Jautājiet mums

Sveiki! Šajās brīvdienās ar ģimeni piedzīvojām vilšanos, netikām uz kāroto bērnu filmiņu(kaut sajūta palika, ka tomēr varējām). Situācija sekojoša:. zvanīju uz kultūras centru,lai pārliecinātos vai vēl ir pieejamas biļetes, tajā brīdī bija četras, tik cik vajag, bet tās netiekot rezervētas, esot jāpērk uz vietas. Skaidroju, ka esam no Snēpeles un varbūt tomēr to laiku kamēr aizbraucam var norezervēt, bet tomēr nē, kārtība to neparedz. Steidzāmies cik ātri varējām, bet biļetes nedabūjām, bija pārdotas! Vēlos ierosināt, varbūt tomēr var mainīt kārtību ar rezervēšanu, jo piemēram baseinā(kas arī ir pašvaldības iestāde)var norezervēt sev vietiņu. Vai varbūt ir vērts ieviest sistēmu attālinātai biļešu tirdzniecībai. P.S. Šajos epidemiloģiski nedrošajos laikos iegādāties piepriekš biļetes arī negribas, jo nezin ko gaidīt rīt, parīt, aizparīt!

Labdien! Valstī noteiktie pasākumu rīkošanas ierobežojumi ir ieviesuši pārmaiņas arī mūsu iestādes darbā. Ņemot vērā spēkā esošos epidemioloģiskās drošības noteikumus, Kuldīgas kultūras centra kino zālē vienlaikus varam uzņemt tikai 28 apmeklētājus. Saprotam jūsu sarūgtinājumu, bet šobrīd mums ir nācies mainīt biļešu pārdošanas kārtību, atsakoties no rezervēšanas iespējas pa telefonu. Šāds lēmums pieņemts, jo bieži saskārāmies ar gadījumiem, ka vietas tika pieteiktas, bet, nebrīdinot par plānu maiņu, skatītāji uz seansu neieradās, tādējādi liedzot iespēju citiem gribētajiem baudīt kino. Biļetes var iegādāties iepriekšpārdošanā KKC kasē, ievērojot “dzīvās rindas” principu. Lai laikus plānotu seansu apmeklējumu, ar KKC kino programmu ir iespējams iepazīties www.kckuldiga.lv.

28.01.2022 15:28

Labdien, Vai ir jānotiek kādam satiksmes negadījumam, lai Skrundā tiktu notīrītas ielas (ne tikai pie pašvaldības iestādēm)?

Labdien! Šī sniegotā ziema ir bijusi izaicinājumu pilna. Ielas tiek tīrītas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām, attiecīgi ievērojot ceļa posmu uzturēšanas klases. Skrundā par ielas tīrīšanu atbildīgs ir SIA “URBUMIŅŠ PLUSS”, bet par trotuāru tīrīšanu – SIA “Skrundas komunālā saimniecība”. Pašvaldība turpina kontrolēt darbu veicēju izpildes kvalitāti.

08.02.2022 08:49

Vēlējos noskaidrot, vai Kuldīgā ir Vienotais klientu apkalpošanas centrs? Bija raksts, ka būs, bet nekur vairāk informācijas nevar atrast. Tas ir noslēpums?

Labdien! Šobrīd notiek intensīvs darbs pie tā, lai centrs tiktu atvērts, jo darbiniekam ir jāiziet apmācības, lai varētu nodrošināt centra darbību un sniegt pakalpojumus. Plānots, ka tas uzsāks darbu šī gada februārī, vienotais apkalpošanas centrs atradīsies Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā. Sekojiet līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā.

20.01.2022 16:58

Labdien! Vai varētu pievērst uzmanību siltuma zudumiem,kas gadiem parādas iepretim Liepājas ielai 49, blakus jaunajam rotaļlaukumam. Šodien gaisā bija redzami pat tvaiki.Tas ir katru gadu...

Labdien! SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 2021.gadā sāka aktīvi likvidēt un novērst pārmērīgu zudumu rasašanās iemeslus, apzinot vājās vietas, no kurām viena ir iepriekšminētā aka iepretim Liepājas 49. Materiāli situācijas sakārtošanai jau ir sagādāti, bet 2021.gada rudenī vairāki būtiski darbi bija objektīvi prioritārāki un remonts atlikts uz 2022.gadu. Paldies par aktivitāti un uzmanības pievēršanu!

17.01.2022 14:25

Sveiki, jau ceturto gadu vēl joprojām aktuāls jautājums par Raiņa ielas gājēju celiņa renovāciju Skrundas pilsētā, no Amatnieku ielas līdzdz Dārza ielas sākumam vai arī līdz sila kapiem! Gadu no gada tiek solīts to iekļaut budžetā un katru gadu tas tiek pārcelts! Ļoti gaidām pozitīvas pārmaiņas! Ar cieņu, Toms

Labdien! Paldies par jautājumu! Jaunizveidotā Kuldīgas novada atbildīgie darbinieki ir iepazinušies ar šo jautājumu. Šobrīd tiek apzinātas visas jaunā novada prioritātes, un arī šī celiņa atjaunošana ir iekļauta Skrundas pilsētā veicamo darbu sarakstā. Šī posma izbūvei ir jāpiesaista finansējums, jāizstrādā būvniecības dokumentācija un jāizvēlas darbu veicējs. Atbilstoši pieejamajiem līdzekļiem meklēsim iespēju šo ieceri īstenot.

08.02.2022 08:50

Labdien. Kādēļ tiek izslēgts ielu apgaismojums nakts stundās Turlavas pagasta centrā? Ļoti neomulīgi lai neteiktu ko vairāk! Ļoti neomulīgi un maac patiesas bailes par savu drošību. Teiksiet izmēģinājums? Izmēģinājums uz ko? Uz vietējo ļaužu drošību??? Arī es un daudzi citi ir nodokļu maksātāji,ļaudis kuri uztur valsti, bet arī attiecīgi vēlamies dzīvot drošā vidē, savā dzīves vietā! Atjaunojiet mums nakts apgaismojumu! Tā jau to laternu ir maz, tās pašas izslēgtas!

Labdien! Pēdējo mēnešu laikā elektroenerģijas biržas cenas sasniegušas vēl nepieredzēti augstas līknes, radot jaunus diennakts vidējās cenas rekordus. Tāpēc Kuldīgas novada pilsētās un pagastos nakts laikā plānots izslēgt daļu ielu apgaismojuma. Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Agnese Buka skaidro, ka lielais elektrību cenu kāpums liek bažīties par strauju rēķinu pieaugumu. Lai to neizjustu tik lielā apmērā, tiek domāts, kā ietaupīt, tāpēc pašlaik tiek strādāts pie sistēmām, lai būtu iespēja nakts laikā izslēgt apgaismojumu pilsētās un pagastos. Aicinām iedzīvotājus izturēties ar sapratni un ikvienai mājsaimniecībai izvērtēt arī savus elektroenerģijas lietošanas paradumus, lai laikus piemērotu elektroenerģijas ekonomijas iespējas.

12.01.2022 10:33

labdien kapec policija nektrole veikalus maksima citi cilveki staiga bez maskama un pardevejam ari maskas virs deguna kapec tads bardaks maksima distaci ari nejevero

Labdien! Veikalā Maxima masku nēsāšanu un distancēšanos kontrolē iekšējās apsardzes darbinieks. Savukārt, ja notiek cita veida pārkāpumi, lūdzam ziņot Valsts policijai, pa tālr. 110 vai Pašvaldības policijai, tel. nr. 28881288.

11.01.2022 15:40

Labdien. Vai ir uzsākta Dzelzceļa ielas centralizētās kanalizācijas sistēmas projektēšana, ja ir, tad kādā stadijā ir projekts?

Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Informējam, ka 2021.gada 29.decembrī Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzvarētāju būvprojekta izstrādei objektam "Sadzīves kanalizācijas un ūdensvada inženiertīkli Dzelzceļa ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" un šobrīd tiek gatavots līgums projektēšanas uzsākšanai. Līgumprojektā paredzētais būvprojekta izstrādes termiņš ir noteikts 5 mēneši.

05.01.2022 10:15

Šodien pamanīju, ka Kuldīgas attīstības aģentūra ir izstrādājusi plānojumu īpašumam Dārzniecības ielā 5. Cik zinu, tad tas ir privāts īpašums un nepieder domei. Vai Kuldīgas attīstības aģentūra sniedz maksas pakalpojumus šādu plānojumu izstrādē, vai arī to apmaksā dome? Manam paziņam novadā pieder zeme, kur grib būvēt ražošanas ēku. Vai Kuldīgas attīstības aģentūra var plānojumu izstrādāt arī manam īpašumam, vai dome to apmaksās?

Labdien! Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Dārzniecības ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas nov., lai grozītu Kuldīgas novada teritorijas plānojumu, ir izstrādāts atbilstoši Kuldīgas novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumu prot.nr. 3, p. 44. Lokālplānojuma izstrādi ir virzījusi Kuldīgas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā, nosakot jauktas centra apbūves teritoriju nekustamajam īpašumam Dārzniecības ielā 5. Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums robežojas ar rūpnieciskās ražošanas un jauktas centra apbūves teritorijām, lielākā daļa ēkas netiek izmantota dzīvojamai funkcijai, kā arī nozīmīgo industriālo attīstību piegulošajās teritorijās, t.sk. Pašvaldības īstenoto projektu “Kuldīgas pilsētas ziemeļu daļas industriālās teritorijas attīstība” un uzņēmuma SIA “Stiga RM” ieguldījumus, Pašvaldības ieskatā bija mērķtiecīgi un lietderīgi mainīt funkcionālo zonējumu minētajam īpašumam, paplašinot tajā atļauto izmantošanu. Tādējādi tiks palielinātas uzņēmējdarbības attīstības iespējas, tai skaitā tirdzniecības un citu pakalpojumu izvietošanai, vienlaikus saglabājot dzīvojamo funkciju kā atļauto izmantošanu. Paskaidrojam, ka Kuldīgas attīstības aģentūra nesniedz maksas pakalpojumus lokālplānojumu izstrādei. Kuldīgas novadā šobrīd nav pašvaldības apstiprinātas kārtības lokālplānojumu izstrādei un to finansēšanai. Katrs ierosinājums teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma izmaiņām tiek vērtēts individuāli, tai skaitā tā potenciālā ietekme uz novada attīstību un apkārtējo teritoriju konteksts. Rosinām vērsties Pašvaldībā ar iesniegumu par plānoto ieceri. Pašvaldības speciālisti izvērtēs tās atbilstību esošajam teritorijas plānojumam, lokālplānojuma izstrādes nepieciešamību un, ja nepieciešams, sadarbības modeļus tā izstrādei. Iespējams vienoties arī par klātienes vai attālinātām konsultācijām.

04.01.2022 08:29

Labdien! Daudzi kuldīdznieki ir ievērojušo "fantastisko" ziemassvētku rotājumu pie vienas privātmājas, kas sanāk uz Mucenieku ielas, netālu no kultūras nama, kur ir ceļa sašaurinājums! Tas vuss izskatās ļoti bezgaumīgi, koši, un to redz visi, kas iebrauc Kuldīgā no kultūras nama puses pa Mucenieku ielu! Vai nav kādi noteikumi, kas jāievēro privātmāju saimniekiem, lai pārējiem nav kauns par tādu skatu?

Labdien! Šādi noteikumi, kas reglamentētu privātpersonu dekorāciju izvietošanu nekustamajos īpašumos uz svētku laiku, pašlaik nav. Bet strādājam pie kopējas konceptuālu vadlīniju izstrādes privātpersonu ēku un iekšpagalmu dekorēšanai svētku laikā vecpilsētā.

17.01.2022 09:49

Kāpēc Rudbāržos nedeg katra otrā laterna??? Ielas ir tumšas un braucot ar auto ir grūti pamanīt gājēju bez atstarotāja!!!

Labdien! Pēdējo mēnešu laikā elektroenerģijas biržas cenas sasniegušas vēl nepieredzēti augstas līknes, radot jaunus diennakts vidējās cenas rekordus. Tāpēc Kuldīgas novada pilsētās un pagastos nakts laikā plānots izslēgt daļu ielu apgaismojuma. Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Agnese Buka skaidro, ka lielais elektrību cenu kāpums liek bažīties par strauju rēķinu pieaugumu. Lai to neizjustu tik lielā apmērā, tiek domāts, kā ietaupīt, tāpēc pašlaik tiek strādāts pie sistēmām, lai būtu iespēja nakts laikā izslēgt apgaismojumu pilsētās un pagastos. Aicinām iedzīvotājus izturēties ar sapratni un ikvienai mājsaimniecībai izvērtēt arī savus elektroenerģijas lietošanas paradumus, lai laikus piemērotu elektroenerģijas ekonomijas iespējas.

12.01.2022 16:25

Labdien! Gribētos uzzināt vai VPKV ir med. māsiņa? Bērniem meklējot medicīnisku palīdzību, parasti durvis esot ciet un uz durvīm ir telefona numurs uz kuru jāzvana.

Labdien! V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā ir medmāsiņa. Medmāsas darba laiks: no plkst. 8.00 līdz 14.00. Viens no medmāsas pienākumiem ir uzraudzīt kā skolēni dodas pusdienās un ievēro roku higiēnu, kā arī uzraudzīt vai tiek veikta klašu vēdināšana, šajā laikā medmāsiņa atrodas skolas stāvos un pusdienu laikā 1.stāvā pie ēdamzāles. Ja skolēns šajā laikā medmāsiņu nevar atrast kabinetā, tad lūgums zvanīt pa telefona numuru un pēc informācijas saņemšanas medmāsiņa dodas sniegt medicīnisko palīdzību.

16.12.2021 12:51

Labdien, Vai Skrundas pilsētā ir plānots izveidot centrālo kanaliācijas sistēmu pa Kuldīgas ielu un Kluso ielu?

Labdien! Piekrītam, ka kanalizācijas sistēmas izbūve ir svarīgs uzdevums Skrundas pilsētā. Novada speciālisti iepazīstas ar uzdevumu kopumu un tuvākajos gados saskata apjomīgu darbu. Diemžēl tuvākajā laikā nav plānots izveidot centralizēto kanalizācijas sistēmu Kuldīgas un Klusajā ielā.

08.02.2022 08:50

Labdien! Sakiet lūdzu, kas ir novadnieka, biļete ar kuru mūs pievilina uz KKC pasākumiem?

Labdien! Uz atsevišķiem KKC rīkotajiem vai producētajiem pasākumiem, kas iekļauti iestādes darba plānā un kuriem paredzēts līdzfinansējums ir iespēja iegādāties novadnieka biļeti. Novadnieka biļete (agrāk - kuldīdznieka biļete) ir nopērkama tikai Kuldīgas kultūras centra biļešu kasē.

16.12.2021 16:09

Labdien! Ja pareizi saprotu,tad Kuldīgas skolām bērnu pusdienas finansē Kuldīgas novada pašvaldība. jautājums ir par to,ja klase iet karantīnā,tad skolēnam būtu jāsaņem pārtikas paka par laiku,ko visa klase nosēž karantīnā. Attiecīgi jautājums cik ilgā laikā jāsaņem un vai vispār pienākas pārtikas paka par šo periodu. KCV skolēni izsēž karantīnu,atgriežas skolā un pārtikas pakas kā nav tā nav. Citās skolās pārtikas pakas tiek saņemtas. Varbūt iespējams izskaidrot šo jautājumu,kādēļ tā.

Labdien! Kuldīgas Centra vidusskolas direktore Brigita Freija informē, ka KCV skolēniem pārtikas pakas tiek izsniegtas, informējot vecākus par saņemšanas laiku un ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus. Saņemšanas laiku neesam noteikuši objektīvu iemeslu dēļ, jo darbs šajā mācību gadā tiek organizēts īpašos apstākļos: • telpu un cilvēkresursu kapacitāte; • mainīgais karantīnā esošo klašu, skolēnu un dienu skaits. Skolēniem, kuri vēl nav saņēmušas pārtikas pakas, tās tiks sagatavotas un izsniegtas līdz 21.decembrim.

15.12.2021 08:18

Sveiki! Vēlējos jautāt par Kuldīgas novada čempionātiem volejbolā, telpu futbolā un basketbolā. Sporta skolas mājaslapā izlasot nolikumus, redzams, ka dalības maksa no komandas ir 100 eiro. Cik dzirdēts, tad pagastu komandām šo summu atmaksā pagasta pārvalde. Kāpēc tāda nevienlīdzība? Vieni maksā par dalību no savas kabatas, bet citiem tas ir par brīvu. Varbūt pašvaldība var finansēt pilnīgi visas komandas?

Labdien! Paldies par jautājumu! Komandu maksa ir tikai līdzfinansējums, tas nenosedz visas izmaksu pozīcijas – tienešu maksas, telpu uzturēšanu, ūdens un elektrības rēķinus. Tas, ka dalības maksu maksā pagastu pārvaldes, ir palicis vēsturiski. Līdz šim ar dalības maksas atbrīvošanu, pagastu iedzīvotāji tika motivēti būt aktīviem un pierādīt savu meistarību attiecīgā sporta veida čempionātā. Tomēr sekos izmaiņas - Kuldīgas novada sporta skola izstrādās kārtību, kādā turpmāk norisināsies novada čempionāti. Jaunajā gadā plānots Kuldīgas novada komandām noteikt vienlīdzīgus apmaksas noteikumus, reizē saglabājot daļēju pašvaldības līdzfinansējumu. Savukārt komandām, kas turnīros piedalās no citiem novadiem, būs jāsedz pilnas turnīra izmaksas bez Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējuma.

17.12.2021 10:27

Labdien, Skrundas pilsētā bērniem ziemas priekiem ir viens kalns- pie dzelzceļa stacijas. Tā kā ziemas mēnešos ļoti ātri paliek tumšs, varbūt varētu rast iespēju uzstādīt kādu apgaismojumu, lai var ilgāk izbaudīt ziemas priekus.

Labdien! Izprotam vēlmi arī tumšajā laikā baudīt ziemas priekus, taču kalniņa tuvumā diemžēl nav atbilstošu inženiertīklu, tāpēc ierīkot šeit apgaismojumu būtu tehniski sarežģīti un dārgi. Pašreizējā situācijā Skrundā daudz līdzekļi ir nepieciešami ielu sakārtošanai un apgaismojuma papildināšanai pilsētā. Šobrīd par to tiek domāts skatot nākamā gada budžeta plānu. Paldies par iesaisti.

09.12.2021 08:25

Juatājums cik tālu ir tikts ar Rudbāržu pagasta divu daudzīvokļu māju renovāciju? Pēdējās ziņas bija, ka izsludināts konkurss firmām.

Labdien! SIA Skrundas komunālā saimniecība informē, ka ir beidzies iepirkums uz būvniecību. Uzvarētājs ir noskaidrots. Pašlaik notiek banku apzināšana par izdevīgāko finanšu piedāvājumu kreditēšanai. Apkopojot būvnieka piedāvājumu, bankas piedāvājumu un būvniecības uzraudzības izmaksas, tiks rīkota kopsapulce, lai piedāvātu kopējo izmaksu portfeli māju kreditēšanai pie renovācijas. Un tad notiks visa kopsavilkuma iesniegšana ALTUM par renovācijas darbu izmaksām. Ja iedzīvotājiem nebūs iebildumu, tad varēs uzsākt būvniecību.

08.12.2021 16:14

Labdien! Par cik sākoties ziemai ir saasinājusies problēma ar "drifteriem", tad ir jautājums kur un vai Kuldīgas novadā ir iespēja legāli to darīt? Precīzāk kāds laukums vai trase kur uzlabot braukšanas prasmes ziemā ar savu auto pašmācības ceļā. Vai pašvaldība nav ieinteresēta atrisināt šo problēmu un nākt nedaudz pretī? Otrs jautājums: Cik legāli ir privātpersonai izveidot šādu trasi vai laukumu uz savas privātās zemes ārpus pilsētas robežām? Protams, ļaujot citiem braukt gribētājiem braukt uz īpašuma. Vai Valsts Vides dienests, pašvaldības policija un citas instances nevar sodīt vai kā savādāk ierobežot šo iespēju?

Labdien! Šobrīd pašvaldība iespēju izveidot auto trasi, kur uzlabot braukšanas prasmes ziemā, nav paredzējusi. Pašvaldības trases izveidošanu, kura atbilstu Latvijas automobiļu federācijas prasībām un būtu tās lietotājiem pietiekoši droša, prasītu ievērojamus līdzekļus. Savukārt potenciālās privātās trases atrašanās vietu regulē Kuldīgas novada pašvaldības teritorijas plānojums, proti, kur šāda veida trase var būt un vai zemesgabalu šādi var izmantot. Par privātas autotrases izveidošanu iesakām konsultēties ar Latvijas automobiļu federāciju, tālr. 29 122 228 vai vietējo autosporta entuziastu Andri Grīnvaldu. Tostarp norādāms, ka papildus šo jautājumu regulē arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Minēto MK noteikumu pārraudzība ir Veselības inspekcijas kompetence. Tāpat trase ar savu darbību nedrīkst nodarīt kaitējumu dabai, un to tiesīga pārbaudīt Liepājas Reģionālā vides pārvalde.

06.12.2021 16:41

Labdien!Sakiet lūdzu vai tiešām pie atjaunotās mājas uz Jelgavas un L.Paegles stūra ir uzliktas normālas lietus notekas, pagājušajā nedēļā kad lija lietus, tas gāzās cilvēkiem uz galvas ,īpaši Jelgavas iela pusē, kur noteka ir tieši gājēju ietves vidū.Varbūt tomēr var nomainīt uz normālāsm notekām

Labdien! Būvprojekta risinājumā paredzētas amatnieciski izgatavotas cinkotā skārda notekrenes un notekcaurules, kuras piebūvētas pie mājas sienas to tradicionālā izskatā. Uz ēkas fasāžu apmešanas un krāsošanas laiku, lai lietus ūdens netraucētu darbus un nemitrinātu ēkas fasādi, tika ierīkota šī notekcauruļu sistēma. Notekrenes un notekcaurules tiks pieliktas to tradicionālajā izskatā pēc jumta koka dzegas ierīkošanas.

01.12.2021 11:00

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.