Jautājiet mums

Labdien.Gribētu uzzināt ,kas tas ir par uzņēmumu kas rada tik briesmīgu gaudojošu troksni naktīs.Ko viņi tur dara?Kāpēc tas jādara naktī?Nav katru nakti ,bet bieži un nav svarīgi kāda nedēļas diena.Var būt gan trešdien ,gan sestdien ,gan svētdien.Logi visi aizvērti ,bet tā gaudoņa tā sit pa smadzenēm ,ka galvas sāpes neizbēgamas.Parādījās tas jau pagājušā gada vasarā.Tas tiešām ir normāli un vai tas traucē tikai mūs kas dzīvo Planīcas ielas rajonā?Kāpēc man kāda biznesa dēļ jāmokās ar bezmiegu?Vai nekāda regulējuma uz šiem neattiecas?

Kuldīgas novada Pašvaldības policijas vecākais inspektors Dzintars Pakalns: "Labdien! Par šādu problēmu tiekam informēti pirmo reizi. Būtu labi, ja Jūs mums ziņotu par konkrētāku vietu, vai arī, kad troksnis parādās, zvanīt uz pašvaldības policijas diennakts tālruni 28881288, lai klātienē varētu risināt situāciju."

11.07.2018 12:52

Dzīvoju Darba ielā.Iela maijā tika apstrādāta ar pretputekļu līdzekli.Nesen ielu nogreiderēja.KĀPĒC?Nu no putekļiem nevar glābties.Vai tas ir normāli?Vai varbūt sekos nākamā apstrāde ar līdzekli?Vēl varu piebilst,ka citu gadu pirms ielas apstrādes tā tika nolaistīta ar ūdeni,efekts bia labāks.Vai Putnudārzā kādreiz ielas tiks asfaltētas?

Labdien! Diemžēl grants seguma apstrāde ar pretputekļu materiālu nenovērš grants segumā bedru rašanos. Apsekojot Darba ielu seguma stāvokli tika konstatēts, ka ir nepieciešams veikt grants segas planēšanu. Tā kā Darba ielas grants seguma apstrāde ar pretputekļu materiālu šogad jau ir veikta, nav plānots veikt atkārtotu grants seguma apstrādi ar pretputekļu materiālu. Pagājušajā gadā Putnu dārzā tika asfaltēta Vienības iela, šogad putnu dārzā grantēto ielu uzlabošanas darbi netiek paredzēti, bet tiks veikti apjomīgi darbi Pārventā, veicot grantēto ielu segumiem divkāršo virsmas apstrādi.

25.07.2018 12:49

Labdien ,katru rītu ejot garām bijušam veikalam Vējiņš jānoraugās uz to bardaku ,kas tagad ir veikala apkārtnē.Nokaltuši krūmi,pāraugusi zāle,bundžas, maisiņi,papīri un citas šmuces.Vai nevajadzētu īpašniekam likt sakārtot sava īpašuma apkārtni?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība sazināsies ar minētās teritorijas apsaimniekotāju un uzdos teritoriju sakārtot.

25.07.2018 06:48

Labdien! Atjaunotais tiltiņš virs alekšupītes pie Kuldīgas Domes ir ļoti skaists. Bet vai tur ir padomāts par cilvēku/bērnu drošību? Abās tiltiņa pusēs nav neviena barjera. Bērnam skrienot pie upes vai pār tiltiņu ar vienu nepareizu kustību var notikt nelaime.

Labdien! Upe visā savā pastāvēšanas laikā nav bijusi norobežota ar margām vai barjerām. Šis jautājums ir diskutēts un vērtēts projekta "Alekšupītes promenādes izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā" ietvaros un nolemts upi nenorobežot. Bērnus pie ūdeņiem un iespējamās satiksmes ir jāuzmana.

25.07.2018 10:24

Labdien!Vēlējos jums pastāstīt situāciju, kura man lika aizdomāties. Kuldīgā Mucenieku ielā, pretī Kuldīgas kultūras namam virs Alekšupītes ir gājēju pāreja, pie kuras regulāri garām braucošās automašīnas vispār neņem vērā gājēju vēlmi iet pāri pa gājēju pāreju. Situācija: Māmiņas ar bērnu ratiem stāv pie gājēju pārejas, lai tiktu pāri ielai, tā vietā, lai automašīnas apstātos visas pabrauc garām un neviena nemaz nedomā apstāties. Un šādas situācijas atkārtojas regulāri. Var jau būt, ka gājēju pārejas zīmes ir ieaugušas koku zaros un saulainā laikā viņas grūti ievērot, tad varbūt zīmes jāpadara redzamākas, vai arī likuma sargiem tieši šai vietai ir jāpievērš lielāka uzmanība. Vai tiešām ir jānotiek nelaimei, lai situācija mainītos.

Labdien! Paldies par Jūsu novērojumu! Zīmju redzamība ir apsekota - tās nav ieaugušas koku zaros, un arī ar gājēju pārejas marķējumi ir skaidri redzami. Par šo gājēju pāreju ir diskutēts jau iepriekš, tāpēc realizējot Jelgavas ielas rekonstrukcijas būvprojektu, to ir paredzēts pārvietot virs Alekšupītes uz tilta.

26.07.2018 12:03

Paldies Jums par operatīvo rīcību, bet diemžēl man nākas Jūs apbēdināt. Jā , vakar 4.jūlijā darbinieki bija piebraukuši pie nelaimīgās akas, apstaigāja to neko neizdarot - aizbrauca. Akas vāks kā ir klabējis, tā klab vēl šodien.Ļoti skumji, ka ūdens saimniecības pārvaldē strādā tik neapzinīgi darbinieki.

Labdien! Paldies par Jūsu ievērību. 4. jūlijā SIA “KULDĪGAS ŪDENS” darbinieki veica apsekošanu un acīmredzamus bojājumus nekonstatēja. Tika apjautāti apkārtējie iedzīvotāji, kuri norādīja, ka par aku vāku grabēšanu neko nav dzirdējuši. Pēc atkārtota izsaukuma tika konstatēts bojājums, kuru uzreiz nevar pamanīt. Aku vāki tika demontēti un pārbaudīti, kā rezultātā atklājās, ka viens skrūvju stiprinājums ir bojāts. Minētais defekts ir novērsts. Aicinām ziņot par līdzīgām situācijām SIA “KULDĪGAS ŪDENS”, zvanot uz tālruni 63322111.

13.07.2018 08:21

Labdien! Nupat kā kārtējo reizi remontēju sava auto ritošo daļu un kā katru gadu šķiros no apmēram 150 euro. auto ir vidēja vecuma, gadā nobraukums ap 10000 un braucu 80% pa Kuldīgas ielām, attiecīgi - es maksāju valstij (pašvaldībai) nodoklus un atbalstu servisus un rezerves daļu tirgotājus, bet pašvaldībai laikam vajag kādu paraugprāvu par zaudējumu piedziņu?! Jautājums - kāda jēga, ka mums pilsētā ir ceļu uzturētāju (KKP?) dienests un algoti ceļu inženieri pašvaldībā, ja VISĀS ielās tie neprot (?!) pat tik daudz izdarīt cik nolīmeņot aku vākus, segumu savienojumus, parasto bruģi, salabot bedres,iesēdumus, utt., utjp? Cik dome maksā KKP par uzturēšanu? Cik un kam tērē KKP? Un kāpēc citās pilsētās akas ir līmenī, bet pie mums kaa sūnu ciemā? cik ilgi tas būs jāpacieš? Un nesakiet, lai norādu, kur ir jāremontē - jo cik noprotu par ielu apsekošanu ir jau samaksāts!

Labdien! Paldies par iesūtīto jautājumu. Informējam, ka SIA “KULDĪGAS ŪDENS” regulāri apseko tos aku vākus, kurus apsaimnieko uzņēmums. Nepieciešamības gadījumā tiek veikti remontdarbi vai aku vāku un to konstrukciju nomaiņa. Ja pamanāt Kuldīgā grabošus aku vākus, ziņojiet SIA “KULDĪGAS ŪDENS”, zvanot uz tālruni 63322111. Aicinām Jūs iesniegt rakstisku iesniegumu Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, 1. stāvā, klienta apkalpošanas centrā, ja vēlaties iegūt papildu informāciju.

22.08.2018 13:53

Labdien. Papildinot jau iepriekš izskanējušo jautājumu par pilsētas ielām (putēšanu, asfaltēšanu). Vai pašvaldība, aicinot iedzīvotājus pašiem pirkt pretputes pateriālu un apstrādāt ielas, varētu piedāvāt kādas īpašuma nodokļa atlaides vai kā savādāk to iedzīvotājiem kompensēt? Varbūt kompensēt 50% kā pagalmu labiekārtošanas konkursā?

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu! Plānojot nākamā gada budžetu, izvērtēsim iespēju piešķirt papildus finansējumu grantēto ielu apstrādei, kā arī asfaltēšanai. Papildus informējam, ka šogad (uz 05.07.2018.) pretputekļu līdzekļa iegādei izlietoti 10214,52 EUR (ar PVN), savukārt pagājušā gadā visā sezonā izlietoti 7427,95 EUR (ar PVN). Kuldīgas novada pašvaldība nevar piešķirt nodokļu atlaides šādam mērķim. Tās var piešķirt par investīcijām publiskajā infrastruktūrā - [...] ja persona ar saviem finanšu resursiem piedalījusies pilsētas vai pagasta infrastruktūras (publiskais apgaismojums, pievadceļi, ietves, stāvlaukumi) izbūvē vai sakārtošanā. Saistošie noteikumi NR. 2017/12 8.5. punktā neparedz ceļu uzturēšanas darbus.

10.07.2018 08:19

Lūdzu sakārtojiet kanalizācijas akas vāku Grants un Ventspils ielas krustojumā pie iebrauktuves estrādes parkā. Jau vairāk kā mēnesi pie katras mašīnas pārbraukšanas tas rada troksni.

Labdien! Paldies par iesūtīto jautājumu. Informējam, ka SIA “KULDĪGAS ŪDENS” speciālisti minētos aku vākus ir salabojuši. Aicinām ziņot par līdzīgām situācijām SIA “KULDĪGAS ŪDENS”, zvanot pa tālruni 63322111.

05.07.2018 08:02

Labdien, gar Piltenes ielas namiem Nr. 20; 24 un 26 pagalmā ir izbūvēta stāvvieta no sīkšķembām, tur šobrīd ir izveidojušās dziļas bedres, kuras sāk bojāt automašīnu apakšas. Vai ir iespējams bedres aizbērt? Paldies.

Labdien! Atbild SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Ēkas Piltenes ielā 20 un 24 nav SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" (KKP) apsaimniekojamās mājas, šo ēku iedzīvotājiem ir jāvēršas pie savu ēku apsaimniekotāja. KKP apsaimnieko ēku Piltenes ielā 26, kur noteikti varam iesaistīties stāvvietas sakārtošanā. Tomēr, lai to izdarītu, ir nepieciešams mājas iedzīvotāja iesniegums, jo šādi darbi tiek veikti par ēkas uzkrājumā esošajiem līdzekļiem.”

28.06.2018 07:56

Labdien, jautājums Kuldīgas kārtības sargiem. Ja desmit cilveki organizējas grupā ar mērķi un nodomu nodarīt būtiskus miesas bojājumus apkārtējiem cilvekiem un to arī izdara, vai tādā gadījumā nebūtu pamats ierosināt krimināllietu?

Labdien! Jautājumi par kriminālprocesa uzsākšanu, tāpat kā par noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu kopumā, neietilpst pašvaldības policijas, bet gan Valsts policijas kompetencē. Valsts policijā informē, ka par neseno gadījumu mūzikas festivālā “Kuldīga Dimd 2018” ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta. 2. daļas.

29.06.2018 05:14

Labdien! Kad tiks sakārtota satiksmes drošība uz Lapegļu ielas, kur gājējiem jāiet pa neapgaismotu ceļa nomali. Šajā ielā satiksme ir ļoti intensīva, ieskaitot smago transportu. Lai tiktu mājās no Piltenes ielas puses uz daudzdzīvokļu masīvu Virkas ielā, jāriskē ar savu veselību un dzīvību! Vai tiešām jāgaida kāda nelaime?

Labdien! Piekrītam, ka ir nepieciešams izbūvēt apgaismojumu un gājēju ietvi Lapegļu ielā. Par to jau ir diskutēts iepriekš, taču šī gada budžetā diemžēl šī projekta īstenošanu nebija iespējams iekļaut. Informējam, ka esam saņēmuši iedzīvotāju iesniegumus par gājēju ietves izveidi arī citās vietās, kur tas būtu nepieciešams, piemēram, uz Mežvaldi un uz maizes kombinātu. Uzlabot vajadzētu arī gājēju ietvi uz Priedaini. Tā kā pašvaldības budžets ir ierobežots, gatavojot nākamo gadu budžeta prioritātes, katru no šīm vietām vērtēsim, sarindojot tās prioritārā secībā.

27.06.2018 07:47

Labdien! PALDIES, ka organizējāt apstrādi ar pretputes līdzekli laukumam starp Rimi loku un veikalu labais!

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli.

22.06.2018 10:58

Labdien! Parka ielā, pie "Darīsim paši" basketbola un volejbola laukuma tika nopļauta zāle, tomēr tuvāk privātmājām, kur arī ir pašvaldības zeme, tā palika nenopļauta. Cerams, ka par to nav aizmirsts :)

Labdien! Pļaušanas darbi nav beigušies, tie tiks turpināti.

15.06.2018 08:49

Labdien! Vēlējos uzzināt, vai velosipēdu novietne rātslaukumā ir paredzēta tikai TIC nomas velosipēdu novietošanai? Jo ļoti bieži vietējaiem iedzīvotājiem, kas pārvietojas pa pilsētu ar velosipēdu, tur nav iespējams savu pieslēgt.

Labdien! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Tuvākajā dienās atbrīvosim daļu velosipēdu novietnes.

13.06.2018 11:35

Labrīķt! Lūdzu noņemiet svešķermeni no pilsētas laukuma online kameras. Paldies.

Labdien! Paldies par vērību! Šodien svešķermeni no kameras noņēmām.

13.06.2018 10:59

Labdien,vēlējāmies uzzināt vai Kuldīgā vairs netiks rīkots Live Fest ar ārzemju mākslinieku piedalīšanos.Kas par iemeslu.Ar cieņu kuldīdzniece.

Labdien! Finansiālu apsvērumu dēļ "Live fest" festivāla organizators nolēma šo pasākumu nerīkot.

26.06.2018 12:33

Labdien ! Kad kautkas tiks darīts ar Plostu ielu ? Vasara put , pārējo gadu micamies pa māliem ko kopā ar lieliem akmeņiem sabēra uz ielas un mēģinam pa bedraino ielu nokļūt mājas , 21 gadsimta tīra mašīna dzīvojot KULDĪGA ir nesasniedzams sapnis !!!! Ka nākas ka asfaltētām ielām ir ātruma ierobežojošas zīmes bet pa garantētām ielām var braukt tā ka akmeņi pa gaisu lido ?????

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka Plostu ielā pašlaik bez grants seguma uzturēšanas darbiem nav paredzēti citi darbi. Kuldīgas pilsētā no kopējā 80 km ielu tīkla 35 km ir grantētās ielas, un, ņemot vērā grantēto ielu pārbūvei nepieciešamos līdzekļus, nav iespējams nodrošināt visu grantēto ielu pārbūvi. 2017. gadā tika veikta Valciņu un Vienības ielu grantēto posmu asfaltēšana. Šogad vairākos grantētos ielu posmos, kur ir intensīvāka satiksme, paredzēts veikt divkāršu virsmas apstrādi, kas novērš grantētās ielas putēšanu. Darbus veiks Ziedoņa ielā no Šķērsu ielas līdz Ventas ielai, Apšu ielā no Jaunsaimnieku ielas līdz Vidus ielai, Liepu ielā no Jaunsaimnieku ielas līdz Vidus ielai ar atzaru uz Liepu ielu 41a, Šķērsu ielā, Alejas ielā no Šķērsu ielas līdz Ventas ielai un Mazajā ielā. Arī nākamajos gados plānots turpināt grantēto ielu pakāpenisku sakārtošanu. Attiecībā uz ātruma ierobežojumu aicinām Jūs rakstīt iesniegumu Transporta komisijai, kas izvērtēs esošo situāciju un atbilstoši pieņems lēmumu. Informējam, ka iedzīvotāji aktīvi izmanto iespēju iegādāties pretputēšanas materiālu grants ceļu segumam, kuru var iegādāties gan lauksaimniecības preču veikalos, gan SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" (KKP). KKP 25 kg preputēšanas materiālu var iegādāties par 18.15 EUR.

27.06.2018 07:05

Labdien ! Vēlējos izteikt ierosinājumu ... vismaz no 1 maija līdz 1 oktobrim aizliegt svētdienas pļaut zāli , atskaņot skaļu mūziku , veikt celtniecības darbus , savākt rejošos suņus un savādāk trokšņot . Eiropā tā ir normāla prakse , ko mēs gaidām ???

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu, veiksim iedzīvotāju aptauju par šo jautājumu.

18.06.2018 13:53

Labdien!Atgādiniet lūdzu ja esat teikuši un esmu piemirsis,kad sāksies būvdarbi vecās slimnīcas teritorijā,vienā vai abās ēkās.

Labdien! Par būvprojektu "Ēku atjaunošana, pārbūve un fasāžu restaurācija Kalpaka ielā 2 un 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, un teritorijas labiekārtošana Liepājas ielā 39, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" ir saņemts pozitīvs atzinums no būvprojekta ekspertīzes, līdz ar to šobrīd būvprojekts tiek skaņots ar tehnisko noteikumu izdevējiem. Pēc atbildīgo instanču, tai skaitā Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes saskaņojumu saņemšanas tiks izsludināts būvniecības iepirkums. Pirms iepirkuma izsludināšanas aptuveni mēnesi dokumentācijas pirmspārbaudi veiks Iepirkumu uzraudzības birojs. Provizoriski, plānojam noslēgt būvniecības līgumu šī gada oktobrī un novembrī uzsākt būvdarbus. Informējam, ka nekustamais īpašums Kalpaka ielā 1 ir Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma kompetences centra izveidei. Objekta izstrādātais būvprojekta termiņš ir šī gada beigas, pēc kura apstiprināšanas attiecīgi tiks uzsākti būvdarbi.

26.06.2018 13:47

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.