Jautājiet mums

Labdien! Kāpēc visas izgatavotās koka skulptūras no Mārtiņsalas ved uz Rīgu? Kāpēc cilvēki nevar apskatīties kādu laiku? Mums Kuldīgā vajadzētu atstāt šos skaistos darbus!!!

Labdien! Plenēra "Rotas Latvijai" darbus gatavoja Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma studenti Kuldīgā kopā ar mēbeļu galdniekiem no visas Latvijas, vieskomandām no Somijas, Vācijas un Igaunijas, veltot savus darbus Latvijas valsts dzimšanas dienai, tāpēc tie ir jāredz visai Latvijai. Saskaņojot ar Rīgas Būvvaldi, tika izvēlēta centrālā ieeja Mežaparkā uz Dziesmu svētku estrādi, lai ikviens gada laikā var apskatīt šos un vairākus citus tēlniecības koka darbus, kuri plenēra ietvaros gatavoti Latvijas amatniecības skolās un 11. maijā atgādāti uz Mežaparku. Tas ir kā kopīgs veltījums Latvijai. Kuldīgā gatavotos darbus varēja apskatīt 10. maijā. Šāda prakse, kad skulptūras tiek izvietotas dažādās vietās, ir jau kopš 2015. gada. Pie Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izveidotas divas takas, kur var apskatīt darbus no iepriekšējiem gadiem. Daļa skulptūru izvietotas arī pie Riežupes smilšu alām.

17.05.2018 05:54

Labdien! Kas tiks būvēts pie Humanitārās skolas, aiz Vejmāra veikala?

Labdien! Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas līdzpārvaldes dibinātā biedrība "MESS" piedalās Lauku attīstības programmas 19.2 pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (ELFLA fonds) ar sabiedriskā labuma projektu "Multifunkcionāla sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Pētera ielā 10, Kuldīgā". Projekta mērķis ir ierīkot 690 m2 lielu multifunkcionālu sporta un aktīvās atpūtas laukumu Pētera ielā 10, Kuldīgā, atbalstot jauniešu iniciatīvu un nodrošinot bezmaksas sporta un aktīvās atpūtas pieejamību vietējiem iedzīvotājiem. Laukumā varēs spēlēt basketbolu, volejbolu, kā arī, atbilstoši noregulējot tīklu, tenisu un badmintonu. Vietā, kur plānots sporta laukums, šobrīd ir aizaugusi, nekopta teritorija. Biedrība "MESS" veikusi cenu aptauju un saņēmusi divus piedāvājumus sporta un aktīvās atpūtas laukuma pamatnes ierīkošanai un labiekārtojumam, no kuriem finansiāli izdevīgākais ir SIA "SC Kuldīga" piedāvājums, kā arī četrus piedāvājumus gumijas seguma ierīkošanai, kur saimnieciski izdevīgāks bija UAB “Dangu Centras” (Lietuva) piedāvājums. Darbus plānots veikt šī gada pavasara-vasaras sezonā. Projekta kopējās izmaksas 31162,74 EUR apmērā veido sporta un aktīvās atpūtas laukuma izveide. Projekta publiskā finansējuma apmērs ir 27000 EUR. Atlikušo summu 4162,74 EUR finansē Kuldīgas novada pašvaldība.

15.05.2018 15:23

Labdien,sakarā ar to ka ir laba iespēja redzēt kas notiek estrādes parkā,rodas jautājums kādēļ pilsētas dārzu neizmanto kā suņu pastaigas vietu,ir izliktas arī attiecīgas zīmes,bet estrādes parks tiek izmantots kā suņu tualete brīžiem rodas sajūta ka tur notiek suņu izstāde it sevišķi no rītiem un vakaros.Kāpēc tur nevar uzlikt tādus pašus brīdinājumus kā pilsētas dārzā,estrādes parkā apgrozās daudz vairāk bērnu kuriem ir iespējas iekāpt tur ko atstājuši''šie mīluļi'"

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu! Pašvaldības speciālisti informē, ka tiks sagatavots darba uzdevums par brīdinājuma zīmju izvietošanu parka teritorijā ar aicinājumu savākt aiz četrkājainajiem draugiem.

16.05.2018 11:07

Labdien! Kad,lūdzu,tiks apstrādāts ar pretputekļu materiālu Kuldīgas-Pelču ceļš gar d/b Kurzemīte.Dzīvojam vienos putekļos.Paldies!

Labdien! Šajā gadā ir paredzēts veikt kalcija hlorīda granulu iestrādi vairākiem grants segumiem, kas samazinās ceļu putēšanu, tai skaitā arī Pelču ielā un Pelču alejā. Ņemot vērā kalcija hlorīda granulu iestrādes tehnoloģiju, darbus paredzēts veikt maijā. Ar kalcija hlorīdu apstrādās šādas ielas: Rūpniecības ielu, Avotu ielu, Darba ielu, Plostu ielu, Strēlnieku ielu, Ziedoņu ielu (Ventas - Meža), Alejas ielu (Ventas - Meža), Jaunsaimnieku, Vijolīšu ielu, Pīlādžu ielu, Robežu ielu, Apšu ielu (Ventas - Vidus), Dīķa ielu, Ķelšu ielu, Ventspils ielu, Laimdotas ielu, Tīruma ielu, Priežu ielu, Lidoņu ielu, Virkas ielu (Lapegļu līdz Virkas 36), Pelču ielu, Dzirnavu ielu, M.Pļavas ielu, Nomales ielu, Ābeļu aleju, Atpūtas ielu, Ausekļa ielu, Aveņu ielu, Bērzu ielu, Bumbieru ielu, Gravas ielu, Kluso ielu, L.Paegles ielu, Rātskungu ielu, Pelču aleju. Kopā šogad paredzēts veikt kalcija hlorīda granulu iestrādi grants segumos 14 km garumā.

17.05.2018 05:56

Labdien! Vai būtu lietderīgi iegūldīt naudu topošās V.Plūdoņa vidusskolas, tagadējās mazās sporta zāles pārbūvei par aktu zāli, ja zāles ietilpība ir tik maza (apmēram divu klašu telpu lielumā)? Skolas ēdamzāle ir lielāka un tad jau izlaidumam par mazu? Tad jaunajai vidusskolai varbūt labāk vajadzētu sakārtot apkures sistēmu un ventilāciju, jo ziemas sezonā daudzās klasēs ir ap 15 grādiem un sūdzoties var ielikt tikai mazos pūtēju sildītājus! Stundu laikā gaiss klasēs ir piesmacis un vairākiem bērniem stundu laikā nāk miegs vai vēlāk sāp galva, jo skābeklis tur vairs nav! Arī mazo bērnu garderobe ir zem katras kritikas. Apavi samesti vienā čupā un metāla virināmie drēbju pakarināmie ir aizvēsturiski, kas apdraud bērna veselību! Par visām šīm problēmām runāts vairākkārt, bet uzlabojumu nav!

Labdien! Kopš ģimnāzijas ēkas uzbūvēšanas skolai nav savas aktu zāles, kuras trūkumu skolas skolotāji, darbinieki, skolēni ikdienā ļoti izjūt. Tās trūkums nav ļāvis organizēt dažādus pasākumus, aktivitātes, kā arī piedāvāt plašāku interešu izglītības pulciņu skaitu skolēniem. Tagadējās mazās sporta zāles atjaunošana un pārveidošana par multifunkcionālu mācību, pasākumu zāli ir paredzēta Eiropas Reģionālās attīstības fondu atbalstītas programmas “8.1.2 Uzlabot vispārējas izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Kuldīgas novada vispārējas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros. Programmas finansējums ir paredzēts ļoti konkrētiem mērķiem – izveidot ergonomisku mācību vidi un veicināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pilnveidošanu, tādējādi sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura ieviešanu. Pēc Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas iniciatīvas ir veikta skolas ventilācijas pārbaude, pēc kuras rezultātiem skolas dabīgās ventilācijas sistēma atbilst pieņemtajām normām. Savukārt skolas ēkas apkures sistēma darbojas automātiskā režīmā, pielāgojoties āra un iekštelpu temperatūrai. Problēmas rodas ļoti vējainās dienās. 2018. gada februārī veikts skolas energoefektivitātes audits, noskaidrotas problemātiskās vietas. Finanšu iespēju robežās tās laika gaitā tiks sakārtotas. Arī garderobes modernizācijas jautājums tiek risināts.

17.05.2018 05:58

Labdien, vēlējos noskaidrot vai nebūtu skaistāk, ja tāpāt kā ap pilsētas laukumu apzāģētu liepu galotnes pie brīvības cīnītāju monumenta Liepājas ielā 39?

Labdien! Liepājas ielas 39 skvēra labiekārtošana, tai skaitā koku sakopšana, paredzēta kopā ēku Kalpaka ielā 2 un 4 sakārtošanu un Mākslas un radošā klastera izveidi. Skvēriņš Liepājas un Kalpaka ielas stūrī veidosies ciešā saistībā ar Mākslas kvartāla ēku. To arhitekte Zaiga Gaile iecerējusi iekārtot ar atpūtas vietām. Projektu iecerēts īstenot līdz nākamajam gadam.

17.05.2018 05:58

Sveiki, vēlējos vaicāt, līdz kuram datumam ir iespēja pieteikties darbā skolēniem, vasaras mēnešos?

Labdien! Pieteikties darbam vasarā jaunieši aicināti no 16. aprīļa līdz 18. maijam. Plašāka informācija par projektu - http://kuldiga.lv/lv/izglitiba/3374-skoleni-vasara-vares-stradat

09.05.2018 09:05

Lūdzam apstrādāt ar pretputekļu pārklājumu ceļa posmu Kuldīga-Pelči gar d/b "Kurzemīte". Paldies!

Labdien! Jūsu minētajam ceļu posmam šajā mēnesī tiks veikta kalcija hlorīda granulu iestrāde. Ar kalcija hlorīdu apstrādās arī šādas ielas: Rūpniecības ielu, Avotu ielu, Darba ielu, Plostu ielu, Strēlnieku ielu, Ziedoņu ielu (Ventas - Meža), Alejas ielu (Ventas - Meža), Jaunsaimnieku, Vijolīšu ielu, Pīlādžu ielu, Robežu ielu, Apšu ielu (Ventas - Vidus), Dīķa ielu, Ķelšu ielu, Ventspils ielu, Laimdotas ielu, Tīruma ielu, Priežu ielu, Lidoņu ielu, Virkas ielu (Lapegļu līdz Virkas 36), Pelču ielu, Dzirnavu ielu, M.Pļavas ielu, Nomales ielu, Ābeļu aleju, Atpūtas ielu, Ausekļa ielu, Aveņu ielu, Bērzu ielu, Bumbieru ielu, Gravas ielu, Kluso ielu, L.Paegles ielu, Rātskungu ielu, Pelču aleju. Kopā šogad paredzēts veikt kalcija hlorīda granulu iestrādi grants segumos 14 km garumā.

11.05.2018 11:39

Labdien. Ir dzirdēts, ka šogad pilsētā asfaltēs vairākas ielas. Vai iespējams nopublicēt to ielu sarakstu, kuras asfaltēs? Un otrs jautājums par Jelgavas ielu. Kas notiek ar šīs ielas projektu un vai ir cerība, ka kaut kad šo ielu remontēs?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka ņemot vērā Kuldīgas pilsētā kopējo grants segumu ielu daudzumu un nepieciešamību uzlabot situāciju grants seguma ielās, šogad nav paredzēts veikt karstā asfaltbetona seguma izbūves darbus grantētajās ielās. Kā alternatīva karstajam asfaltbetonam 2018. gadā Kuldīgas pilsētas ielās paredzēts veikt grants segumu divkārtu virsmas apstrādi, kas ir finansiāli lētāks variants un iespējams apstrādāt vairāk ielu. Grants ceļu virsmas apstrāde ir metode, kas novērš ceļu putēšanu − uzklājot melno segu, kā rezultātā uz esošā grants seguma tiek izveidots ~ 2.5 cm biezs bitumena, šķembu segums. Šogad divkārtu virsmas apstrādi paredzēts veikt grantētajās ielās - Ziedoņa iela no Šķērsu ielas līdz Ventas ielai, Apšu iela no Jaunsaimnieku ielas līdz Vidus ielai, Liepu iela no Jaunsaimnieku ielas līdz Vidus ielai ar atzaru uz Liepu iela 41a, Šķērsu iela, Alejas iela no Šķērsu ielas līdz Ventas ielai un Mazā iela. Kopā 2018. gadā paredzēts ar divkārtu virsmas apstrādi apstrādāt grantētās ielas 2 km garumā.

16.05.2018 09:42

Vai tiešām pie Lauktehnikas tos nopļautos krūmus nesavāks? Ļoti nesmuki izskatās, vai gaidīs kamēr ieaugs zālē? Tie cirtēji ļoti nesmuki cirtuši, atstāti tik augsti celmi.

Labdien! Jūsu minētajā vietā krūmu izciršanas darbus šķeldošanai pēc pašvaldības atļaujas veica SIA "Bērzi Plus". Uzņēmuma pārstāvis informēja, ka šobrīd zeme grāvī ir pārāk mitra, lai tur iebrauktu traktortehnika un izcirstos krūmus savāktu. Taču darbi tiks veikti tiklīdz tas būs iespējams.

11.05.2018 11:42

Labdien! Sakiet lūdzu cik tālu ir tikts ar strīdiem par Jelgavas ielas rekonstrukciju un kad var prognozēt remontdarbu sākšanu?

Labdien! Strīdi joprojām turpinās. Aprīļa beigās no pretendenta puses ir iesniegts pieteikums tiesā, tādēļ prognozēt būvdarbu uzsākšanas laiku šobrīd nav iespējams.

09.05.2018 09:06

Labdien! Vai ir un kur ir iespējams iepazīties ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifiem Kuldīgas novadā. Paldies

Labdien! Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifiem un citiem pakalpojumiem varat iepazīties SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" mājaslapas sadaļā /PAKALPOJUMI/ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA/SADZĪVES ATKRITUMI/ vai caur saiti http://www.kkp.lv/pakalpojumi/atkritumu-apsaimniekosana/sadzives-atkritumi/ , vai zvanot klientu apkalpošanas speciālistei pa tālruni 26364634.

25.04.2018 07:52

Papildu jautājums par grantētajām Priežu, Tīruma, Laimdotas un Gravas ielām. Jūs sakāt, ka uz šim ielām dzīvo maz cilvēku un nav prioritārs! Tad man jājautā, pa kurām ielām tad uz skolu un darbu iet Lauktehnikas daudzdzīvokļu rajona iedzīvotāji, kā arī visi, kas nāk sportot uz mūsu rajona sporta laukumiem vai tālāk uz Pilskalna pusi pastaigāties vai sportot? Gribu piebilst, ka šīs ielas izmanto ļoti daudz cilvēku. Šīs ir galvenās ielas, lai tiktu ar kājām uz Piltenes ielu, jo arī Lapegļu iela nav draudzīga gājējiem. Ļoti bieži, sliktā ielas stāvokļa dēļ, nākas braukt ar auto, jo aiziet ar tīriem apaviem nav iespējams.

Labdien! Piekrītam Jums, ka pilsētas grantētās ielas ir jāuzlabo, kā arī jādomā par kājām gājējiem. Pašvaldība cenšas iespēju robežās uzlabot grantēto ielu stāvokli Kuldīgas pilsētā. Ņemot vērā ierobežotos resursus un grantēto ielu kopējo garumu, nav iespējams īsā laika periodā veikt uzlabojumus visās grants segumu ielās. Pašlaik uzlabojumi grantētajās ielās tiek veikti pakārtotā secībā atbilstoši ielu uzturēšanas klasei, ņemot vērā transporta līdzekļu intensitāti. Informējam, ka Priežu, Tīruma, Laimdotas un Gravas ielas ir D klases ielas ar salīdzinoši zemāku transporta intensitāti. Pie tam, lai uzlabotu šīs ielas, ir nepieciešami priekšdarbi, t.i., jāizbūvē grāvji. Centīsimies grāvju būvniecību veikt šī gada laikā.

25.04.2018 05:10

Sveicināti, Gribēju jautāt vai Kuldīgas novadā var kuģot pa Ventu ar motorlaivu? Kur var izlasīt saistošos noteikumus?

Labdien! Informējam, ka Ventas upē dabas lieguma “Ventas ieleja” teritorijā saskaņā ar 2014. gada 16. septembra MK noteikumiem Nr.548 “Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 11.15. punktu visā dabas lieguma teritorijā aizliegts pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, un ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus. Saite uz MK noteikumiem: https://likumi.lv/doc.php?id=268921

13.04.2018 05:21

Labdien! Cienījamā Bērziņas kundze Vai tāds ir normāls ceļš pilsētas iedzīvotājiem uz skolu un darbu? Lūdzu izejiet ar kājām Laimdotas, Priežu un Tīruma ielu un pasakiet kā lai cilvēks ar kājām un bez gumijas zābakiem, lai tur iziet? Laimdotas iela ir līdzīga lauku izbrauktiem ceļiem. Vai tiešām jāsauc kāda televīzija? Vienīgais pasākums, ko šeit dara ir greiderēšana, bet tas neko neatrisina! Vai nebūtu laiks tās ielas noasfaltēt?

Labdien! Diemžēl pavasarī, atkūstot sasalumam, grantētajām ielām ir raksturīgi "uzrūgt". Pašvaldības ceļu speciālists ir apsekojis Jūsu minētās ielas, secinot, ka situācijas uzlabošanai būtu nepieciešams sakārtot lietusūdens novadīšanas sistēmu. Lai risinātu jautājumu par grantēto ielu tehniskā stāvokļa uzlabošanu, pašvaldība cenšas iespēju robežās grantētās ielas asfaltēt. Pērn tika noasfaltēts Valciņu ielas posms Pārventā un Vienības ielas posms Putnudārzā. Ņemot vērā augstās asfaltēšanas izmaksas, kā arī daudzos grantēto ielu posmus, kur nepieciešami uzlabojumi, esam plānojuši šajā gadā vairākās ielās veikt grants ceļa klātnes uzlabošanu, veicot dubulto virsmas apstrādi, grants segumu apstrādājot ar bitumena šķembu maisījumu. Par šiem būvdarbiem drīzumā norisināsies iepirkums. Arī Jūsu nosauktās ielas ir plānots šādi sakārtot, taču tas nenotiks šogad, jo, izvērtējot prioritāri sakārtojamos ielu posmus, vispirms sakārtos ielas, kur dzīvo vairāk cilvēku. Aicinām uz savstarpēju sapratni!

13.04.2018 05:17

Labdien!Tā kā dzīvokļa logi ir pretī atkritumu konteineru laukumam, tad redzu, ka bieži visus atkritumus saber vienā mašīnā. Gan šķirotos, gan nešķirotos. Un tas nav vienreizējs pasākums. Tā notiek diezgan bieži. Tad kāda jēga ir šķirot atkritumus?

Labdien! Aicinām Jūs precizēt konkrēto gadījumu, zvanot pa mob. tālr. 26342778 vai rakstot e-pastu uz kaspars.porikis@kuldiga.lv. Tā mēs varēsim noskaidrot, kuri darbinieki ir atbildīgi par šo notikumu un attiecīgi pieprasīt paskaidrojumu par šo rīcību.

13.04.2018 10:02

LAbdien! Vai nevarētu kaut kā risināt grantēto ielu (Gravas, Ventspils, Priežu, Laimdotas un Kraujas) problēmu slapjā laikā, lai tās būtu pieejamas arī gājējiem un varētu bez "gumijniekiem" pa tām pārvietoties? Varbūt varētu malās nolikt kādas laipas?

Labdien! Pavasarī, atkūstot sasalumam, grantētajām ielām ir raksturīgi "uzrūgt". Lai šo situāciju novērstu, jāsakārto lietusūdens novadīšanas sistēma. Tiek risināts jautājums, kā šo ielu stāvokli uzlabot. Ventspils iela aizvakar tika arī nogreiderēta.

11.04.2018 05:23

Cienijamā Kuldīgas domes vadība! Ir izveidojusies situācija, ka atnākušais pavasaris ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem pasliktina Kuldīgas novada ceļu kvalitāti...Gribu pievērst uzmanību ceļa posmam Lapsas- Skautu nometne(Katlauku ceļš). Šo ceļu ir iecienījuši plašas ļaužu grupas, aktīvās atpūtas cienītāji, jo ceļa posms atrodas aptuveni 5 km no Kuldīgas domes un lielā automašīnu plūsma rada problēmas izbraukšanai. Izsaku priekšlikumu,- ar attiecīgām ceļa zīmēm uz laiku ierobežot satiksmes kustību, atļaujot pārvietošanos tikai šinī reģionā dzīvojošiem un pēc ceļu atkušanas, nožūšanas un pavasara grederēšanas atjaunot kustību, jo šinī brīdī medicīnas darbinieki atsaka pat vizītes. Īpašs apstāklis ir tas , ka ceļš atrodas Eiropas nozīmes "Natura 2000"zonējuma teritorijā. Patiesā cieņā Dzintars LEJA

Padures pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Lange: “Labdien! Š.g. 12. aprīlī kopā ar pašvaldības autoceļu uzturēšanas speciālistu Māri Lagzdiņu, apsekojot autoceļu Katlauki–Vindolas, konstatējām, ka šis ceļš ir sliktā stāvoklī, neizbraucams. 13. aprīlī tika veikta ceļa līdzināšana un uzlikta ceļazīme satiksmes ierobežošanai uz laiku. Pašlaik ceļa stāvoklis ir apmierinošs, satiksme atjaunota." Izvērtējot situāciju, ka ceļš atrodas Eiropas nozīmes „Natura 2000” zonējuma teritorijā, 2018. gada budžeta ietvaros plānojam izvērtēt un izvietot informācijas stendus Padures pagasta dabas lieguma „Ventas ieleja” teritorijā.

19.04.2018 11:59

Labdien,dzīvojam Ēdoles centrā privātmājā. Un esam nozāģējuši divas vecas ābelītes. Vai drīkstam dedzinàt ugunsskurā šo zarus,proti neapdraudot kaimiņus. Ja var dedzināt zarus,tad kādiem jābūt ierobežojumiem?

Labdien! Minētajā situācijā ābeles zarus var sadedzināt speciāli iekārtotā ugunskura vietā, neradot bīstamu situāciju un netraucējot apkārtējos kaimiņus. Saskaņā ar Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.2011/23 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā” 32.6. punktu aizliegts dedzināt sadzīves atkritumus ugunskuros.

16.04.2018 05:13

Pārlasīju domes atbildes uz jautājumiem un, ņemot vērā, ka komunikācijas pie 2. vidusskolas tika izbūvētas normālos laika apstākļos, kad grunti tranšejā pa slāņiem bija iespējams noblietēt, man radās jautājums - vai komunikāciju izbūves tranšejām iesēdumi ir izveidojušies arī skolas teritorijā un vai tos ir paredzēts labot, jo visticamāk, ka arī tur grunts nav pienācīgi noblietēta. Lūdzu nosauciet arī kas bija šis būvnieks (reālo darbu veicējs), būvuzraugs un Kuldīgas domes tieši atbildīgā amatpersona.

Labdien! Ceļa pārseguma atjaunošanas laikā pie Kuldīgas 2. vidusskolas nebija iespējams pietiekami noblietēt grunti tās lielā mitruma dēļ. Mitrums radās ne tik daudz laika apstākļu, bet gan ūdensvada plīsuma rezultātā, tāpēc iesēdums radies tieši šajā seguma atjaunošanas vietā. Uz šo brīdi, lai novērstu iesēduma radītās neērtības, ir veikts seguma pagaidu remonts. Asfalta segums saskaņā ar vienošanos ar SIA “Aizputes ceļinieks” tiks atjaunots ne vēlāk kā līdz 31. maijam. Projekta ģenerāluzņēmējs ir SIA “Būvfirma INBUV”, bet reālais ceļa seguma atjaunošanas darbu veicējs ir apakšuzņēmējs SIA “Aizputes ceļinieks”. Projekta būvuzraugs ir SIA “Būves un būvsistēmas”. Par projektu, kura ietvaros tika veikta komunikāciju izbūve, atbildīgā persona šobrīd ir Kuldīgas novada pašvaldības iestādes “Kuldīgas attīstības aģentūra” projektu vadītāja Madara Dravniece, kura pārņēma projekta īstenošanu no iepriekšējās projekta vadītājas Martas Rušmanes.

20.04.2018 06:55

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.