Jautājiet mums

Vēlējos ieteikt KKP uzlabojot atkritumu apsaimniekošanu, tomēr piedāvāt cilvēkiem ar mazu maksājumu summu saņemt rēķinus vienreiz ceturksnī, nevis katru mēnesi, kas nav visai ekonomiski, ja rēķini tiek piegādāti printētā veidā.

Labdien! Elektroniski izsūtīti rēķini uz klientu norādītajiem e-pastiem ir izdevīgākais un ekonomiskākais rēķinu saņemšanas veids, jo no 1. marta rēķini papīra formātā ir par maksu – 0,96 eiro par rēķinu. Lai saņemtu rēķinus e-pastā, jāsūta pieteikums uz e-pasta adresi: kkp@kuldiga.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi un e-pastu, kur vēlas rēķinus saņemt. Elektroniski izsūtīti rēķini klientiem ir bez maksas!

27.08.2018 07:37

Labdien! Paldies par vītolu nozāģēšanu pie PI ''Cīrulītis''. Šoreiz atkal par kokiem (bērzu). Lūdzu nozāģēt zaru pie Liepājas ielas 49. nama,kurš noliecies bīstami zemu, varbūt vajag zāģēt arī bērza šķībo stumbru. Pirms dažiem gadiem bērzs blakus uzkrita ielai. Vēl lūgums apzāģēt zarus liepām pie tās pašas mājas(49), zari jau sitas logos. Paldies!

Labdien! Paldies par atsaucību, Jūsu sniegtā informācija ir nodota izvērtēšanai atbildīgajiem speciālistiem.

06.09.2018 12:10

Labdien! Dārza un Gravas ielas krustojumā (Kuldīgā) pār Dārza ielu ir pārliecies liels vītola zars. Ar katru dienu liekas, ka šis zars ir zemāk un zemāk. Braucot jau aizskar mašīnu jumtus, par smagajām mašīnām nerunājot...Tagad uz sporta laukumu iet daudz bērnu, bet tūlīt sāksies skola.... tad arī satiksme kļūs vēl intensīvāka. Varbūt ir iespējams novērst šo problēmu? Paldies.

Labdien! Liels paldies par novērojumu. Esam novērsuši radušos bīstamo situāciju.

08.08.2018 12:05

Labdien! Citās pašvaldībās tiek piešķirts pabalsts pirmklasniekam. Vai Kuldīgas pašvaldība šādu iespēju piedāvā?

Labdien! Tuvojoties jaunajam skolas gadam, ģimenes Kuldīgas novadā var pretendēt uz finansiālu un materiālu atbalstu, kuru paredz Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2015/21 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”. Pabalsts paredzēts obligātās izglītības, vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu audzēkņiem un tos var saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes. Pabalsta apmērs mācību līdzekļu iegādei ir EUR 36.00 vienam bērnam. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras deklarējušas savu faktisko dzīvesvietu Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Kā papildus atbalstu ģimenēm Kuldīgas novada pašvaldība nodrošinās brīvpusdienas visiem novada skolēniem līdz pat 12. klasei – valsts apmaksā brīvpusdienas audzēkņiem no 1. līdz 4. klasei, bet pašvaldība – no 5. līdz 12. klasei. No pagājušā gada 1. septembra brīvpusdienu programma vēl paplašināta, ietverot piecus un sešus gadus vecos bērnus, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu kādā no bērnudārziem vai skolu pirmsskolas grupām. Lai atbalstītu profesionālo skolu audzēkņus, kuri deklarēti Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā un, kuri atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, pabalstu skolēnu ēdināšanai (brīvpusdienām) var nokārtot Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” vai pagastos dzīvojošie iedzīvotāji, pie pagastā strādājošā sociālā darbinieka, iesniedzot rakstisku iesniegumu. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam atbilstoši noslēgtajam līgumam. Ģimene atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 128.06. Savukārt ģimene, kurā ir nepilngadīgi bērni, par maznodrošinātu uzskatāma, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 255.00, kā arī tā atbilst citiem valstī noteiktajiem kritērijiem. Lai nokārtotu trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu un saņemtu sociālo palīdzību, ir jāvēršas Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests”, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā vai pagastu iedzīvotājiem pie sava sociālā darbinieka, pirms tam sazinoties ar speciālistu un vienojoties par konkrētāku tikšanās laiku. Informāciju par sociālo palīdzību var saņemt Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” pa tālruni 63350107 vai 63350600, e-pasts: soc.dienests@kuldiga.lv, http://socialais.kuldiga.lv/. Iedzīvotāju pieņemšana tiek organizēta pirmdienās 9.00 – 12.00; 13.00 – 18.00; ceturtdienās 9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00.

07.08.2018 12:57

Labdien. Vai Kuldīgas dome varētu mudināt savas kapitālsabiedrības gatavot e-rēķinus lai vieglāk apmaksāt internetbankā? KKP jau tagad tādus sūta, bet būtu labi arī ja tos ieviestu Kuldīgas ūdens un Kuldīgas siltumtīkli. Iespējams laicīgāk apmaksātos rēķini.

Labdien! Jūsu minētājās kapitālsabiedrībās jau tiek meklēti tehniskie risinājumi kā varētu atvieglot esošo apmaksas kārtību, kas atvieglos ne vien klienta, bet arī uzņēmuma ikdienu. Ir daudzi faktori, kas ietekmē šo procesu, tāpēc tiek meklēti izdevīgākie risinājumi, lai implementētu šādu pakalpojumu esošajā pārvaldības sistēmā.

15.08.2018 12:49

Labdien! Vai tiešām atkritumu savākšanas mašīnai ir jāstŗādā jau sešos no rīta? Dzīvojam pie Vakara ielas, tur katru rītu rūc un grab atkritumu mašīna! Vasarā, kad mājās logi vaļā, tas traucē gulēt, no rīta jāceļas uz darbu septiņos, bet spiestā kārtā jāmožas tad kad piebrauc šis auto! Pilsētā tak nedrīkstot trokšņot no 23.00 līdz 8.00!

Labdien! Lai paspētu savākt atkritumus no visām adresēm, atkritumu vedēji sāk darbu 5.00 no rīta un beidz 20.00 vakarā. Šogad tiks iegādāta jauna atkritumu izvešanas mašīna, kas mazinās trokšņu līmeni, savācot atkritumus.

06.08.2018 11:13

Labdien, Dēļ nesen uzliktās sētas pie pašapkalpošanās auto mazgātuves pretīm Maximai, nav iespējams droši izbraukt no teritorijas- nav iespējams redzēt neko no ceļa kreisās puses, un izgriežoties jāriskē. Vai sētas uzstādītājam nebija jāpadomā par drošu izkļūšanu? Vai ir kāds iespējamais risinājums?

Labdien! Adatu ielas 5 īpašumam žogs uzstādīts atbilstoši izstrādātai dokumentācijai. Dokumentācijā nav paredzēts uzstādīt izbrauktuves pārredzamības elementus. Lai izbrauktu no Adatu ielas 5 īpašuma, ir iespējams braukt pa Adatu ielu uz Mucenieku – Adatu ielas krustojumu. Attiecībā uz iespējamiem risinājumiem aicinām Jūs vai īpašuma īpašnieku rakstīt iesniegumu Transporta komisijai, kas izvērtēs esošo situāciju un atbilstoši pieņems lēmumu par pārredzamības elementu uzstādīšanu.

15.08.2018 13:10

Pie Jūsu (Diānas) apmeklētās peldvietas, ja pareizi saprotu.... tad var piekļūt GAR Vienības iela 25 un 23 īpašumu, kur ir SERVITŪTA ceļš (62010300158 piederība-Pašvald.) uz peldvietu! Sk. attēlā - https://failiem.lv/thumb_show.php?i=2bhcm98p&view ==================================================================================================== Labdien! Vēlos noskaidrot par vienīgo pieejamo ceļu uz Ventu Putnudārzā (Vienības ielā ). Viņš ir norobežots ar žogu. Katru dienu devos ar bērniem pa šo ceļu uz peldvietu. Tagad netiekam. Kāpēc norobežots? Un vai nav iespēja atstāt kādu taciņu lai piekļūtu Ventai? Ar sveicieniem, Diāna ==================================================================================================== Labdien! Teritorija ir norobežota ar žogu, jo ir uzsākta pastaigu taku būvniecība. Ventas upes kreisajā krastā tiks izveidotas divas pastaigu takas, kuru kopgarums būs vairāk nekā 2 kilometri, no Pils ielas 8 līdz Kuldīgas jaunajam tiltam. Abu taku malās tiks labiekārtotas atpūtas vietas ar soliņiem un atkritumu urnām, kā arī iekārtoti skatu laukumi, apgaismojums un videonovērošana. Atbilstoši iepirkumam būvdarbus veiks būvuzņēmējs SIA “KCE”, kuram darbi objektā jāpabeidz līdz 2018. gada 20. oktobrim. Lai darbi ritētu raiti un netiktu apdraudēti iedzīvotāji, būvlaukuma teritorijai jābūt nožogotai.

Labdien! Iedzīvotājiem ir tiesības izmantot starpgabalu, “Iebrauktuve no Vienības ielas” ar kadastra apzīmējumu 62010300158. Papildus informējam, ka Vienības ielas 25 īpašnieki 2018. gada 23. aprīlī rakstiski sniedza skaidrojumu, par izveidojušos situāciju, kurā norādīja, ka vārti nav slēgti un jebkuram garām gājējam tie ir atverami.

30.08.2018 07:12

Labdien!Rakstu vairāku vecāku vārdā. Vai ir kāda informācija kā tiks vadāti bērni uz skolu no Rendas un Ozoliem uz Kuldīgu un atpakaļ? Tūlīt jau augusts un tikai mēnesis līdz skolas sākšanai. Domājam, ka arī citi vecāki to vēlētos zināt pēc iespējas ātrāk nevis pēdējā nedēļā vai dienā, lai var laicīgi plānot kā bērnus izvadāt, it īpaši tie, kam bērni tikai sāks skolas gaitas vai pirmo gadu Kuldīgā sāks iet.

Labdien! Šis jautājums ir aktualizēts, un jau tiek meklēti risinājumi. Aicinām iedzīvotājus vērsties pie pagasta pārvaldes vadītājas Kristīnes Kuzminas, zvanot pa tālr. 25739052 vai dodoties uz Rendas pagasta pārvaldi "Vīgneri", lai kopīgi varētu plānot turpmāko darbību saistībā par šo jautājumu.

26.07.2018 13:59

Labrīt! Vēlos ziņot par ļoti bīstamu situāciju peldvietā pie Ventas-ir noskalota krasta smilts un atklātajā melnzemē ir pilns ar stikliem!!!! Vakarvakara pelde mums beidzās ar sagrieztu kāju...Visi tur klātesošie tika brīdināti,bet šodien ir jauna diena un peldētāji nezin par briesmām,jo sevišķi mazie,kas tur mēģina rakties!!! Esmu gatava parādīt precīzi vietu,kur ir liela stiklu kaudze!!! Palīdziet lūdzu!!!

Labdien! Paldies par bīstamās situācijas ziņojumu un konkrētās vietas parādīšanu peldvietā! Vieta nekavējoties tika norobežota ar brīdinājuma lentu, līdz apsaimniekotājs novērsa bīstamo situāciju, stikli no smiltīm tika savākti. Par šādiem gadījumiem nekavējoties ir nepieciešams sazināties ar teritorijas apsaimniekotāju, un informēt peldvietas glābēju, konkrēti šajā gadījumā ar SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", zvanot pa tālr. 63321966.

27.07.2018 10:22

Sveiki, vai ražošanas uzņēmums SIA SIMRA, kurš atrodas dzīvojamā zonā, drīkst klaji pārkāpt noteikumus par nakstmiera traucēšanu pēc 23:00 un nakts stundās nodarboties ar zāģēšanu un baļķu izkraušanu? It īpaši šajā karstajā laikā, kad pie aizvērta loga gulēt nav iespējams, bet atverot logu troksnis ir neizturams. Jau vairāk kā nedēļu intensīva zāģēšana sākas divos naktī.

Kuldīgas novada Pašvaldības policijas vecākais inspektors Dzintars Pakalns: "Labdien! Jūsu aprakstītā situācija tiešām nav patīkama, bet tik viegli atrisināma viņa nav. Trokšņa mērījumus veic laboratorijas, kas akreditētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17025:2005. Līdz ar to, kad mēs saņemam iesniegumu par šādiem trokšņiem, tiek pasūtīti mērījumi (mērījumus pasūta un apmaksā ar trokšņiem apgrūtinātā persona) un tiek saņemti to rezultāti. Ja tiek pārsniegts trokšņu līmenis, tiek sodīts trokšņu radītājs un regresa kārtībā piedzīta summa, kas samaksāta par mērījumiem. Ja nav pārsniegts, tad summa ir jāmaksā pasūtītājam, kas nav maza. Katrā ziņā, tas process nav vienkāršs un ātrs. Diemžēl šajā karstajā laikā, kad naktīs visi logi ir vaļā un ir laba dzirdamība, šī problēma ir saasinājusies."

02.08.2018 05:16

Sveiki! Vēlos vērst uzmanību tam, ka Piltenes ielā 26, pagalmā, auto stāvvietā jau vairāk kā gadu stāv automašīna kas netiek kustināta no vietas. automašīna neizskatās lietojama. Domāju ka daudzdzīvokļu mājas auto stāvvieta nav paredzētā beigtu automašīnu turēšanai. Tā jau vietas savai automašīnai ir ļoti maz. Vai ir iespējams vērst visu par labu?

Labdien! Piekrītam, ka sabojātu automašīnu vieta nav daudzdzīvokļu autostāvvieta. Jūs varat mums ziņot a/m reģistrācijas numuru, zvanot pa tālruni 28881288 vai rakstot epastu uz kppp@kuldiga.lv, un mēs centīsimies atrisināt šo jautājumu.

26.07.2018 13:49

Sveicināti, velējos noskaodrot sīkāku informāciju par pasākumu "Dzīres kuldīgā 2018"! Šogad pati strādāju svētku laikā un tad arī novēroju ļoti nepatīkamu situāciju! Strādājot ļoti labi varēju redzēt akohola veikalu kas atrodas pie pilsētas laukuma un arī ieejas pilsētas laukumā.. Zinu ka pilsētas laukumā svētku laikā pēc pulksten 19:00 bija aizliegts ienest un iznest alkoholu! Situācija šāda- pulkstens ir nedaudz pāri 22:00 no alkohola veikala iznāk divas peronas(viena ğērbusies parastā apģērbā otra ar darba apğērbu -dzeltenu vesti ar uzrakstu drošības diensets, ar visu aprīkojumu-ieroci) personai no Drošības dienesta rokā maisiņš, kur acīmredzami iekšā ir alkohols(to varēja redzēt, jo maisiņi ir nedaudz caurspīdīgi)! Abas personas taisnā ceļā dodas uz pilsētas laukumu un, protams, bez problēmām dodas iekšā!! Vēlējos uzzināt vai visu tiesības nav vienādas svētku laikā? Vai drošīnas dienesta darbinieki droši var ienest alkoholu? Un lietot to darba laikā?

Labdien! Informējam, ka šī ir pirmā negatīvā informācija par apsardzi. Šogad esam saņēmuši daudz pozitīvu atsauksmju par viņu darbu. Arī Kuldīgas novada pašvaldības policijai bija laba sadarbība ar apsardzes kompāniju. Jā, tiesības, noteikumi un pienākumi svētku laikā attiecas uz visiem, bet uz apsardzes darbiniekiem vēl jo vairāk. Ienest un lietot alkoholu Pilsētas laukumā viņi nedrīkst. Šādas situācijas jārisina uzreiz, tiklīdz fiksēts iespējamais pārkāpums un pārkāpējs. Par to nekavējoties jāziņo svētku rīkotājiem, Valsts vai pašvaldības policijai, kuru kontakti bija atrodami svētku programmā, Kuldīgas kultūras centra vai Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapā, tad uz to noteikti tiks operatīvi reaģēts. Ziņojumu ņemsim vērā, un svētku Rīcības komitejas sēdē izskatīsim, izvērtēsim aizvadītos svētkus un plānosim nākamos. Paldies par Jūsu novērojumu!

07.08.2018 08:09

Aizgleznojāmies radošajās darbnīcās un nokavējām Zelta ikra balvu paziņošanu! Ir kaut kur publiskots laimīgo saraksts? :) Paldies!

Labdien! Ar laimējošo nr. sarakstu varat iepazīties šeit: http://kuldiga.lv/lv/aktualitates/3584-superatrakcijas-zelta-ikrs-2018-laimetaji

24.07.2018 09:07

Sveicināti. Vēlos uzzināk kur ir iegūstama informācija par apsaimniekošanas līdzekļu izlietojumu, dzīvojamam namam. Paldies

Labdien! Lai iegūtu informāciju par apsaimniekošanas līdzekļu izlietojumu, jāvēršas pie sava nama apsaimniekotāja.

19.07.2018 07:22

Labdien! šajā nedēļas nogalē jau pilsētas svētki! Vai tiešām nevarēja salabot tiltiņu pilsētas dārzā, kas ved ap strūklaku?! Šobrīd tas ir gājējiem nedrošs- dēļi uz āru vai sadrupuši, ir pat posms, kurš tik ļoti liecas uz leju, ka tas ir laika jautājums, kad kāds pilsētas viesis ielūzīs! Ko dod skaisti nokrāsotas apmales un soliņi, ja tiltiņš ir uz sabrukšanas robežas!?

Labdien! Atbild SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Pilsētas dārzā esošās koka konstrukcijas laika gaitā ir stipri bojātas un nepieciešams to pamatīgāks remonts, kuru plānots veikt nākamajā gadā. Kritiskākās vietas tiek regulāri labotas un atjaunotas."

17.07.2018 14:00

Labdien. Vēlos vērst uzmanību tam ka izbraukšana no Annas ielas (https://www.google.lv/maps/place/Annas+iela,+Kuld%C4%ABga,+Kuld%C4%ABgas+pils%C4%93ta,+LV-3301/@56.9648403,21.9747561,3a,75y,199.76h,92.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1sBlK8UInnHS3FcMjR1b4VxQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x46efda7b35580615:0x76b0f581fcd4e16!8m2!3d56.9658124!4d21.9744764) uz Jelgavas ielu ir ļoti apgrūtināta. Redzamība ir ļoti apgrūtinoša nepārkāpjot CSN. Lai pārredzētu ceļa abas puses ir jāizbrauc uz Jelgavas ielu. Varbūt ir iespēja uzstādīt SPOGULI? Paldies par uzmanību!!!

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu. Šis jautājums tiks iekļauts jūlija Transporta komisijas sēdes darba kārtībā.

16.07.2018 13:38

Labdien! Vēlos noskaidrot par vienīgo pieejamo ceļu uz Ventu Putnudārzā (Vienības ielā ). Viņš ir norobežots ar žogu. Katru dienu devos ar bērniem pa šo ceļu uz peldvietu. Tagad netiekam. Kāpēc norobežots? Un vai nav iespēja atstāt kādu taciņu lai piekļūtu Ventai? Ar sveicieniem, Diāna

Labdien! Teritorija ir norobežota ar žogu, jo ir uzsākta pastaigu taku būvniecība. Ventas upes kreisajā krastā tiks izveidotas divas pastaigu takas, kuru kopgarums būs vairāk nekā 2 kilometri, no Pils ielas 8 līdz Kuldīgas jaunajam tiltam. Abu taku malās tiks labiekārtotas atpūtas vietas ar soliņiem un atkritumu urnām, kā arī iekārtoti skatu laukumi, apgaismojums un videonovērošana. Atbilstoši iepirkumam būvdarbus veiks būvuzņēmējs SIA “KCE”, kuram darbi objektā jāpabeidz līdz 2018. gada 20. oktobrim. Lai darbi ritētu raiti un netiktu apdraudēti iedzīvotāji, būvlaukuma teritorijai jābūt nožogotai.

16.07.2018 08:19

Labdien.Gribētu uzzināt ,kas tas ir par uzņēmumu kas rada tik briesmīgu gaudojošu troksni naktīs.Ko viņi tur dara?Kāpēc tas jādara naktī?Nav katru nakti ,bet bieži un nav svarīgi kāda nedēļas diena.Var būt gan trešdien ,gan sestdien ,gan svētdien.Logi visi aizvērti ,bet tā gaudoņa tā sit pa smadzenēm ,ka galvas sāpes neizbēgamas.Parādījās tas jau pagājušā gada vasarā.Tas tiešām ir normāli un vai tas traucē tikai mūs kas dzīvo Planīcas ielas rajonā?Kāpēc man kāda biznesa dēļ jāmokās ar bezmiegu?Vai nekāda regulējuma uz šiem neattiecas?

Kuldīgas novada Pašvaldības policijas vecākais inspektors Dzintars Pakalns: "Labdien! Par šādu problēmu tiekam informēti pirmo reizi. Būtu labi, ja Jūs mums ziņotu par konkrētāku vietu, vai arī, kad troksnis parādās, zvanīt uz pašvaldības policijas diennakts tālruni 28881288, lai klātienē varētu risināt situāciju."

11.07.2018 12:52

Dzīvoju Darba ielā.Iela maijā tika apstrādāta ar pretputekļu līdzekli.Nesen ielu nogreiderēja.KĀPĒC?Nu no putekļiem nevar glābties.Vai tas ir normāli?Vai varbūt sekos nākamā apstrāde ar līdzekli?Vēl varu piebilst,ka citu gadu pirms ielas apstrādes tā tika nolaistīta ar ūdeni,efekts bia labāks.Vai Putnudārzā kādreiz ielas tiks asfaltētas?

Labdien! Diemžēl grants seguma apstrāde ar pretputekļu materiālu nenovērš grants segumā bedru rašanos. Apsekojot Darba ielu seguma stāvokli tika konstatēts, ka ir nepieciešams veikt grants segas planēšanu. Tā kā Darba ielas grants seguma apstrāde ar pretputekļu materiālu šogad jau ir veikta, nav plānots veikt atkārtotu grants seguma apstrādi ar pretputekļu materiālu. Pagājušajā gadā Putnu dārzā tika asfaltēta Vienības iela, šogad putnu dārzā grantēto ielu uzlabošanas darbi netiek paredzēti, bet tiks veikti apjomīgi darbi Pārventā, veicot grantēto ielu segumiem divkāršo virsmas apstrādi.

25.07.2018 12:49

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.