Jautājiet mums

Labdien! Kāpēc Bērnu un Jauniešu centrs vairs nepiedāvā bērniem angļu, vācu u.c. valodu pulciņus? Bērnu dārzos ir tikai angļu pulciņš un tās ir par maksu.

Atbild Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktore Inese Astaševska: Labdien! Valodu pulciņus piedāvājām, kad pie mums strādāja brīnišķīga skolotāja Sigita Leja. Šobrīd skolotāja ir devusies iepazīt pasaules piedāvātās iespējas, tādēļ nodarbības nenotiek. Ļoti cerējām šogad saņemt kādu interešu izglītības programmu kādā no valodām, diemžēl nesaņēmām. Ir notikusi saruna ar pedagogu, kas, iespējams, jau šajā mācību gadā īstenos angļu valodas programmu. Ja tā tiks apstiprināta, informācija sekos.

13.09.2018 11:24

10. septembrī "Tautas panorāma" tiekas ar kuldīdzniekiem Hercoga Jēkaba laukumā. Kur Kuldīgā tas būtu? Paldies!

Labdien! Lsm.lv publicētajā "Tautas Panorāmas" kalendārā norādīts, ka tikšanās notiks pie pieminekļa Hercogam Jēkabam, tas ir, vides objekta "Teleports" Liepājas ielas galā pie Pilsētas laukuma.

10.09.2018 09:58

Labdien, daudzdzīvokļu masīvā pie mājas Gaismas ielā 1 ( starp māju Gaismas iela 2) ir akas vāks , kuram regulāri pārbraucot auto , vāks rada skaļu troksni , kas traucē naktsmieru, vai būtu iespēja to novērst?

Labdien! Paldies, ka informējāt! Speciālisti, apsekojot Jūsu norādīto vietu, konstatēja, ka troksni rada aka, kas ir SIA "Latvijas Propāna Gāze" pārziņā. Nodevām informāciju uzņēmumam un saņēmām apsolījumu, ka uzņēmuma speciālisti aku apsekos un defektu novērsīs.

13.09.2018 13:38

Labdien! sākoties skolas laikam ir palielinājies gājēju skaits uz Jelgavas ielas un aktualizējies jautājums par gājēju došību, lūdzu apsekojiet krustojumu uz Jelgavas ielas pie veikala Aibe, sakarā ar tur notiekušos būvniecību žogs ap būvlaukumu ir aizšķērsojis gājēju ietvi un iedzīvotājiem ir jāiet pa ielu, kas nav droši, jo reti kura mašīna tur ievēro ātrumu 30 km.h. Varbūt var rast kādu risinājumu ļai tiktu ievērota drošība šajā ielas posmā.Paldies

Labdien! Jūsu norādītajā vietā būvdarbu laikā ir daļēji norobežota gājēju ietve, taču gājējiem ir iespējams izmantot ietvi ielas otrā pusē, tāpēc būvdarbu veicējam nav pienākuma veikt papildu drošības pasākumus. Atļautā ātruma kontrole ir Valsts policijas kompetencē, tāpēc esam pārsūtījuši Jūsu sniegto informāciju Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldei.

13.09.2018 08:35

Labdien! Sākas skola un līdz ar to vecās problēmas ar bērnu nokļūšanu Viļa Plūdoņa vidusskolā no rīta. Runa ir par Gravas ielu no Ventspils ielas puses. Labā pusē, pa kuru bērni iet uz skolu, ir ar noparkotiem auto un bērnam jāiet praktiski pa ielas vidu, paralēli kāds, kas savu bērnu jau aizvedis, sāk kustību, cits auto, lai savu bērnu laicīgāk izlaistu pie skolas, steidzīgi traucas, neievērojot dzīvojamās zonas zīmi, kas no Dārza ielas puses braucot, laikam nemaz nav. Bērns visam tam pa vidu un nav nekāda drošība, jo gājēju ietve nav. Pārbūve tā arī nav notikusi, bet bērnam uz skolu pa šo ceļu jāiet jau tagad. Varbūt var vismaz uzlikt apstāšanās aizlieguma zīmi un pakontrolēt, lai vadītāji ievēro dzīvojamās zonas zīmi? Vispār jau absurda situācija pie pašas skolas!!!

Labdien! Pēc pašvaldības pasūtījuma ir tapis Gravas ielas pārbūves tehniskais projekts. Provizoriskie aprēķini liecina, ka šī projekta īstenošana prasītu ievērojamus līdzekļus, tāpēc, izskatot 2018.gada budžetu, Domes deputāti nolēma šo projektu šogad neīstenot. Ar satiksmes drošības uzlabošanu saistīta arī ietves izbūve Dārza ielā. Šī projekta īstenošanai izstrādāts tehniskais projekts un tika izsludināts iepirkums, taču diemžēl nepieteicās neviens pretendents, kurš vēlētos ietvi uzbūvēt. Jautājums par ceļa zīmes uzstādīšanu nosūtīts izskatīšanai Domes Transporta komisijā. Esam nodevuši Jūsu sniegto informāciju Kuldīgas novada Pašvaldības policijai, kas pievērsīs šai vietai vērību rīta stundās, kad skolas apkaimē notiek visaktīvākā transporta kustība.

13.09.2018 08:55

Labdien! Vietā, kur iet ceļš uz pilskalnu gar Ventas stāvo krastu aiz "Melnās Kolkas" uzreiz pie celiņa sākuma, kas ved uz tā saucamajām trosēm, bērni/pusaudži ir pasākuši lēkāt, mētāt kūleņus un izmēģināt visādus trikus uz leju pa stāvo nogāzi.Jaunieši nespēj novērtēt bīstamību un krasta nogruvuma risku. Vieta jau ir tā izlēkāta, ka diezgan plašā laukumā uz leju, zeme ir kļuvusi irdena un smilšaina. Vai varētu rast kādu risinājumu, lai brīdinātu, ka pa nogāzi nedrīkst skriet, lēkāt, jo pastāv nogruvuma risks? Tas varētu būt kāds brīdinošs uzraksts un tās vietas norobežošana ar lentu vai tamlīdzīgi, lai nenotiek nelaime. Citās stāvkrasta vietās nav tādas aktivitātes pagaidām nav novērotas. Paldies!

Labdien! Paldies par atsaucību, Jūsu sniegtā informācija ir nodota pašvaldības policijai.

01.10.2018 10:31

Labdien! Man ir jautājums par ēdināšanu skolās! KMHZV ir ļoti garas mācību dienas, sākot no 6. klases ir dienas arī ar astoņām, deviņām mācību stundām, lielākajās klasēs pat desmit! Ēdināšana ir tikai vienu reizi(tā pati negaršīga)! Vai skolai nav jādodrošina vel kāda ēdienreize, piemēram launags, ja ir tik garas mācību dienas? Mazie bērni paliek uz pagarinato dienu, arī viņi ir izbadējušies pēc skolas! To ēdienu ko vecāki iedod līdz, bērni jau noēd ātri, jo pārsvarā negaršo pusdienas! Vecāki būtu ar mieru paši piemaksāt par ēdinasanu, lai tik būtu garšīgi vai nodrošinats launags!

Labdien! Atbild Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas administrācija: "Visās valsts finansētās, akreditētās vispārējās izglītības iestādēs ir vienāds mācību stundu skaits. Pārējās nodarbības ir katras skolas piedāvāta papildizglītība un interešu izglītība. Mēs varam būt lepni par savu skolu un pilsētu, jo mēs piedāvājam ļoti daudzveidīgas iespējas mūsu bērnu izglītošanā. Atbilstoši iepirkumam mūsu skola nodrošina izglītojamiem pusdienas un skola piedalās LAD programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens”. Ēdinātājs ievēro MK prasības ēdiena gatavošanā. Ēdienu kontrolē skolas medmāsa un direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. Vecākiem ir iespēja vērsties skolā un nogaršot pusdienas personīgi. Mūsuprāt, ēdiens ir garšīgs. Pirmajā skolas padomes (vecāku padomes) sanāksmē tiks izskatīts jautājums par launaga nodrošināšanas iespējām."

07.09.2018 12:57

Labdien. Vēlos uzzināt vai adresē Kuldīgā, Tirgus ielā 1, ir iespējams pieslēgties pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai? Ja ir, tad kā man būtu jārīkojas? Ar cieņu, Jānis.

Labdien! Ēkai Tirgus ielā 1 ir esošs pieslēgums pie Kuldīgas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Atsevišķa dzīvokļa pieslēgšanās pie iekšējiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem notiek saskaņā ar mājas apsaimniekotāja noteikumiem. Jums ir jāvēršas pie sava nama apsaimniekotāja SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", uzrakstot iesniegumu par vēlmi pieslēgties ūdensvadam un kanalizācijai. Iesniegumu var uzrakstīt gan uzņēmumā klātienē Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā vai elektroniski uzņēmuma mājaslapā internetā www.kkp.lv, sadaļā "Iesniegumi". Pēc iesnieguma saņemšanas namu apsaimniekotāji izskatīs iespēju pieslēgties pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai

07.09.2018 07:46

labdien! kad tik viekts jelgavas ielas remonts ? paldies

Labdien! Šobrīd notiek sarunas ar iepirkumā uzvarējušo būvuzņēmēju par līguma slēgšanu. Informēsim, kad līgums būs noslēgts.

07.09.2018 06:05

Ieteikums vairāk bija domāts pensionāriem, kuriem ne visiem ir pieejams dators ar epastu (nemaz nepieminēšu,ka lielākā daļa datorus nelieto), un ne visi pensionāri vēlas, visu kārtot caur datoru, tāpēc uzskatu, ka KKP varētu izvērtēt šos apstākļus un tomēr piedāvāt vienreiz ceturksnī rēķinu drukātā formātā. [Vēlējos ieteikt KKP uzlabojot atkritumu apsaimniekošanu, tomēr piedāvāt cilvēkiem ar mazu maksājumu summu saņemt rēķinus vienreiz ceturksnī, nevis katru mēnesi, kas nav visai ekonomiski, ja rēķini tiek piegādāti printētā veidā.]

Labdien! Paldies par ieteikumu, Jūsu sniegtā informācija ir nodota izvērtēšanai.

17.09.2018 08:21

Labdien, vai lūdzu variet man izskaidrot, kā var izdzivot pirmsskolas pedagogs ar algu 430€, kāds stimuls man jaunajam pedagogam iet un strādāt kāda no bērnudārziem. Mana dzīvokļa īre ir 150€ + visi maksājumi+ skolas kredīts...

Labdien! Jūsu minētā situācija ir specifiska, tāpēc aicinām Jūs vērsties un iesniegt rakstisku iesniegumu, aprakstot konkrēto situāciju, Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, 1. stāvā, klienta apkalpošanas centrā.

02.10.2018 12:44

Labdien,vai nebūtu laiks atjaunot Priedainē pie Bibliotēkas bērnu rotaļu laukumiņu? Bernu ir daudz un vienīgā rotaļu māja jau ir savu nokalpojusi un izskatās žēlīgi. Šogad pat smiltis nebija atvestas, žēl! Kam,lai jautā, lai bērni tiktu pie foršam un jaunām aktivitātēm pagalmā? Paldies !

Kurmāles pagasta pārvaldes vadītāja Dace Gūtmane: "Labdien! Būtu laiks gan atjaunot laukumu bērniem, gan sakārtot laukumu automašīnu stāvvietām. Lai to varētu paveikt, vispirms jāsakārto zemes īpašuma tiesības minētajam zemes gabalam. Uz šo brīdi zemes īpašnieks ir valsts. Saskaņā ar likumdošanu, pašvaldība nedrīkst ieguldīt īpašumā, kas tai nepieder. Tiklīdz VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nodos pašvaldībai pieprasītās zemes platības, varēsim lemt, kā labāk labiekārtot māju iekšpagalmu. Kā alternatīva, bērniem sarūpēt jaunas aktivitātes pagalmā, ir vecāku dalība projektu konkursā "Darīsim paši". Bērnu smilšu kastes Priedaines un Vilgāles ciemos katru vasaru papildinām ar smiltīm. To veic pagasta pārvalde ar savu tehniku. Šovasar, diemžēl, darbinieka slimības dēļ tas vēl nav izdarīts. Tuvākajā laikā smiltis piegādās SIA "Sprinčupe"."

27.08.2018 12:23

Vēlējos ieteikt KKP uzlabojot atkritumu apsaimniekošanu, tomēr piedāvāt cilvēkiem ar mazu maksājumu summu saņemt rēķinus vienreiz ceturksnī, nevis katru mēnesi, kas nav visai ekonomiski, ja rēķini tiek piegādāti printētā veidā.

Labdien! Elektroniski izsūtīti rēķini uz klientu norādītajiem e-pastiem ir izdevīgākais un ekonomiskākais rēķinu saņemšanas veids, jo no 1. marta rēķini papīra formātā ir par maksu – 0,96 eiro par rēķinu. Lai saņemtu rēķinus e-pastā, jāsūta pieteikums uz e-pasta adresi: kkp@kuldiga.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi un e-pastu, kur vēlas rēķinus saņemt. Elektroniski izsūtīti rēķini klientiem ir bez maksas!

27.08.2018 07:37

Labdien! Paldies par vītolu nozāģēšanu pie PI ''Cīrulītis''. Šoreiz atkal par kokiem (bērzu). Lūdzu nozāģēt zaru pie Liepājas ielas 49. nama,kurš noliecies bīstami zemu, varbūt vajag zāģēt arī bērza šķībo stumbru. Pirms dažiem gadiem bērzs blakus uzkrita ielai. Vēl lūgums apzāģēt zarus liepām pie tās pašas mājas(49), zari jau sitas logos. Paldies!

Labdien! Paldies par atsaucību, Jūsu sniegtā informācija ir nodota izvērtēšanai atbildīgajiem speciālistiem.

06.09.2018 12:10

Labdien! Dārza un Gravas ielas krustojumā (Kuldīgā) pār Dārza ielu ir pārliecies liels vītola zars. Ar katru dienu liekas, ka šis zars ir zemāk un zemāk. Braucot jau aizskar mašīnu jumtus, par smagajām mašīnām nerunājot...Tagad uz sporta laukumu iet daudz bērnu, bet tūlīt sāksies skola.... tad arī satiksme kļūs vēl intensīvāka. Varbūt ir iespējams novērst šo problēmu? Paldies.

Labdien! Liels paldies par novērojumu. Esam novērsuši radušos bīstamo situāciju.

08.08.2018 12:05

Labdien! Citās pašvaldībās tiek piešķirts pabalsts pirmklasniekam. Vai Kuldīgas pašvaldība šādu iespēju piedāvā?

Labdien! Tuvojoties jaunajam skolas gadam, ģimenes Kuldīgas novadā var pretendēt uz finansiālu un materiālu atbalstu, kuru paredz Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2015/21 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”. Pabalsts paredzēts obligātās izglītības, vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu audzēkņiem un tos var saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes. Pabalsta apmērs mācību līdzekļu iegādei ir EUR 36.00 vienam bērnam. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras deklarējušas savu faktisko dzīvesvietu Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Kā papildus atbalstu ģimenēm Kuldīgas novada pašvaldība nodrošinās brīvpusdienas visiem novada skolēniem līdz pat 12. klasei – valsts apmaksā brīvpusdienas audzēkņiem no 1. līdz 4. klasei, bet pašvaldība – no 5. līdz 12. klasei. No pagājušā gada 1. septembra brīvpusdienu programma vēl paplašināta, ietverot piecus un sešus gadus vecos bērnus, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu kādā no bērnudārziem vai skolu pirmsskolas grupām. Lai atbalstītu profesionālo skolu audzēkņus, kuri deklarēti Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā un, kuri atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, pabalstu skolēnu ēdināšanai (brīvpusdienām) var nokārtot Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” vai pagastos dzīvojošie iedzīvotāji, pie pagastā strādājošā sociālā darbinieka, iesniedzot rakstisku iesniegumu. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam atbilstoši noslēgtajam līgumam. Ģimene atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 128.06. Savukārt ģimene, kurā ir nepilngadīgi bērni, par maznodrošinātu uzskatāma, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 255.00, kā arī tā atbilst citiem valstī noteiktajiem kritērijiem. Lai nokārtotu trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu un saņemtu sociālo palīdzību, ir jāvēršas Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests”, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā vai pagastu iedzīvotājiem pie sava sociālā darbinieka, pirms tam sazinoties ar speciālistu un vienojoties par konkrētāku tikšanās laiku. Informāciju par sociālo palīdzību var saņemt Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” pa tālruni 63350107 vai 63350600, e-pasts: soc.dienests@kuldiga.lv, http://socialais.kuldiga.lv/. Iedzīvotāju pieņemšana tiek organizēta pirmdienās 9.00 – 12.00; 13.00 – 18.00; ceturtdienās 9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00.

07.08.2018 12:57

Labdien. Vai Kuldīgas dome varētu mudināt savas kapitālsabiedrības gatavot e-rēķinus lai vieglāk apmaksāt internetbankā? KKP jau tagad tādus sūta, bet būtu labi arī ja tos ieviestu Kuldīgas ūdens un Kuldīgas siltumtīkli. Iespējams laicīgāk apmaksātos rēķini.

Labdien! Jūsu minētājās kapitālsabiedrībās jau tiek meklēti tehniskie risinājumi kā varētu atvieglot esošo apmaksas kārtību, kas atvieglos ne vien klienta, bet arī uzņēmuma ikdienu. Ir daudzi faktori, kas ietekmē šo procesu, tāpēc tiek meklēti izdevīgākie risinājumi, lai implementētu šādu pakalpojumu esošajā pārvaldības sistēmā.

15.08.2018 12:49

Labdien! Vai tiešām atkritumu savākšanas mašīnai ir jāstŗādā jau sešos no rīta? Dzīvojam pie Vakara ielas, tur katru rītu rūc un grab atkritumu mašīna! Vasarā, kad mājās logi vaļā, tas traucē gulēt, no rīta jāceļas uz darbu septiņos, bet spiestā kārtā jāmožas tad kad piebrauc šis auto! Pilsētā tak nedrīkstot trokšņot no 23.00 līdz 8.00!

Labdien! Lai paspētu savākt atkritumus no visām adresēm, atkritumu vedēji sāk darbu 5.00 no rīta un beidz 20.00 vakarā. Šogad tiks iegādāta jauna atkritumu izvešanas mašīna, kas mazinās trokšņu līmeni, savācot atkritumus.

06.08.2018 11:13

Labdien, Dēļ nesen uzliktās sētas pie pašapkalpošanās auto mazgātuves pretīm Maximai, nav iespējams droši izbraukt no teritorijas- nav iespējams redzēt neko no ceļa kreisās puses, un izgriežoties jāriskē. Vai sētas uzstādītājam nebija jāpadomā par drošu izkļūšanu? Vai ir kāds iespējamais risinājums?

Labdien! Adatu ielas 5 īpašumam žogs uzstādīts atbilstoši izstrādātai dokumentācijai. Dokumentācijā nav paredzēts uzstādīt izbrauktuves pārredzamības elementus. Lai izbrauktu no Adatu ielas 5 īpašuma, ir iespējams braukt pa Adatu ielu uz Mucenieku – Adatu ielas krustojumu. Attiecībā uz iespējamiem risinājumiem aicinām Jūs vai īpašuma īpašnieku rakstīt iesniegumu Transporta komisijai, kas izvērtēs esošo situāciju un atbilstoši pieņems lēmumu par pārredzamības elementu uzstādīšanu.

15.08.2018 13:10

Pie Jūsu (Diānas) apmeklētās peldvietas, ja pareizi saprotu.... tad var piekļūt GAR Vienības iela 25 un 23 īpašumu, kur ir SERVITŪTA ceļš (62010300158 piederība-Pašvald.) uz peldvietu! Sk. attēlā - https://failiem.lv/thumb_show.php?i=2bhcm98p&view ==================================================================================================== Labdien! Vēlos noskaidrot par vienīgo pieejamo ceļu uz Ventu Putnudārzā (Vienības ielā ). Viņš ir norobežots ar žogu. Katru dienu devos ar bērniem pa šo ceļu uz peldvietu. Tagad netiekam. Kāpēc norobežots? Un vai nav iespēja atstāt kādu taciņu lai piekļūtu Ventai? Ar sveicieniem, Diāna ==================================================================================================== Labdien! Teritorija ir norobežota ar žogu, jo ir uzsākta pastaigu taku būvniecība. Ventas upes kreisajā krastā tiks izveidotas divas pastaigu takas, kuru kopgarums būs vairāk nekā 2 kilometri, no Pils ielas 8 līdz Kuldīgas jaunajam tiltam. Abu taku malās tiks labiekārtotas atpūtas vietas ar soliņiem un atkritumu urnām, kā arī iekārtoti skatu laukumi, apgaismojums un videonovērošana. Atbilstoši iepirkumam būvdarbus veiks būvuzņēmējs SIA “KCE”, kuram darbi objektā jāpabeidz līdz 2018. gada 20. oktobrim. Lai darbi ritētu raiti un netiktu apdraudēti iedzīvotāji, būvlaukuma teritorijai jābūt nožogotai.

Labdien! Iedzīvotājiem ir tiesības izmantot starpgabalu, “Iebrauktuve no Vienības ielas” ar kadastra apzīmējumu 62010300158. Papildus informējam, ka Vienības ielas 25 īpašnieki 2018. gada 23. aprīlī rakstiski sniedza skaidrojumu, par izveidojušos situāciju, kurā norādīja, ka vārti nav slēgti un jebkuram garām gājējam tie ir atverami.

30.08.2018 07:12

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.