Jautājiet mums

Labdien! Jautājums par Cieceres ielas 5, Cieceres ciema, Skrundas pagastā topošo suņu un kaķu patversmi, tā to nosauca jauniete, kas darbojas šajā adresē. Vai ir izsniegta atļauja, kas dot tiesības ciema centrā ierīkot dzīvnieku patversmi? Ja jā, tad jautājums - vai pirms izsniegt šādu atļauju nevajadzēja uzzināt iedzīvotāju viedokli? Ja tur tiešām būs suņu patversme, kur dzīvnieki tiks turēti voljēros, kā tiks nodrošināts klusums nakts stundās. Patversme atradīsies pašā ciema centrā, blakus dzīvojamām mājām, es domāju, ka nav jāpaskaidro kādu troksni rada vairāki suņi turēti voljēros arī dienas laikā. Šādām dzīvnieku patversmēm tomēr vajadzētu rast vietu ārpus apdzīvotām vietām vai vismaz attālināti no dzīvojamām mājām. Paldies.

Labdien! Turpmākajā laikā iecere par suņu patversmes izvedi Ciecerē tiks saskaņota ar tuvāk esošo īpašumu īpašniekiem.

17.11.2022 13:44

Labdien! Vēlos zināt, vai tiks darīts kas lietas labā jaunajam suņu treniņu laukuma vārtiņiem, kas atrodas starp laukumiem. Vārtiņu apakšmalai ir ļoti liela sprauga, kur mazāka izmēra sunīši izlien cauri uz otru laukumu. Kā arī katru reizi atrodu daudz stikla lauskas. Paldies.

Labdien! Suņu apmācības un pastaigu laukuma izbūve ir pabeigta un objekts nodots ekspluatācijā. Būvdarbu laikā ārējām žoga un vārtu apakšmalām, kas ir pret ielu un iebrauktuvi tika uzlikti pagarinājumi, lai nebūtu spraugas starp žogu un zemes līmeni, lai maza auguma suņi neizskrietu priekšā automašīnām. Ja šāda veida pagarinājumi ir nepieciešami starp laukumiem, tad tas tiks izvērtēts pie apsaimniekošanas darbiem. Aicinām suņu īpašniekus izturēties ar sapratni un ja suns no zemes izrok atkritumus, lūdzam šos atkritumus izmest blakus stāvošajā atkritumu urnā.

19.10.2022 14:47

Par apkures pabalstu. Labdien. Kādā kārtībā varu pieteikties apkures pabalsta saņemšanai, mans īpašums atrodas Rendas pagastā. Kādi dokumenti būtu jāiesniedz un kur? Jau ziņots, ka šoziem mājsaimniecībām būs pieejams finansiāls atbalsts apkures izmaksu pieauguma segšanai. Tostarp paredzēts vienreizējs 60 eiro atbalsts par malku, ja nav čeku. Paldies un ar cieņu

Labdien! Ja Jums ir iespējams autorizēties epakalpojumi.lv, izmantojot e-paraksta viedkarti, ko izsniedzis LVRTC; E-ID identifikācijas karti vai internetbanku, tad aicinām https://www.epakalpojumi.lv/ izvēlēties pakalpojumu "Pieteikšanās energoresursu atbalstam", izvēlēties, par kuru īpašumu vēlaties saņemt atbalstu un ievadīt datus par sevi (telefona numurs, e-pasta adrese, bankas konts, uz kuru pārskaitīt apkures pabalstu). Ja autorizēties nav iespējams, aicinām doties uz Rendas pagasta pārvaldi vai pašvaldības klientu apkalpošanas centriem Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 vai Baznīcas ielā 1.

10.10.2022 09:31

Skrundas pilsētas Klusajā ielā Komunālā saimniecība veic aptauju par pievienošanos centralizētajai ūdens un kanalizācijas sistēmai. Kādēļ šāda aptauja netiek piedāvāta Egļu ielai, uz kuras ir 7 mājas un ir tiešs atzars no Klusās ielas. Citu ielu tuvumā nav!

Labdien! Aptauja par nākotnes iespēju pieslēgties pilsētas ūdens un notekūdeņu sistēmai tiek veikt Kuldīgas ielas tuvumā esošiem īpašumiem, noteikti arī Egļu ielā esošiem īpašumiem būs aptauja. Informējam, ka šī ir tikai nākotnes aptauja, lai saprastu, cik īpašumi būtu gatavi pieslēgties pilsētas sistēmai, pie noteikuma, ka šo sistēmu būvētu, ja tiks atjaunots attiecīgo ielu segums.

11.10.2022 08:51

Labdien! Vēlētos noskaidrot, kāpēc Kuldīgas slimnīcas kandidātu atlases komisijā ir visa Kuldīgas novada domes un pašvaldības vadība, izņemot Nelliju Kleinbergu? Ņemot vērā, ka viņa šobrīd ir vadītāja pienākumu izpildītāja Kuldīgas slimnīcā un arī vada Saldus medicīnas centru, tad šķiet loģiski, ka tieši viņa varētu būt tā, kas varētu uzdot atbilstošākos jautājumus amata kandidātiem. Vai arī tas tikai apliecina, ka ir zināms, ka Nellija Kleinberga virzīs sevi šim amatam un atlase nebūs godīga?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība skaidro: kārtība, kādā valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās nominē valdes locekļus, noteikta 07.01.2020. Ministru kabineta noteikumos Nr.20. Šie noteikumi nosaka t.sk. nominācijas komisijas izveidošanas kārtību, sastāvu un nominācijas komisijas locekļiem izvirzāmās prasības. Izveidojot nominācijas komisiju SIA “Kuldīgas slimnīca” valdes priekšsēdētāja kandidātu atlasei, Kuldīgas novada pašvaldība nominācijas komisijas sastāvā iekļāvusi personas, kuru zināšanas un profesionālā pieredze ir atbilstoša, lai padziļināti definētu konkrētajā gadījumā kandidātu novērtēšanai nepieciešamos profesionalitātes un kompetenču kritērijus, kā arī tos izmantotu kandidātu zināšanu un kompetenču novērtēšanai. Pilnvērtīgai nominācijas komisijas darbībai, lai nodrošinātu SIA “Kuldīgas slimnīca” darbības jomu pārzināšanu – valsts finansēto veselības aprūpi un ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas jomu – kā neatkarīgais eksperts kapitālsabiedrības darbības jomās komisijā pieaicināta SIA “Kuldīgas slimnīca” Anestezioloģijas un reanimatoloģijas nodaļas un Uzņemšanas nodaļas vadītāja Svetlana Serpāne, kura laika posmā no 06.11.2019.- 01.10.2020. SIA “Kuldīgas slimnīca” pildīja valdes locekļa pienākumus. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Kuldīgas novada pašvaldība, veidojot nominācijas komisijas sastāvu, ņēma vērā nominācijas komisijas locekļu pieejamo laiku, ko varēs pilnvērtīgi veltīt nominācijas komisijas darbam, tā kā nominācijas process vidēji ilgst 2-3 mēnešus. Ņemot vērā to, ka Nellija Kleinberga pašreiz vada divas ārstniecības iestādes – SIA “Saldus medicīnas centrs” un SIA “Kuldīgas slimnīca”, kā arī pilda Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, N.Kleinberga netika izvirzīta darbam nominācijas komisijā vakantā amata kandidātu atlasei.

17.10.2022 16:28

Labdien! Kur Kuldīgas iedzīvotāji var saņemt informāciju par īres maksām telpām kur šobrīd atrodas KKC. No kādiem līdzekļie, tiek maksāta šī īres maksa? No pašvaldības budžeta? Kādi pasākumi plānojas notikat jaunajās KKC telpās (bijušajā lielveikalā SELVER). Vai tas segs kaut pusi no izmaksām.

Labdien! Ar visu informāciju par Kuldīgas kultūras centra īres telpām un līdzekļu sadalījumu var iepazīties 30.06.2022 Kuldīgas novada domes sēdes lēmumā, kas pieejams https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/publiskie-dokumenti/kuldigas-novada-domes-lemumi .

26.10.2022 09:46

Labdien! Nekur neatrodu siltuma tarifu 2022./2023.gada ziemas apkures sezonai Kuldīgas pilsētā. Kad un kā plānots nodrošināt siltuma piegādi Virkas ielas daudzdzīvokļu mājām ?

Labdien! Apkures sezona ir iesākusies ar iepriekšējās sezonas tarifu 52,99 EUR/MWh. Virkas ielas daudzdzīvokļu nami ir pieslēgti atbilstoši ēku apsaimniekotāju lūgumiem. Jaunais tarifs atbilstoši pieaugušajām kurināmā cenām SPRK tiks apstiprināts 12.10.2022. un stāsies spēkā ar 15.10.2022. Attiecīgi rēķins oktobra noslēgumā būs sadalīts 2 daļās. Patērētais siltums līdz 14.oktobrim būs par 52,99 EUR/MWh un sākot no 15.10.2022. par 73,73 EUR/MWh. Un mājsaimniecībām tajos pašos rēķinos tiks piemērots arī valsts atbalsts attiecīgi gala tarifs mājsaimniecībām sākot ar 15.10.2022. būs 70,865 EUR/MWh. Tarifi norādīti bez PVN.

12.10.2022 12:44

Labdien! Kad Kuldīgā plānots atsākt rādīt kino?

Labdien! Kuldīgas kultūras centra pagaidu telpās vēl notiek iekārtošanas darbi, bet plānots, ka kino varētu atsākt rādīt decembrī.

25.10.2022 10:11

Labdien! Dzīvoju maza ciematā Lēnās, man ir 2vi bērni un Sunītis ar kuru jāiet laukā, vakaros! Bet mums tur nav neviena apgaismojuma, jo esot jātaupa! Kāpēc Dzeldā nav jātaupa, bet Lēnās jātaupa? Lūdzu ieslēdziet mums laternas!

Labdien! Paldies par jautājumu. Lēnu ciemā 29.septembrī sakārtots ielu apgaismojums, bija izdegušas diodes. Lēnu ciemā ielas apgaismojums ieslēdzas, kad iestājas krēsla un tiek izslēgts plkst.24:00, no rīta ieslēdzas plkst.05:00, bet izslēdzas 07:30. Taupības režīms ir no pusnakts līdz pieciem rītā. Lūgums sazināties ar Nīkrāces pagasta pārvaldi, ja ir vēl kādi neskaidri jautājumi, zvanot pa tālruni 26665663.

10.10.2022 09:04

Labdien! 14.Saeimas vēlēšanās startē arī Kuldīgas domes priekšsēdētāja I.Bērziņa. Ja viņa tiks ievēlēta jaunajā Saeimā (visticamāk, ka tā būs), pilsētai būs vajadzīgs jauns mērs. Kā notiek jaunā domes vadītāja iecelšana, ievēlēšana?

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” -domes priekšsēdētāju ievēlē no attiecīgās domes deputātiem. Ikvienam domes deputātam ir tiesības izvirzīt kandidatūru domes priekšsēdētāja amatam. Ja domes priekšsēdētājs ir atlaists vai atkāpies no amata pienākumu pildīšanas, domes priekšsēdētāja vietnieks pilda domes priekšsēdētāja pienākumus līdz jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanai. Tas nozīmē, ka ja domes priekšsēdētājs uzsāk pildīt citu amatu kā rezultātā tam ir jābeidz pildīt domes priekšsēdētāja amats, tiek organizētas jaunas domes priekšsēdētāja vēlēšana un kandidāti tiek izvirzīti no jau ievēlētajiem domes deputātiem.

10.10.2022 08:16

Labdien. Esam daudzbērnu ģimenes atbilstošā statusā. Bet neesam maznodrošināta ģimene. Jautājums drīzāk no jautājuma būtības kā tādas. Vai manam bērnam, kurš apmeklē bērnu dārzu, nepienākas pašvaldības atbalsts-brīvpusdienas?

Labdien! Daudzbērnu ģimenes, pamatojoties uz iesniegtu iesniegumu un derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”, var saņemt pusdienu apmaksu bērnam/-iem, kas apmeklē Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādi, ja bērns un viens no likumiskajiem bērna pārstāvjiem ir deklarējies Kuldīgas novadā. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam – saskaņā ar iesniegto rēķinu. Sīkākai informācijai aicinām sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru "Sociālais dienests".

23.09.2022 07:25

Labdien. Lūgums izvērtēt ielas apgaismojuma izslēgšanu/ieslēgšanas laikus pagasta centros. Agri nākas iziet uz a/m,ap plkst.4.30 lai mērotu ceļu uz darbu, bet vis pagasta centrs, mājas pagalms ir melnā ogles melnumā! Ierosinājums-ja slēdzat ārā apgaismojumu, tad to darāt uz plkst.23.00, bet ieslēgt to uz 4.00? Kā arī rodas jautājums, vai 100% visi pagastu centri,nakts stundās ir atdalīti no ielu apgaismojuma? Uz kāda principa vadīts ir šis liegums būt apgaismotiem nakts stundās? Kad tiks izbeigta šī pagastu centru ļaužu turēšana melnā tumsā? Varbūt ir vērts rast alternatīvu? Atstājot vismaz pāris laternas ieslēgtas? Veco lampu nomaiņa uz ekonomisku LED lampu nomaiņu?

Labdien! Aicinām sazināties un ar konkrēto pagasta pārvaldes vadītāju, lai risinātu šo situāciju.

23.09.2022 07:28

Labdien. Kādēļ Skrundas jaunajā autoostā agrā rīta stundā ir liegta pieeja autoostas tualetē? Nākas agri braukt uz darbu un biju vīlusies, ka pēc plkst.5 rītā,autoostas sabiedriskā tualete ir slēgta! Saliet ko darīt šādā neveiklā situācijā, ja vajadzība to spiež? Aiz stūra ar nevar aiziet??‍♀️?jo videokameras ir uzstādītas bagātīgā skaitā??‍♀️ Varbūt lūgums apdomāties un ļaut pieeju autoostas tualetē, kad tas ir nepieciešams.

Labdien! Skrundas autoostas iekšējās labierīcības ir pieejamas autoostas kases darba laikā, bet Skrundas autoostas renovācijas laikā tika izveidota papildus labierīcības, kura ir pieejama visu diennakti, neatkarīgi no autoostas kases darbības laika. Pie ieejas autoostā ir norādes par labierīcības atrašanās vietu.

10.10.2022 12:51

Kādēļ Skrundā apkures sezonu uzsākas ar dabasgāzi,ja solīja nodrošināt cita veida apkuri?Vai šajos laikos gazi ,ko iepērk par39,74 pārdot par 97,28 nav pārspīlēti?

Labdien! • Apkures sezonu uzsāks Skrundā un Rudbāržu pagastā ar dabas gāzi, jo šobrīd dabas gāzes ir ar viss zemāko cenu, nekā alternatīvais kurināmais (propāna gāze, granulas). Zinot to, ka tirgū esošās dabas gāzes cena ir neadekvāti augsta (~300 eiro/MWh), vasaras periodā tika sagādāta alternatīva apkures sistēmas, gadījumam, ja tiks lauzts esošais līgums par dabas gāzes piegādi (esošajā līgumā maksa par dabas gāzi ir 39,74 eiro/MWh). Jebkurā gadījumā, vadoties no tirgus situācijas, tiks izmantots tas kurināmā veids, kurš būs vislētākais. • Apstiprinātajā tarifā (Skrundā – 97,28) ietilpst pati dabas gāze, dabas gāzes pievada uzturēšanas izmaksas, skaitītāju verifikācija, dabas resursu nodokļi, ūdens patēriņš, kas nepieciešams siltumtrasēm, elektroenerģijas patēriņš katlumājām, darba spēka, tehniskā nodrošinājuma, administrācijas izmaksas, siltumzudumi un vēl daudz saistošu izmaksu.

22.09.2022 11:32

Labdien! Ēdolē,Emīla tirgus dienā,tika sodīti daudzi auto vadītāji, par nepareizu auto atstāšanu pie vecās pienotavas.Nesen braucot cauri Ēdolei nevarēju nevienu stāvēšanas vai apstāšanās aizlieguma zīmi atrast.Vai zīmes tiek izliktas tikai uz pasākumiem? Vai varbūt cits iemesls?

Labdien! Paldies par jautājumu. Jūsu novērojums ir pareizs. Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un pasākumu apmeklētāju drošību, pasākuma organizators, sadarbībā ar A/S “Latvijas valsts ceļi”, izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi, izstrādā satiksmes ierobežojumus uz pasākuma laiku. Pašvaldības policija iesaka - transportlīdzekļa vadītajam, pirms transportlīdzekļa novietošanas stāvēšanai, pārliecināties par ceļa zīmēm, kuru darbības zonā transportlīdzeklis tiks novietots.

22.09.2022 11:30

Labdien! Gribētu rast skaidrojumu,kāpēc diennakts tumšajā laikā, Mežvaldes ciematā vairs nedeg ielu apgaismojums?Vai pašvaldība nevar vairs samaksāt? Tad kas būs nākamais, ko atslēgsim? Tai pašā laikā,nupat nodotā pašvaldības ēka,priecē vismaz ar 6 gaismas acīm! Manuprāt vajadzētu rast risinājumu,lai apgaismojums ir rīta un vakara stundās,kad iedzīvotāji iet un nāk no darba.

Labdien! Diemžēl bija bojājums elektrotīklā. Informācija saņemta 16.09.2022 pēcpusdienā un pieteikta SIA “Sigma Elektro”. Šodien bojājums ir novērsts. Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle lūdz iedzīvotājiem, ja nedeg gaisma ziņot jau no rīta, lai savlaicīgi var risināt problēmu.

19.09.2022 14:36

Labdien! Vai Jums tas liekas normāli, ka "guļamrajonā," Piltenes ielā 20, vecajā tirgus angārā arvien biežāk tiek rīkotas balles. Angārs ir bez skaņas izolācijas, apkārtējo māju logi rīb. Vai padomājat, kā jūtas cilvēki, kuri dzīvo iepretim šai ēkai?

Labdien! Par naktsmiera traucēšanu aicinām nākošreiz sazināties ar Kuldīgas pašvaldības policiju pa tālr. 28881288. Kā arī informējam, ka Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrība "Sprādziens", kas organizē pasākumus, ir atvērta sarunām, diskusijām arī tiekoties iepriekš sazinoties pa tālr. 29797950.

26.10.2022 09:29

Dzīvoju Skrundā personīgajā māja.Jautājums- kam jāpļauj zālē no mana žoga līdz ceļam.Man vai pašvaldībai, kurai tas pieder?

Labdien! Kuldīgas novadā par teritorijas apsaimniekošanu, kas būtu no žoga līdz ceļam, ir atbildīgs pieguļošās zemes īpašnieks. Protams, atbildība var variēt katrā gadījumā citādāk, tāpēc būtu nepieciešama papildu informācija par konkrēto īpašumu, lai varam konkrētāk to noteikt.

25.10.2022 10:07

Labdien! Kur var iepazīties ar aptaujas rezultātiem par Kuldīgas pilsētas svētku pasākumiem?

Labdien! Mēs priecājamies un augstu novērtējam to, cik daudz cilvēkiem svētki ir svarīgi. Datu apjoms ir ievērojams (gandrīz 1000), un to analīze prasa laiku. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

12.09.2022 15:06

Labdien! Kas notiek Rudbāržos pagasta pārvaldē? Beidzot mums bija tiešām cilvēks kas ar sirdi un dvēseli strādāja kultūrā. Pasākuma apmeklētāji jutās gaidīti, zālē visu laiku bija izstādes. To vajadzēja izēst, lai kultūras darbu strādātu sieviete kura jau ir divos darbos pagastā - sporta organizatore un darbojas ar jauniešiem. Un pietiek ar vakarskolā pabeigtu vidusskolu? Visur tiek prasīta attiecīga izglītība,bet šeit nevajag? Un pie tam var strādāt trīs darbus?

Labdien! Rudbāržu pagasta kultūras darba organizatore pati izvēlējās darbu pārtraukt, iesniedzot iesniegumu par Rudbāržu kultūras darba organizatora pienākumu pildīšanas pārtraukšanu. No 1. septembra kultūras darba organizatora pienākumus Rudbāržu pagastā, amatu apvienošanas kārtībā, pilda sporta darba organizators, nosakot šim speciālistam 1 darba slodzi. Sporta darba organizators Rudbāržu pagasta strādā jau 8 gadus, kuru laikā speciālists sevi ir pierādījis un darbs ir veikts labi un kvalitatīvi.

14.09.2022 12:36

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.