Jautājiet mums

Labdien! Vai tuvākājā laikā būs iespējams pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam, lai sadarbībā ar SIA Kuldīgas Ūdens pieslēgtos centralizētajai kanalizācijas sistēmai? Paldies jau iepriekš par atbildi.

Labdien! Vēlamies norādīt, ka šogad šāda programma netiek realizēta, jo mainījušies nosacījumi un pašvaldībai šogad nav iespēju aizņemties līdzekļus šādiem mērķiem. Tiklīdz būs iespējas piesaistīt finansējumu, tā pieslēgumu izveides programma tiks aktualizēta. Tomēr, ja Kuldīgas novada pašvaldībai būs pieejams atbalsts šādu projektu realizācijai, tad informācija par iespējām pieteikties tiks publicēta pašvaldības sociālajos tīklos un mājaslapā.

28.03.2023 07:40

Labdien ! Vēlējos uzzināt kādai mērķauditorijai ir domāta Kuldīgas Slimnīcas Ilgstošās Sociālās aprūpes nodaļa ? Izejot cauri pansionātu sarakstam un cenām rodas jautājums. Kāpēc Kuldīgas Slimnīcas pansionāta pakalpojumi ir vieni no dārgākiem Latvijā? Ar ko Kuldīgas slimnīcas pansionāts ir tik īpašs? Maksa diennaktī personai ir 40-45 eiro (1200-1350) mēnesi. Latvijā vidēji 31 eiro (930) mēnesi Ka lai viens strādājošs atļaujas Kuldīgas Slimnīcas pakalpojumu ? Strādājošo mēneša vidējā neto darba samaksa Kuldīgas reģiona ir 700 – 800 eiro (741) pēc statistikas pārvaldes datiem. Seniora pensija 450 – 550 eiro. Ar Sociāla dienesta aprūpi mājās (4.aprūpes līmenis 16h nedēļa) īsti nepietiks. Ārsts iesaka Ilgstošās Sociālās aprūpes pakalpojumu. Cilvēks ir gulošs un ir nepieciešama uzraudzība. ‘Pansionātos lielākā daļa klientu ir mūsu novada iedzīvotāji’ kas ir šie iedzīvotāji seniori no lielam ģimenēm ? Seniori kas ir pamesti ? “Gadījumos, ja personai nav apgādnieku vai apgādnieks ir invalīds, seniors, trūcīga vai maznodrošināta persona un nespēj samaksāt par pakalpojumu un aprūpēt senioru, pašvaldība līdzfinansē uzturēšanos pansionātā. Tāpat uz līdzfinansējumu var pretendēt personas, kurām nav materiālu resursu, kurus realizējot var nodrošināt sev aprūpi. “ Cik es saprotu tad man ir jākļūst par invalīdu vai maznodrošinātu personu, vai jāpamet valsts lai pašvaldība aprūpētu senioru. Varbūt es līdz galam kaut ko nesaprotu ?

Labdien! Atbild Kuldīgas slimnīca: "Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz pensijas vecuma personām un personām ar I vai II grupas invaliditāti, kuriem vecuma vai smagu funkcionālu traucējumu dēļ, sociālā aprūpe dzīvesvietā nav pietiekama. Nevaram komentēt un nebūtu korekti salīdzināt pakalpojuma cenu ar citiem pakalpojumu sniedzējiem visā Latvijā. Atkarībā no piedāvātā servisa līmeņa, darbinieku skaita, iemītnieku skaita, komunālo pakalpojumu izmaksām un citiem apstākļiem, viena iemītnieka uzturēšanas izmaksas var atšķirties un mainīties. Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa Kuldīgā ir nesen būvēta ar modernu infrastruktūru, mūsdienu prasībām un aprūpējamo vajadzībām atbilstošu vidi, kurā ir pieejama gan sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija, gan ērti pieejama medicīniskā palīdzība. Iekļaujot savā struktūrā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Skrundā un Valtaiķos, slimnīca ir apņēmusies saglabāt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu arī šajās nodaļās. Visi esam pamanījuši, ka ir palikusi dārgāka gan elektroenerģija, gan siltums, pieaugušas cenas pārtikas produktiem, degvielai, medikamentiem, higiēnas precēm. Aprūpējamie nevar palikt arī bez kvalificēta personāla. Kuldīgas slimnīca, cik ilgi vien varēja, centās izvairīties no pakalpojuma cenas pieauguma un vēlamies uzsvērt, ka šī brīža pakalpojuma cena arī nosedz tikai faktiskās pakalpojuma izmaksas."

28.03.2023 15:30

Labdien, vai Kuldīgā ir kāds, kas daudzdzīvokļu nama dzīvoklī (Dzintaru ielā) varētu nomainīt gāzes plīti (atslēgt veco, pieslēgt jauno)?

Labdien! Pašvaldība šādus pakalpojumus nesniedz.

22.03.2023 10:43

Labdien! Gribēju pajautāt, kas notiek Viļa Plūdoņa vidusskolā ar apkuri? Bērns no skolas atnāk pārsalis. No rīta apskatoties https://co2.mesh.lv/ temperatūra klasēs ir 13 grādi. Vai tas liekas normāli taupīt uz bērnu veselības rēķina? Skolai rēķini mazāki, bet zāles uz vecāku rēķina. Un vēl, vai kas tiek risināts ar saistībā ar ventilāciju? CO2 ir kritiski pārsniegts un tas nokrīt tikai atverot logu uz to mirkli starpbrīdī. Kāda jēga no visiem tiem mērītājiem!?

Labdien! V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktores Agnese Kārkliņa skaidro: "Regulāri sekojam līdzi rādījumiem. Atverot minēto platformu 21.03. plkst. 22:00, kad apkure ir nedaudz samazināta uz nakti, rādās vid.17. Pa nakti temperatūra tiek paaugstināta, lai no rīta būtu silti. Piekrītu, ka skolā pirmdienās pēc brīvlaika nedēļas, parasti ir vēsāks nekā parasti, jo brīvlaikā tiešām samazinām temperatūru telpās. Iemesli tādai rīcībai ir skaidri. Aicinām vecākus sekot, lai bērnu apģērbs būtu atbilstošs laika apstākļiem, jo daudzi nāk uz skolu t-krekliņos, meitenēm ir topiņi, kuros ir atkailināta vēdera un dekoltē daļa. No savas puses turpināsim nodrošināt optimālo atļauto temperatūru 18 grādus. Par gaisa kvalitāti- visi skolas pedagogi ir informēti par klašu telpu vēdināšanu pirms katras stundas. Augstāki CO2 rādītāji parādās mācību stundas otrajā pusē. Vēdināšana ir labākais veids, kā atjaunot gaisa kvalitāti klasēs. To arī darām. Protams, visi esam cilvēki, un, var gadīties, ka telpa nav pietiekami izvēdināta, bet tā nav sistēma, bet izņēmums. Būtu jauki, ja tiktu norādīta konkrēta klase, lai varam veikt sarunu ar pedagogu. Skolas ventilācijas sistēmai regulāri tiek veikta apkope."

22.03.2023 08:14

Labdien, uz baseina abonementa kartiņas nav norādīts izmantošanas laiks, derīgums. Nepatīkama situācija abonements iegādāts, bet izrādās nederīgs.....varbūt var dot iespēju tomēr to izmantot?

Labdien! Saskaņā ar iekšējiem kārtības noteikumiem peldbaseina abonements ir derīgs uz sezonu - no septembra līdz jūnijam.

20.03.2023 10:28

Sveiki! Vēlos noskaidrot kad ir plānots atjaunot bernu laukumiņu estrādē "Bumbierītis"? Tas izskatās ļoti bēdīgi. Sapelējis, sarūsējis, krāsa jau sen kā ir nost. Savukārt "Ķirbītim" vairs nevar tikt pie lielā slidkalniņa, jo jau nedēļu nav virve. Vai kāds to ir pamanījis un apseko? Vai labāk nav uzturēt kārtībā esošos bērnu laukumiņus nevis būvēt jaunus, kurus tāpat nevar atļauties un uzturēt? Paldies. Ceru uz atbildi, jo bēdīgi, ka citu pilsētu viesi fotografē šokā "Bumbierīti"..

Labdien! Bērnu rotaļu laukumiņa “Bumbierītis” rotaļu kompleksus ir paredzēts šomēnes demontēt un veikt cenu aptauju, lai uzstādītu jaunas iekārtas. Bērnu rotaļu laukumi tiek apsekoti nedēļā vienu reizi. Trūkstošās, nolietojušās vai sabojātās detaļas tiek pasūtītas rotaļu iekārtas uzstādītājam un nomainītas.

22.03.2023 09:28

Labdien. Facebook redzams, ka Metro Coworking iznomā telpas par 450eur Liepājas ielā 8, Kuldīgā. Īstermiņa īrei tiek izīrēti arī apartamenti Liepājas 8. Vai šīs abas (dzīvojamās un nedzīvojamās) telpas nav pašvaldības? Vai pašvaldības dzīvokļus un īpašumus var iznomāt tālāk? Jo tad jau pašvaldības dzīvokli, kuru īrnieks īre par 70 eur var izīrēt tālāk par 250 eur. Tā ir pieņemama prakse?

Labdien! Nekustamais īpašums Liepājas ielā 8, Kuldīgā ir izņēmums no ierastās prakses, jo tas ir reālās daļās nesadalīts kopīpašums. Šādā situācijā, kad pašvaldībai ir kopīpašums ar fizisku personu, pašvaldībai ir apgrūtināti realizēt tai ar likumu noteiktos pienākumus publisko tiesību jomā. Norādītais nekustamais īpašums nav sadalīts reālās daļās, tādējādi, jebkuru pasākumu veikšanai ir jāsaņem abu īpašnieku atļauja, tostarp jāiegulda finanšu resursi vienlīdzīgās daļās. Lai novērstu riskus, kas varētu tikt radīti īrniekiem, Kuldīgas novada pašvaldība 2014. gadā izslēdza Liepājas ielā 8 esošos dzīvokļus no pašvaldības dzīvokļu saraksta, kas izmantojami pašvaldības palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai. Turklāt, ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ir noslēgts pilnvarojuma līgums par kopīpašuma daļas apsaimniekošanu. Informējam, ka jebkuru pašvaldības nekustamo īpašumu, tostarp dzīvokļus, kuri izīrēti likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā, aizliegts nodot apakšnomā vai apakšīrē. Tas attiecas arī uz Liepājas ielā 8 esošajiem dzīvokļiem.

28.03.2023 14:32

Labdien, šobrīd ar draudzeni esam 15 gadus vecas, bet šogad paliks 16 . Vai ir iespējams strādāt ne tikai vasarā, bet jau šobrīd, to apvienojot ar mācībām? Un kur šo darbu mums būtu jāmeklē?

Labdien! No mācībām brīvajā laikā pusaudži (no 15 gadu vecuma) var strādāt vieglā, bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgā darbā, ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu. Likumdošanā noteiktu atbilstošu darba vietu var meklēt pēc saviem ieskatiem un vēlmēm, izmantojot publicētus sludinājumus, vai vēršoties pie vēlamā darba devēja personīgi. Ar pašvaldības finansiālu atbalsu darba vietas pusaudžiem tiks piedāvātas tikai vasaras mēnešos.

15.03.2023 10:31

Labdien! Vai lūdzu vairāk netiks rīkotas ģimeņu balles kā agrāk? Šogad atzīmējām 45.gadadienu. Labdien! Plānots, ka šogad Ģimeņu balle notiks. Par pasākuma datumu informācija sekos. 17.01.2023 15:33 Labdien! Kad sekos informācija par Ģimeņu balles datumu un laiku?

Labdien! Plānots, ka pasākums notiks rudenī, aicinām sekot līdzi informācijai Kuldīgas novada mājaslapā.

15.03.2023 08:17

Sveiki! Sakiet, kuros datumos šogad norisināsies Skrundas pilsētas svētki? Paldies!

Labdien! Skrundas pilsētas svētki notiks 12.-13. maijā.

13.03.2023 16:32

Labdien, sakiet vai Jūs esat ieplānojuši atjaunot stātķa ligzdu,kuru nojauca kultūras nama remonta dēļ? L.Paegles parkā ir daudz koku,kur to varētu izveidot!Stārķu atgriešanās nav aiz kalniem.

Labdien! Paldies par jautājumu! Aicinām būt saprotošiem un neuztvert stārķu ligzdu noņemšanu kā apdraudējumu šai sugai. Šīs darbības tiek veiktas arī stārķu drošības dēļ. Pašlaik nav plānots L.Paegles parkā speciāli veidot stārķa ligzdas vietu.

13.03.2023 16:11

Labdien, Nesen publicēta informācija, ka Kuldīgas novada pašvaldība Kuldīgas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem līdzfinansēs uzturēšanos Kuldīgas slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes nodaļās Skrundā, Valtaiķos un Kuldīgā. Lūdzu, skaidrot vai nerodas nevienlīdzības princips šāda lēmuma pieņemšanā attiecībā pret Kuldīgas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri uzturās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā "Venta"? Saprotu, ka neskatoties uz to, ka Ventas iemītnieki ir novada iedzīvotāji, viņiem šāds līdzfinansējums nepienākas? Vai atbalstam par uzturēšanos ilgstošās sociālās aprūpes iestādē nebūtu jābūt visiem novada deklarētajiem iedzīvotājiem vienlīdzīgi? Samaksa visās aprūpes iestādēs ir augsta..

Labdien! Atbildot uz Jūsu jautājumu, skaidrojam, ka Kuldīgas novada pašvaldībā ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu iedzīvotāji var saņemt četrās vietās – SIA “Kuldīgas slimnīca” to piedāvā Kuldīgā, Skrundā un Valtaiķos, Latvijas Sarkanais krusts - sociālās aprūpes centrā “Venta”. Lemjot par pašvaldības dotāciju klientiem, kas uzturas SIA “Kuldīgas slimnīca” ilgstošās sociālās aprūpes nodaļās, tika analizēts cenas izmaiņas LSK pansionātā “Venta”, kas ir salīdzinoši ļoti nelielas, un neatstāj tādu finanšu slogu ģimenēm, kas pērk minēto pakalpojumu. Proti - LSK pansionāta “Venta” 2022. gada cena par diennakti no 26,98 EUR ir palielināt uz 28,25, kas nozīmē, ka cenas pieaugums klientam ir par 1, 27 EUR diennaktī. Cenas pieaugums SIA “Kuldīgas slimnīca” ir stipri lielāks nekā LSK pansionātā “Venta”, tas būtu vēl lielāks, ja domes deputāti nebūtu lēmuši par labu ikdienas dotācijai 5 – 7 EUR diennaktī. Tātad ar visu pašvaldības dotāciju par uzturēšanos SIA “Kuldīgas slimnīca” turpmāk diennaktī personai būs jāmaksā: 1. aprūpes nodaļā Kuldīgā - 40 EUR (izņemot klientiem, kas ievietoti līdz 31.12.2022. – 38 EUR); 2. aprūpes nodaļā Valtaiķos cena pieaugs no 24,59 EUR līdz 30 EUR diennaktī; 3. aprūpes nodaļā Skrundā cena pieaugs no 24,59 EUR līdz 35 EUR diennaktī.

07.03.2023 14:39

Labdien, dome! Sekoju līdzi jau vairākus gadus Kuldīgas novada domes aktivitātēm un beidzot izdomāju uzdot Jums, domes pārstāvjiem, vairākus jautājumus. Piebildīšu, ka esmu ikdienā saistīta ar Kuldīgas pilsētu un novada pagastiem. Man tiešām rūp šī novada attīstība un Domes darbinieku lojalitāte un piederības sajūta šai vietai. Kā jau katru gadu, arī šogad norisinās iedzīvotāju sapulces Kuldīgas novada pagastos. Diemžēl man nesanāca piedalīties Gudenieku pagasta iedzīvotāju sapulcē, bet jautājumi, kuri skar šo pagastu ir diezgan daudzi. Proti, vai kāds t.i. novada Domes deputāti, atbildīgās personas seko līdzi kādu ieguldījumu Gudenieku pagastam nes tā pagasta pārvaldes vadītāja D.Bērende? Kas šo gadu laikā ir paveikts? Neskaitot to, ka ir greiderēti ceļi, sagrābtas lapas pagasta kapsētās, izravētas taciņas pagasta centrā, domāju, tie ir darbi, kuri ir pašsaprotami ir veicami - neskaitās. Kādi papildus projekti ir ieviesti pagastā? Neaizbildinoties, ka pirms vairākiem gadiem tika "atjaunota" Kadiķu audze, kurā tika izmitināti savvaļas zirgi, kuri beigu beigās, kad beidzās projekta finansējums, tika pakļauti badam. Kas šo gadu laikā ir darīts, lai veicinātu vietējo cilvēku labklājību? Kas ir darīts, lai stiprinātu iedzīvotāju vēlmi palikt uz dzīvi Gudenieku pagastā? Vēl ir jautājums par pagasta Kultūras un sporta organizatori Olitu Ulmkalni. Lūdzu sakiet, kāds ir šīs personas galvenais uzdevums pagastā? Organizēt kultūras pasākumus Gudenieku pagasta VSAC "Kurzeme" filiāles "Gudenieki" iedzīvotājiem? Atbalstu, ka pansionāta iemītniekiem ir jāapmeklē kultūras pasākumi un jāintegrējas vietējā vidē, bet kā redzams dažādās publikācijās, viņi ir gandrīz vienīgie apmeklētāji. Kultūras darba organizatoram ir jārada tāds kultūras piedāvājums, kurš ir saistošs visiem vietējiem iedzīvotājiem. Kāpēc ilgstoši nav notikušas balles? Un, lūgums, kultūras organizatorei pēc šī jautājums saņemšanas, neizsludināt balli, tas būtu smieklīgi! Sekojot līdzi kultūras notikumiem, secinu, ka Gudenieku kultūras un sporta organizatore strādā "uz papīra". Kādi sporta pasākumi ir notikuši Gudenieku pagastā pēdējo piecu gadu laikā? Par kādiem darba pienākumiem tiek maksāta darba alga kultūras un sporta organizatorei? Sāpe ir par to, ka Kuldīgas novadā bieži vien novēroju netaisnību. Lūdzu, atbildēt uz viesiem manis uzdotajiem jautājumiem! Ar cieņu Lauma.

Labdien! Kuldīgas novada pagastu pārvaldes ir tiešā pašvaldības izpilddirektores vietnieces pakļautībā. Darba procesā reizi nedēļā klātienēs un, pēc vajadzības, citā laikā notiek pagastu pārvalžu vadītāju un novada vadības tikšanās. Pagastu pārvalžu vadītāju ikdienas darba pienākumos ietilpst vadīt, plānot, organizēt un nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi pagastu teritorijās. Plānot pārvalžu budžetus, vērtēt to pieprasījumus un veikt izlietojuma kontroli. Nodrošināt pagastu pārvaldēs esošo pašvaldības nekustamo īpašumu un infrastruktūras uzraudzību, apsaimniekošanu un savlaicīgu remontdarbu plānošanu. Gudenieku pagastā pagājušā gadā veikti sekojoši darbi – kultūras namā novērsti Valsts būvinspekcijas pārbaudē konstatētie defekti – uz skatuves esošo konstrukciju stiprināšana, logu stiprināšana lielās zāles un fasādes daļā un sienas apmetuma nostiprināšana. Tika veikta Līvānu un Zaļā ceļa seguma papildināšana, izstrādāts projekts ceļa Basi 2 – Kriņģeļkalni (pirmie divi kilometri) papildināšanai ar granti un nomaļu planēšana. 2021. gadā nojaukta nodegusī māja “Krasti”, nomainīts dūmvads Basu bibliotēkā, Centra ceļa un Zinību ceļa asfalta atjaunošana un citi teritorijas uzturēšanas darbi. 2020. gadā nojaukts grausts – vecais tautas nams Gudenieku centrā, un papildināts Basu darbnīcu ceļa grants segums, veikta nomaļu planēšana un grāvju sakārtošana. Šie darbi ir daļa no paveiktā. Minētie darbi ir tie, kas veicina iedzīvotāju vēlmi dzīvot sakārtotā vidē un braukt pa pagasta sakārtotiem ceļiem. Gudenieku pagastā par kultūras darba organizatori strādā Olita Ulmkalne. Darbinieka pienākumus ir organizēt un vadīt kultūras dzīvi mūsu pagasta iedzīvotājiem. Kultūras pasākumos tiek uzaicināti visi pagasta iedzīvotāji. Pansionātā dzīvojošie ir Gudenieku iedzīvotāji un tiek laipni aicināti piedalīties visos pagasta pasākumos. Pasākumus organizējam atbilstošu novada budžeta iespējām un ņemot vērā iedzīvotāju maksātspēju. Apmeklētība pasākumos ir mēdz būt neliela, bet pasākumi tiek organizēti un šobrīd visus aicinām 17. martā uz koncertu “Nepārstāj sapņot”. Vienlaikus izsakām pateicību par novērojumiem pagastā un aicinām iesaistīties pagasta sabiedriskās dzīves organizēšanā. Esam atvērti dažādiem priekšlikumiem.

10.03.2023 12:48

Labdien, lūdzu aktualizēt pašvaldības mājas lapas sadaļā "budžets" ievietoto informāciju par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām 2022. gadā. Pēc atlīdzības sistēmas reformas 2022. gada vasarā atalgojumiem noteikti vajadzētu būt atšķirīgiem nekā tie šobrīd ir publicēti mājas lapā. Skat. Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumus Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām". Paldies un veiksmi darbā!

Labdien! Atbildot uz Jūsu jautājumu, informējam, ka ņemot vērā 26.04.2022 Ministru kabineta noteikumus Nr. 262 ”Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība” un izdarītos grozījumus “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” Kuldīgas novada pašvaldībā 2022. gada otrajā pusē ir veikta darbinieku amatu pārkvalificēšana un ar 2023. gadu ir izdarītas izmaiņas darbinieku atalgojumā. Šobrīd strādājam pie informācijas apkopošanas un tuvākajā laikā tā tiks publicēta mājas lapā.

01.03.2023 16:09

Kādā stadijā ir vienotās kanalizācijas izbūves projekts Dzelzceļa ielā?

Labdien! Paldies par jautājumu! Objektam "Sadzīves kanalizācijas un ūdensvada inženiertīkli Dzelzceļa ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" ir izstrādāts būvprojekts pilnā sastāvā un šobrīd norit tā saskaņošanas process.

22.02.2023 14:05

Sveiki! Mums pie daudzdzīvokļu mājas nav vietas automašīnām pašiem iedzīvotājiem. (Dzintaru iela 12) Tas ir aizgājis tik tālu, ka no citām mājām liek mašīnas. Šobrīd ir tā, ka ar automāšinu nevaru nemaz braukt jo ja vakarā izbraucu no sētas tad atpakaļ tur vairs netieku jo visas stāvvietas ir aizņemtas. Tagad vēl Kultūras nams ir pārcelts uz vecā "Maka" vietu un tagad apmeklētāji savus auto liek mūsu sētā. Kādēļ sētās vēl nav ieviesta stāvēšana tikai ar atļaujām? Un kas būtu jādara lai panāktu, ka tas tiek ieviests?

Labdien! Kuldīgas pilsētā un pie Dzintaru ielas 12 līdz šim nav ieviestas stāvēšanas ar atļaujām ceļa zīmes, jo šādu ierobežojumu piemērošana daudzdzīvokļu iekšpagalmos netiek izskatīta. Vēršam uzmanību, ka iekšpagalmu teritorijas ir koplietošanas teritorijas, kur transportlīdzekļus iespējams atstāt jebkuram iedzīvotājam, to novietojot speciāli paredzētās stāvvietās vai ja tās ir aizņemtas, transport¬līdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu.

27.02.2023 09:30

SVEIKI.Gribētos zināt kad beidzot sāks strādāt policija un vienreiz notvers agresīvos auto stūrētājus pilsētas ielās ,Piltenes,Smilšu,Mucenieku,utt šāvienus no izpūtējiem var dzirdēt visā pilsētā kur ir policijas reakcija ,Tas jau notiek lōti sen ,Cilvēki sūdzas itseviškkī vakaros.

Labdien! Paldies par jautājumu. Pašvaldības policija regulāri patrulē Kuldīgas novadā. Patrulējot tiek pievērsta uzmanība agresīviem autovadītājiem, konstatējot pārkāpumu, informācija tiek nodota Valsts policijai. Trokšņus, ko rada automašīnu izpūtēji nav pašvaldības policijas kompetencē, bet to kontrolē pie tehniskās apskates Ceļu satiksmes drošības direkcija.

22.02.2023 14:03

Labdien! Kāpēc darba piedāvājumā uz V.Plūdoņa Kuldīgas viduskolas direktora amatu ir frāze ,,uz noteiktu laiku''? (Sludinājums publicēts Kuldīgas novada mājas lapā 27.12.22.). Kāpēc direktors netiek aicināts pastāvīgā darbā? Līdzīgos sludinājumos uz direktoru vakancēm 3 citās Kuldīgas novada skolās šādas piebildes nav. Piemēram, Vārmes pamatsk.direkt. (sludinājums ievietots 07.06.22), Nīkrāces pamatskolas direkt. (sludinājums 30.05.22.), kā arī vakancei uz Skrundas mūzikas skolas direktora amatu ( sludinājums 30,05.22.) nav šādas norādes.

Labdien! Sākotnēji, lai pasargātu pašvaldību deputātus, kas tiek ievēlēti uz laiku algotā amatā un atstāj darba vietas, Pašvaldības domes deputāta statusa likumā bija nostiprinātas garantijas deputātam. 15. pants. Deputāta darba tiesību aizsardzība - Ja deputātu, kurš ir atbrīvots no iepriekšējā darba sakarā ar ievēlēšanu algotā amatā domē (padomē), pēc tam, kad viņš līdz ar deputāta pilnvaru izbeigšanos ir beidzis pildīt šā amata pienākumus, divu nedēļu laikā nevar nodrošināt ar iepriekšējo darbu, tad attiecīgajai pašvaldībai viņam jāizmaksā kompensācija trīs amatalgu apmērā. Tas nozīmēja, ka pēc pienākumu izpildes beigšanas, deputāts varēja vērsties pie iepriekšējā darba devēja, kuram bija jānodrošina atgriešanās iepriekšējā amatā. 2010. gadā šis pants no likuma tika svītrots, jo Darba likuma 101. pantā tika nostiprināta norma, ka darba devējs var pārtraukt darba tiesiskās attiecības ja - ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu; (101.panta pirmās daļas 8. punkts), kas faktiski ir iepriekš Pašvaldības domes deputāta statusa likumā noteiktās garantijas forma. Attiecīgi tas nozīme, ka uz norādītā Darba likuma panta pamata darba devējs var izbeigt darba attiecības ar darbinieku, kurš ir pieņemts darbā un pilda tos pienākumus, kurus līdz tam pildīja deputāts, kurš ievēlēts algotā amatā. Arī LPS 2021. gadā sniedza skaidrojumu, ka algotajos amatos ievēlētie deputāti ir tiesīgi lūgt atjaunot viņus iepriekšējos amatos pamatojoties uz augstāk norādīto. Tā kā Inese Astaševska par domes priekšsēdētāju tika ievēlēta sasaukuma vidū un pilda domes priekšsēdētājas amata pienākumus līdz 2025. gadam, tad faktiski Kuldīgas pašvaldībai ir jāskatās uz jautājumu plašāk – tai skaitā arī kā darba devējam. Tā kā nosacīti garantētais laiks priekšsēdētāja pienākumu izpildei šajā sasaukumā ir aptuveni divi gadi, tad parasti praksē uz tik īsi laika posmu vispār konkursu nesludina, bet gan nosaka vietas izpildītāju. Tā kā šoreiz ir nolemts sludināt konkursu, tad ir jāņem vērā priekšsēdētājas iespēja atgriezties pildīt direktora amatu un vienlaicīgi jāpauž arī skaidrs redzējums potenciālajam direktoram par perspektīvi darba attiecību ilgumā. Attiecīgi pēc darba līgumā noteiktā perioda beigām un, ja nenotiek priekšsēdētāja maiņa, direktora darba līgums ir slēdzams uz nenoteiktu laiku.

23.02.2023 08:46

Labdien! jautājums tiek uzdots jau atkārtoti,jo nav saņemta atbilde. Jūs atbildat tikai izlases kārtībā,vai tikai kam vēlaties atbildēt? Šodien ir Valentīndiena. Visapkārt notiek pasākumi. Drīz 8.marts. Lielākajā daļā pagastu notiks balles. Balles ar dzīvo mūziku. Kādēļ Kuldīgas kultūras centrā netiek organizētas balles ar dzīvo mūziku? Kas pieņem lēmumus rīkot vai nerīkot. Nav iespējas visiem Kuldīgas iedzīvotājiem,kas vēlētos padejot pie dzīvās mūzikas,aizbraukt uz pagastiem. Pagastu ballēs lielākā daļa apmeklētāju ir pilsētas iedzīvotāji. Vai tiešām Kuldīgas iedzīvotāji ir pelnījuši balli reizi gadā 31.decembrī? Vai apmeklējums bija par mazu? Neliciet biļetes cenu 30.00 eiro no personas un ticiet man,apmeklējums būs.

Labdien! Paldies par interesi. Kuldīgas kultūras centra darba plānā 2023. gadam ir apstiprināti trīs izklaides/atpūtas pasākumi (balles) un tās notiks 23. jūnijā, 12. augustā un 31. decembrī. Uz tikšanos ballēs!

01.03.2023 11:26

Labdien! Kapēc nu jau kādu laiku Virkā izslēdz jaunuzstādītās laternas, un atstāj tumsā visu?

Labdien! Apgaismojuma traucējumus, atslēgšanos rada īssavienojums apgaismojuma kabeļtīklos, kas radies no kabeļa izolācijas bojājuma. Viens kabeļa bojājums tika atrasts un novērsts, bet notika atkārtots apgaismojuma atslēgums. Apgaismojuma uzturētāji turpina darbus bojājumu novēršanai.

08.02.2023 09:37

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.