29.10. 2015. notika tikšanās ar SIA “Remus Elektra” darbu vadītāju, kurā darbu veicējs apsolīja teritoriju sakārtot līdz 12.11.2015.

11.11.2015 06:29

Labdien,vasaras sezonā, Pašvaldības policija, braukā un apseko,kā tiek sakopti īpašumi(apļauta zāle gar ielām),kā ir tagad ,rudens sezonā,vai viņi turpina to darīt un skatīties,kā tiek nogrābtas lapas gar ielu,tas vairāk attiecas uz īpašumiem ,kuros ir lielie koki ielas malā,un lapas netiek grābtas!

Labdien! Pašvaldības policija informē, ka sākoties rudens sezonai tiek apsekotas teritorijas, īpaši pievēršot uzmanību adresēm, kur netiek grābtas lapas.

04.11.2015 11:57

Labdien! Kad ir plānots uzlikt apgaismojumu un uzlabot gājēju drošību, ejot no Ģimnāzijas pa Gravas ielu un Ventspils ielu? Tur ir tumšs, šaurs un drīz vien droši vien būs arī dubļains, ja kāds vēl izprovē savas dotības rallijā, tad gājējam vienkārši jāmūk tajā melnzemē, kas tagad ir sabērta? Varbūt kāds varētu vakarā atnākt un izstaigāt šo maršrutu un novērtēt to?

Labdien! Gravas iela posmā no Ģimnāzijas līdz Ventspils ielai tiks rekonstruēta (tai skaitā ielas apgaismojums) pēc Ventspils ielas ūdenssaimniecības projekta otrās kārtas uzsākšanas un pabeigšanas. Precīzus termiņus nosaukt pagaidām nav iespējams. 2016. gadā tiks ierīkots jauns Ventspils ielas apgaismojums posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai.

11.11.2015 06:27

Sveicināti , cienījamie Kuldīgas pašvaldības darbinieki , esmu 18 gadus vecs jaunietis kurš š.g 26 aprillī atstāja bērnunama telpas , šobrīd esmu nobažījies , kad saņemšu dzīvokli , kurš pēc liekuma pirmāmkārtām pienākas bārenim pēc 18 , esmu ziņojis dzīvokļu spciālistiem , kuri man atbildēja , ka nau finances lai dzīvokli iedotu , mani vajā jautājums , ko man darīt dzīvot uz ielas , ???

Labdien! Jums nepieciešams vērsties Kuldīgas novada pašvaldībā pie Nekustamo īpašumu nodaļas dzīvokļu speciālistes Elīna Iļjinas (T: 63350078; elina.iljina@kuldiga.lv), lai noskaidrotu, kādas ir Jūsu tiesības saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

15.10.2015 06:19

Vēlos uzzināt kad ieplānots sakārtot apgaismojumu un gājēju taciņu Lapegļu ielā, posmā no Virkas līdz Piltenes ielai? Lauktehnikas iedzīvotāji, kas pārvietojas kājām ir apdalīti, jo aiziet uz Piltenes ielu ar tīriem apaviem vai neapdraudot savu veselību un dzīvību nav iespējams!

Labdien! Jūsu pieminētā vieta ir viens no posmiem, kuru vēlamies pārskatāmā nākotnē sakārtot un, sagatavojot nākamo gadu budžeta projektus, tas tiks izvērtēts.

14.10.2015 06:14

labdien!kur luudzu var Kuldiigaa iegaadaaties oranzos KKP atkritumu maisus?cik luudzu maksaa viens maiss?

Labdien! SIA ‘’Kuldīgas komunālie pakalpojumi’’ informē, ka oranžos maisus var iegādāties Pilsētas laukumā 2 (216. kabinetā), Kuldīgā par 1,37 EUR/gb.

12.10.2015 12:19

Sakiet ludzu cik ielas ir Kuldiga un kadas? Paldies.

Labdien! Kuldīgā ir 194 ielas: 1905. gada iela, Adatu iela, Aizputes iela, Akāciju aleja, Akmeņu iela, Alejas iela, Alsungas iela, Alunāna iela, Annas iela, Apiņu iela, Aploku iela, Apšu iela, Aroniju aleja, Asnu iela, Atpūtas iela, Ausekļa iela, Aveņu aleja, Aveņu iela, Avotu iela, Ābeļu aleja, Baložu iela, Baznīcas iela, Bērzu iela, Briežu iela, Bumbieru aleja, Bumbieru iela, Celtniecības iela, Cepļa iela, Cepurīšu iela, Ceriņu aleja, Cidoniju aleja, Cīrulīšu aleja, Cīruļu iela, Darba iela, Dārza iela, Dārzniecības iela, Dienvidu aleja, Dīķu iela, Doņu iela, Dzelzceļa iela, Dzintaru iela, Dzirnavu iela, Egļu iela, Ēdoles iela, Ērgļu iela, Ērkšķogu aleja, Gaismas iela, Ganību iela, Gāzes iela, Grants iela, Graudu iela, Gravas iela, Ievu aleja, Izstādes iela, Īsā iela, Īvandes iela, Jasmīnu aleja, Jaunsaimnieku iela, Jāņa iela, Jāņogu aleja, Jelgavas iela, Jura Mātera iela, Jūrkalnes iela, Kaimiņu iela, Kalēju iela, Kalna iela, Kalpaka iela, Kaļķu iela, Kastaņu aleja, Kliņģera iela, Klusā iela, Kļavu aleja, Koku iela, Krasta iela,Kraujas iela,Krauļu iela,Kurmāles iela,Ķelšu iela, Ķiršu aleja, Laimdotas iela,Lapegļu iela,Laukmuižas iela,Lauku iela, Lazdu aleja,Leona Paegles iela,Lēcu iela,Lidoņu iela,Liepājas iela,Liepu iela, Madaru aleja,Mazā Annas iela, Mazā iela, Mazā Novadu iela, Mazā Piltenes iela, Mazā Pļavas iela, Mazā Upes iela, Mālu iela, Māras iela, Mederu iela, Mednieku iela, Meistaru iela, Melleņu iela, Meža iela, Mežmalas aleja, Mēness iela, Mērnieku iela, Mucenieku iela, Nomales iela, Novadu iela, Ormaņu iela, Ošu iela, Ozola iela, Ozolu aleja, Parka iela, Pasta iela, Pelču aleja, Pelču iela, Peldu iela, Pētera iela, Pils iela, Pilsētas laukums, Pilskalna iela, Piltenes iela, Pīlādžu iela, Planīcas iela, Plostu iela, Plūmju aleja, Pļavas iela, Policijas iela, Priežu iela, Pureņu iela, Putnu iela, Pūpolu aleja, Raiņa iela, Rātskunga iela, Riteņu iela, Robežu iela, Rožu aleja, Rožu iela, Rudzu iela, Rumbas iela, Rūpniecības iela, Sakņu iela, Saldus iela, Sargu iela, Saules iela, Siena iela, Siltumnīcu iela, Skolas iela, Skrundas iela, Skuju iela, Smilgu iela, Smilšu iela, Stacijas iela, Stendes iela, Strautu iela, Strēlnieku iela, Sūru iela, Šaurā iela, Šķērsiela, Šķērsu iela, Tehnikas iela, Tirgus iela, Tīruma iela, Torņa iela, Upeņu aleja, Upes iela, Ūdens aleja, Vakara iela, Valciņu iela, Vasaras iela, Ventas iela, Ventspils iela, Vēju iela, Vidus iela, Vienības iela, Vijolīšu iela, Vimbas iela, Virkas iela, Vizbuļu aleja, Vīgriežu aleja, Vīgriežu iela, Vītolu iela, Zaķu iela, Zaļā iela, Zāles iela, Kuldīga, Zāģu iela, Zeļģu iela, Zemeņu iela, Ziedoņa iela, Ziedu iela, Zirgu iela, Ziemeļu aleja, Zirņu iela.

13.10.2015 10:16

Labdien.cik luudzu maksaa atkritumu oranzais KKP atkritumu maiss?kad man vinjs ir pilns,es driikstu nolikt blakus maajas miskasteem un man vinju savaaks kopaa ar konteineriem,kad tukshos?un kur vinjus vareetu luudzu iegaadaaties?

Labdien! SIA ‘’Kuldīgas komunālie pakalpojumi’’ informē, ka oranžos maisus var iegādāties Pilsētas laukumā 2 (216. kabinetā), Kuldīgā par 1,37 EUR/gb. Šos maisus var likt blakus parastām miskastēm un tie tiks savākti bezmaksas.

12.10.2015 12:19

Gribu zināt vai tāda kvalitāte ir pieņemama, kāda ir Kabilē, kur uzliets jaunais asfalts? Braucot, liekas, ka čigāns ar lāpstu izlīdzinājis. Nauda izlietota, bet kvalitāte nekāda. Vai tiešām darot darbu, nevar to izdarīt godam, nevis pa roku galam. Firmas pieradušas, ka piedaloties iepirkumu konkursā uzsauc zemu cenu un pēc tam saka, ka par tādu cenu neko labāku nevar izdarīt un mūsu atbildīgās personas vienalga pieņem tādu brāķi! Dzirdēju arī, ka vecas trubas, kas maksājot centus palikušas nenomainītas, jo redz tas neesot tāmē un tā arī palikušas nenomainīta- pārliets asfalts pāri. Vai tiešām tādas darbības liekas pieņemamas? Izskatās, ka gājēju taciņa būs no apaļā bruģa, nezinu, kurš cilvēks pa to ies un lauzīs kājas?

Labdien! Atbild VAS „Latvijas Valsts ceļi”: “Iedzīvotāju novērotā ‘’nekvalitatīvā’’ asfalta kārta pagaidām ir tikai tā saucamā profila labošana, kas paredzēta tikai lielāko nelīdzenumu salabošanai pirms asfaltbetona virskārtas izbūves, kas vēl tiks veikta. Ņemot vērā, ka ceļa remonts Kabilē šogad nebija vēl plānots, bet pavasarī vietām šeit strauji sāka sabrukt asfaltbetona segas konstrukcija, VAS „Latvijas Valsts ceļi” nācās meklēt finansējumu nekavējošam remontam, tāpēc tiek veikti tikai paši nepieciešamākie darbi bez pilnas ceļa rekonstrukcijas visā posma garumā, kas prasītu daudzkārt lielāku finansējumu. Kas attiecas uz gājēju ietvi, pateicoties pašvaldības iesaistīšanai, ietve ir paredzēta ar betona bruģa segumu. Paldies iedzīvotājam par novērojumiem!”

19.10.2015 10:27

Sveiki. Šis ir ļoti liels lūgums sakārtot ielu. Sakarā ar to ka iela pie labirinta ir ciet, tad Raiņa iela ir daļa no apbraucamās ceļa daļas, pa kuru satiksme ir ļoti intensīva. Tāpēc lūgums novērtēt bruģa segumu, jo tās vairs nav bedrītes, bet bedres, kuras tā vien liekas, ka ar katru dienu kļūst lielākas. Kaut ar granti to ielu noberiet, tikai lai nav tās nenormālās bedres. Vakar braucot ar saviem auto pamērījām cik cm ir no aku vākiem līdz auto karteriem. no 3 līdz 6cm. Gadīsies pārsist karterus, runāsim ar juristiem, un bojātās auto daļas nesīsim uz ielu apsaimniekotāja biroju, un kaut caur tiesām, piedzīsim zaudējumus. Ja reiz mums ir apsaimniekotāji, tad lai apsaimnieko, nevis nolaiž tik tālu, ka pa jaunu uzbūvēt sanāktu lētāk, nekā remontēt. Jau iepriekš, paldies. :)

Labdien! SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” informē, ka Raiņa iela ir apsekota un tiks veikti nepieciešamie remontdarbi. Paldies par informāciju.

14.10.2015 13:31

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.