Jautājiet mums

Labdien! Vēlējos paturpināt tēmu par dzīvokļu jautājumu! Domāju, ka iepriekš uzdotais jautājums par šo tēmu nav par to, ka cilvēks gaida uz pabalstiem un pašvaldības dzīvokli! Noteikti ir gribēšana vai īrēt vai pirkt ne par Rīgas cenām! Tātad jsutājums varētu būt par to vai pašvaldība varētu kaut kādā veidā iesaistīties šī jautājuma risināšanā! Varbūt ceļot jaunas mājas, vai atbalstot uzņēmēju, kurš būtu gatavs celt, varbūt iedodot zemi, vai atlaides uz nodokļiem, vai kā citādi! Šobrīd liekas, ka tiek atbakstīti daži, kuri uz apartamentiem un dzīvokļu īri pelna lielu naudu!

Paldies par jautājumu! Piekrītam, ka Kuldīgā trūkst dzīvojamā fonda, bet pašvaldība var iesaistīties jautājuma risināšanā likumā noteiktā kārtībā, par ko iepriekš jau informējām. Papildus informējam, ka SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" attīsta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Vakara ielā 6, bet arī šie dzīvokļi būs pieejami kā palīdzība jaunajiem speciālistiem un/vai likumā un saistošajos noteikumos noteiktām personu kategorijām. Projekts ir nedaudz aizkavējies, jo šajā mācību gadā ēka ir nepieciešama Kuldīgas Centra vidusskolai uz tās rekonstrukcijas laiku. Kuldīgā privātais uzņēmējs plāno attīstīt Rūpniecības ielas kvartālu, lai piedāvātu zemesgabalus privātmāju būvniecībai. Ir notikusi izstrādātā detālplānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešana un šobrīd norit darbs pie tā, lai detālplānojums tiktu apstiprināts un varētu sākties tā īstenošana, t.i., kvartāla attīstība. Nekustamo īpašumu nodaļa izvērtē Kuldīgas novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus – zemes vienības, kuras paredzētas dzīvojamo māju apbūvei. Atsavināmos nekustamos īpašumus ir iespējams iegādāties publiskās izsolēs, kuras tiek rīkotas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/. Tuvākā nekustamā īpašuma izsole dzīvojamās apbūves zemes vienībai Klusā iela 16, Skrundā, Kuldīgas novadā, plānota elektronisko izsoļu vietnē no 2021. gada 20. oktobra plkst. 13.00 un līdz 2021. gada 22. novembra plkst. 13.00. Pašreiz tiek formēti arī daži nekustamie īpašumi Mežvaldē. Ir publiskā izsolē izsolīta Sūru iela 5 – ar jauno adresi Jaunā iela 1, Kuldīgā dzīvojamo ēku būvniecībai. Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi normatīvo aktu projektu un šobrīd tas nodots saskaņošanai institūcijām un sabiedrībai (Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai, https://www.em.gov.lv/lv/diskusiju-dokumenti). Šai iniciatīvai paredzēts finansējums ap 40 milj. eiro apmērā. Iecere paredz, ka ar šo finansējumu tiks būvēti jauni īres nami reģionos. Visticamāk pieteikšanās finansējumam sāksies šī gada beigās vai nākamā gada sākumā. Aicinām arī mūsu novada uzņēmējus pieteikties šai programmai.

01.10.2021 14:25

Labdien! Vēlējos uzzināt kāpēc Kuldīgas pašvaldība ilgstoši nerisina problēmu ar dzīvojamam platībām. Esmu speciāliste kas strādā Kuldīga apmēram jau 2 gadus. Šobrīd īrēju dzīvokli bet pēc pusotra mēneša man tas ir jāpamet jo dzīvokļa īpašnieks atgriežas Latvijā. Jau ilgstoši skatos piedāvājumus sludinājumu portālos. Pat pārdošana nekādas īsti izvēles nav. Vai tiešam iedzīvotajam ir jāpamet pilsēta vai jākļūst par bezpajumtnieku kuram ir darbs.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” un 2010. gada 29. jūnija Kuldīgas novada domes saistošiem noteikumiem Nr.2010/7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Kuldīgas novadā”. Likumā un saistošajos noteikumos noteiktas personu kategorijas, kas šo palīdzību var saņemt. Kuldīgas novadā palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā gaida 50 personas. Dzīvokļu pieprasījums šobrīd pārsniedz piedāvājumu. Ja, nepieciešama konsultācija par palīdzības saņemšanu, sazināties ar dzīvokļu speciālisti Elīnu Iļjinu. Tālr.63350078; Mob.tālr.27091574

27.09.2021 13:34

Labdien! Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskola lūdz atsaukties uzņēmumus un fiziskas personas, kuras var ziedot līdzekļus nodarbību organizēšanai jauno ķīmiķu skolai. Nepieciešamā summa ir 180 EUR mēnesī. Tiešām šāda naudas summa neatradās pašvaldības naudas makā, kā izglītības iestādei jālūdz palīdzība sponsoriem ?

Labdien! Šāda satura jautājumus risinot, izglītības iestādes vadītājs parasti rod iespēju aktivitātes finansēt no iestādes budžeta, kas arī ir pašvaldības budžets. Šķiet, ka 180 eiro mēnesī iestādes budžetam nebūtu neiespējama summa. Izglītības nodaļa, organizējot kādu aktivitāti, vadās pēc vairākiem kritērijiem: 1) pasākums aktuāls un pieejams pēc iespējas plašākai mērķgrupai visa novadā, ne tikai vienā skolā; 2) ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un ierobežotās iespējas organizēt pasākumus/ mācības klātienē skolēniem no visa novada, jaunajā mācību gadā visiem novada skolēniem tiek piedāvāta iespēja darboties platformās uzdevumi.lv, soma.lv, maconis.lv , skolēnu labjūtību monitorēsim, problēmas risināsim, izmantojot platformu EMU, dažādu mērķgrupu viedokli par izglītības procesa norisi iegūstam, izmantojot EDURIO aptaujas. Esam aicinājuši visu novada skolu skolēnus būt atsaucīgiem un ieinteresētie programmās “Esi līderis!”. Šo aktivitāšu nodrošināšanai pašvaldība iegulda vairāk nekā 20 tūkstošus eiro.

23.09.2021 14:12

Labdien! Lūdzu rast iespēju sakārtot Paegļu un Kuldīgas ielas krustojumu Skrundā. Krustojuma labā puse virzienā uz Kuldīgu ir ļoti bedraina. Lietus laikā tā vieta ir vienās peļķēs. Uz Kuldīgas ielas šajā vietā nav joslu sadalošā marķējuma, tāpēc automašīnas, kuras virzās Skrundas virzienā, brauc, kā viņām ,,ērtāk,, ,bet tās, kuras virzās Kuldīgas virzienā, spiestas šķērsot bedraino sektoru, tādejādi bojājot automašīnas. Domāju, ka sakārtojot šo vietu, apmierināto būs daudz.

Labdien. Informācija nodota ceļu uzturētājam un A/S Latvijas autoceļu uzturētājam, iela tikšot apsekota, un tiks rasts risinājums, lai to sakārtotu.

10.11.2021 16:28

Labdien! Cik ilgi pilsētu "rotās" tās bezgaumīgās karietes?

Labdien! Tirdzniecības atļauja Jūsu pieminētajiem ielu tirdzniecības stendiem ir spēkā vēl līdz oktobrim. Informējam, ka tiks veiktas izmaiņas patlaban spēkā esošajos saistošajos noteikumos par ielu tirdzniecību, nosakot prasības ielu tirdzniecības stendu vizuālajam izskatam.

21.09.2021 17:52

Labdien! Vērojot satiksmi ap Pilsētas laukumu, rodas jautājums vai ielu krustojums pretī veikalam "ALANDEKO", kur veikti kustību apzīmējumi uz seguma, ir krustojums, jo neviena zīme uz to nenorāda. Tur tiek novietoti auto stāvēšanai, laikam tas nav pretrunā ar zīmēm ceļa malās, bet uz seguma norādītā informācija varētu likt domāt, ka tas tomēr ir krustojums. Lūdzu paskaidrojiet, vai tas ir krustojums un tur būtu "jāuzvedas" kā krustojumā, vai tā kā Kuldīgā ierasts - katrs dara kā vēlas. Paldies.

Labdien! Pilsētas laukuma teritorija pie veikala “Alandeko” ieejas ir satiksmes infrastruktūras teritorija, kas vēsturiski izbūvēts kā asfaltbetona seguma plaša neorganizēta brauktuve un kalpojusi, kā izbrauktuve no pilsētas laukuma uz Smilšu ielu. Pašlaik uz brauktuves esošā seguma ir uzklāta horizontālā marķējuma “saliņa”, kur atdalīta Pilsētas laukuma zona un Smilšu ielas brauktuve, sadalot transportlīdzekļu plūsmas. Atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem uz brauktuves uzklātajam horizontālajam marķējumam “saliņa” nav atļauts uzbraukt, līdz ar to nav pieļaujams, ka uz “saliņas” tiek novietoti transportlīdzekļi stāvēšanai. Ja turpmāk konstatējat, ka uz šīs saliņas tiek novietoti transportlīdzekļi stāvēšanai lūdzam vērsties Valsts policijā, kas nodrošina kārtību uz ceļiem, veicot satiksmes uzraudzību vai ar pašvaldības policiju pa tālruni 28 881 288.

05.10.2021 12:32

Labdien! Iepazīstoties ar Domes lēmumu par siltumenerģijas apgādes tarifu Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā redzu, ka tarifa starpība ir vairāk kā 10EUR/MWh. Lūdzu paskaidrojiet, kāds pamatojums ir šādai starpībai?

Labdien! Siltumapgādes pakalpojumus SIA “Skrundas komunālā saimniecība” nodrošina divās apkalpes zonās – Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā, un katrai no šīm zonām tiek aprēķināts un apstiprināts savs siltumapgādes pakalpojuma tarifs jeb maksa par siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem: siltumenerģijas ražošanu, siltumenerģijas pārvadi un sadali, siltumenerģijas tirdzniecību. Siltumenerģijas apgādes tarifu nosaka izmaksas, kas rodas uzņēmumam, lai iedzīvotājiem nodrošinātu siltumenerģijas apgādes pakalpojumus konkrētajā apkalpes zonā. Tarifa aprēķinā atbilstoši uzņēmuma grāmatvedības metodikai tiek iekļautas kurināmā, elektroenerģijas izmaksas, darba samaksas izdevumi, pamatlīdzekļu nolietojums, remontizmaksas u.c. izmaksas, ņemot vērā divu pēdējo gadu vidējos rādītājus. Atkarībā no tā, kādas izmaksas ir bijušas konkrētajās siltumapgādes apkalpes zonās, var atšķirties arī aprēķinātā maksa par siltumu. Tā, piemēram, ja ir veikti ieguldījumi siltumapgādes infrastruktūras atjaunināšanā, pamatlīdzekļu nolietojuma pieaugums izmaksu sastāvā var ietekmēt siltumapgādes tarifa aprēķinu. Pēdējo divu gadu laikā Skrundas pilsētā ir veikti vairāki ieguldījumi, līdz ar to t.sk. pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksu ietekme tarifa aprēķinā ir lielāka kā Rudbāržu ciemā, kur pēdējo gadu laikā nav bijuši nozīmīgi ieguldījumi siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai un līdz ar to zemāks tarifa aprēķins. Visvairāk tarifu šobrīd ietekmē straujais dabasgāzes cenu pieaugums, jo kurināmā komponente tarifā veido vismaz 2/3 no visām izmaksām.

23.09.2021 14:09

Labdien! Par Skrundas siltuma tarifiem. Domes sēdē spriedāt par apkures katlu Skrundas vidusskolā. Ja pareizi sapratu, katls ikdienā netiek izmantots, kalpo kā rezerves katls. Katla uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas siltuma tarifā. Vai tomēr nebūtu pareizāk, par rezerves apkures katla uzturēšanu maksāt skolai, nevis likt maksāt iedzīvotājiem caur siltuma tarifu?

Labdien! Katla uzturēšanas izmaksas netiek iekļautas siltuma tarifā. Par siltumapgādes objekta apsekošanu un uzturēšanu maksā Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar apstiprinātu izmaksu tāmi.

21.09.2021 17:54

Vai autostāvlaukums Jelgavas ielā 1a ir nodots apsaimniekošanā Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem? Cik bieži tas tiek uzkopts? Regulāri sasitas pudeļu lauskas un citi atkritumi.

Labdien! Stāvlaukumu regulāri tīra SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Sanitārās tīrīšanas sektora darbinieki. Apsekojot šo teritoriju, pārliecinājāmies, ka tā tiek rūpīgi kopta un tajā nav ne stikli, ne cigarešu izsmēķi. Nedēļas nogalēs nomesto atkritumu ir vairāk, bet tie nākamajā darba dienā tiek savākti un vieta sakopta. Paldies par iedzīvotāja vērību, cerot uz laiku, kad visi cilvēki atkritumus, tai skaitā izsmēķus, izmetīs tam paredzētās vietās, nevis vienkārši nometot zemē.

13.09.2021 14:27

Labdien. Vēlējos uzzināt cik tad tālu esam tikuši ar Rudbāržu pagasta divu dzīvojamo māju siltināšanas projektu. Iepriekš Skrundas komunālā saimniecība teica, ka būs sapulce par projekta cenām un pārējo, bet ir pagājuši jau kārtējie mēneši un nekas nenotiek.

Labdien! 2021. gada 8. septembrī noslēdzās iepirkums par dzīvojamo māju Jubilejas ielā 3 un Parka ielā 1, Rudbāržos siltināšanu, kurā piedalījās 4 būvniecības uzņēmumi. Komisija izvērtēs būvnieku iesniegto piedāvājumu atbilstību prasībām Pēc izvērtēšanas tiks izvēlēts atbilstošākais pakalpojumu sniedzējs un organizēta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā tiks pieņemts lēmums par projekta realizāciju.

15.09.2021 08:45

Labdien.Vai ir kas zināms un kad uzsāks dzīvojamo māju Parka ielā un Jubilejas iela 3 renovācijas Rudbāržos.?

Labdien! 2021. gada 8. septembrī noslēdzās iepirkums par dzīvojamo māju Jubilejas ielā 3 un Parka ielā 1, Rudbāržos siltināšanu, kurā piedalījās 4 būvniecības uzņēmumi. Komisija izvērtēs būvnieku iesniegto piedāvājumu atbilstību prasībām Pēc izvērtēšanas tiks izvēlēts atbilstošākais pakalpojumu sniedzējs un organizēta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā tiks pieņemts lēmums par projekta realizāciju.

15.09.2021 08:45

Sveicināti! Vai ir iespējams publicēt vai norādīt saitu kur aplūkot rotaļlaukuma tāmes kas katra vidēji sastāda 65500 eiro bez PVN?

Labdien! Informācija par izsludinātā iepirkuma "Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu ierīkošana Kuldīgas novadā" rezultātiem pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/58592 sadaļā "Dokumenti (aktuālie)". Šeit norādīta visa informācija, kas pēc likuma ir publiskojama.

03.09.2021 08:07

Labdien! Es tiešām nesaprotu, kā var saimniekot KKP tik nepretimnākoši iespējamam klientam! Vēlējos izvest divus dīvānus, zvaniju uz KKP, teicu, ka man svarīgi būtu vēl augustā! Teica, lai rakstu iesniegumu! Uzrakstīju! Ir pagājusi nedēļa un atbilde nekāda! Es vēl saprastu, ka nav laika, bet tad vēlētos to uzzināt, ka nav laika un kad būs! Cenas ir tādas kā privātais uzņēmējs piedāvā, tātad tā nav nekāda labdarība! Bet apkalpošanas sistēma, kā Padomju laikos! Ja, piemēram, zobārsts neatbildētu uz klienta jautājumu, kad var pierakstīties, tad tak būtu liels sašutums! Un tad brīnamies, ka ir piemēsloti meži un pa kluso nolikti lielgabarīta atkritumi! Varbūt vērts vadībā iecelt kādu kas māk saimniekot mūsdienīgi, lai beidzot ir sakārtota apkalpošana!

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" lūdz klientus, ja rodas kādas neskaidrības, sazināties, lai visu operatīvi atrisinātu. T.: 63322380 (dispečere).

07.09.2021 12:32

Ko darīt, ja kaimiņi dzīvo kā rukši? Ar kaimiņu mājām dalām vienu atkritumu konteineru laukumiņu. Laukumiņā trīs konteineri, katrai mājai savs, uz katra rakstīta adrese. Kaimiņu mājai acīmredzami atkritumu ir daudz vairāk (ievērojami lielāks dzīvokļu skaits) un viena izvešanas reize nedēļā ir par maz. Kā tuvojas atkritumu izvešanas diena, tā atkritumu laukumiņš ir pākrauts ar maisiem tieši no tās vienas mājas. Atkritumu izvedēji neņem tos maisus, kas ir sakrauti apkārt, tas arī nav viņiem jādara, bet rezultātā jau vairāku nedēļu garumā atkritumi krājas ap konteineru laukumiņu un skats kļūst pavisam bēdīgs.

Labdien! Būtu nepieciešams uzzināt adresi, lai risinātu jautājumu. Lūdzam sazinieties ar SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi". Kontakti: https://kkp.lv/kontaktirekviziti/

02.09.2021 09:28

Labdien! Gribēju jautāt, kad beigsies ņirgāšanās par Rūpniecības ielas iedzīvotājiem Skrundā? Ceļš ir briesmīgā kvalitātē. Pat ejot kājām, kājas ķeras, nerunājot nemaz par riteņu un autobraucējiem. Arī pilsētas viesi, kuri dodas uz un no pastaigu takas, staigā un brauc pa šo ielu. Pirms vēlēšanām tika solīts nomainīt segumu - kur tad palika? Izkūpēja gaisā līdz ar pārējiem solījumiem?

Labdien! Informējam, ka Skrundas novada pašvaldība izsludināja iepirkumu projekta "Parka, Rūpniecības un Robežu ielu Skrundā seguma atjaunošana, saistīto ūdens un kanalizācijas pievadu izbūve un Skolas ielas Jaunmuižā, Skrundas novadā seguma atjaunošana" būvdarbu veikšanai, bet iepirkuma procedūra tika izbeigta bez rezultāta, jo netika saņemts neviens pretendentu piedāvājums. Skrundas novada pašvaldība 2021.gada 30.jūnijā sagatavoja un izsūtīja vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk - VARAM) ar lūgumu pagarināt aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanas termiņu minētajam investīciju projektam, uz kuru Kuldīgas novada pašvaldība kā saistību pārņēmēja 2021.gada 7.jūlijā saņēma VARAM atbildi, kurā norādīts, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumos Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” (turpmāk - MKN 104) noteikto, VARAM šajā situācijā nav tiesību pagarināt aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanas termiņu. Papildus vēstulē VARAM aicina šo projektu kā jaunu investīciju projektu iesniegt VARAM atbilstoši MK noteikumiem. Ņemot vērā augstāk minēto, informējam par investīciju projekta statusu: 1. Ir pārskatīta Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sagatavotā dokumentācija, kuru Kuldīgas novada pašvaldības Iepirkumu komisija ir precizējusi. Nākamnedēļ plānots izsludināt jaunu iepirkumu būvdarbiem. 2. Ja jaunā iepirkumu procedūra beigsies ar rezultātu, tad tiks sagatavots jauns aizņēmuma pieprasījums un iesniegts VARAM izvērtēšanai ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.novembrim, saskaņā ar MKN 104 noteikto. 3. Pie pozitīva VARAM atzinuma, būvniecības līgums tiks noslēgts ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim, saskaņā ar MKN 104 noteikto.

09.09.2021 14:33

Labdien. Man jautājums par ēdināšanas maksu izglītojamajiem šajā mācību gadā. Vai pašvaldība turpina segt izmaksu daļu? Un, ja sedz, tad kam un kādu daļu?

Labdien! Visiem novada skolu skolēniem no 1. līdz 12. klasei, kā arī obligātās pirmsskolas programmas piecus un sešus gadus vecajiem bērniem audzēkņiem pašvaldība nodrošinās siltas un veselīgas brīvpusdienas.

15.09.2021 08:45

Labdien, bērnudārzi Ābelīte un Cīrulitis pirms dažiem gadiem tikai remontēti un atjaunoti. Kad tas tiks darīts Bitītē? Kā šādas lietas ieplāno?

Labdien! Paldies par jautājumu. Iestādē remontdarbi tiek plānoti pēc nepieciešamības. PII “Bitītē” ir iekārtotas plašas un estētiskas grupu telpas, atbilstoši kompetenču pieejai. Iestādes galvenā vērtība ir bērns, tādēļ daudz resursu tiek izmantoti bērnu vajadzībām. Piemēram, mācību procesā sistemātiski tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas – interaktīvās tāfeles, mikroskopi, planšetes, Robotikas komplekti un Photon izglītības roboti.

15.09.2021 08:45

Labdien, kā Kuldīgas dome atbalsta pašvaldības pirmklasniekus?

Labdien! Līdz 01.10.2021. Kuldīgas novada iedzīvotājiem ir saglabāta iespēja saņemt materiālu atbalstu, kā pirms teritoriālās reformas īstenošanas. Vēsturiskā Skrundas novada iedzīvotāji var saņemt pabalstu uzsākot mācības 1.klasē 25,00 eiro, savukārt Alsungas novada iedzīvotāji, ja bērns uzsāk mācības Alsungas izglītības iestādes 1.klasē, var saņemt 50,00 eiro pabalstu. Vēsturiskā Kuldīgas novada iedzīvotājiem šādai mērķa grupai atsevišķa pabalsta nav, bet trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām ir iespēja saņemt pabalstu skolas piederumu iegādei 36,00 eiro apmērā. Ja mājsaimniecībai ir finansiālas grūtības iegādāties bērnam nepieciešamos mācību piederumus, aicinām vērsties Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”, lai izvērtētu mājsaimniecības materiālos resursus un lemtu par iespēju sniegt sociālo palīdzību. Informāciju var saņemt pa tālruni 63320213. Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem izglītojamiem, kas izglītību iegūst kādā no Kuldīgas novadā esošajām izglītības iestādēm, tai skaitā interešu un profesionālās izglītības iestādēm ir braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā. Visiem novadu skolu skolēniem no 1.klases līdz 12.klasei pašvaldība nodrošina siltas un veselīgas brīvpusdienas.

15.09.2021 08:45

Labdien, vai Putndārzā neplāno ierīkot rotaļu laukumu bērniem?

Labdien! Iecere par rotaļlaukumu izbūvi gan Kuldīgā, gan pagastos, ir spēkā. Šī gada 30. augustā tiks slēgt līgums ar būvuzņēmēju, kas ļaus sākt būvdarbus un pasūtīt rotaļu iekārtas. Informējam, ka ir Putnudārza ir plānots izbūvēt rotaļu laukumu starp Rožu un Saules ielu. Pateicamies iedzīvotājiem par sapratni un pacietību un ceram uz sekmīgu būvdarbu gaitu!

27.08.2021 15:01

Labvakar, jau vairākas nedēļas mērojot ceļu pa jauno gājēju/riteņbraucēju posmu blakus Graudu ielai dārziņu virzienā var novērot, ka starp ielu un celiņu daudzviet notekūdeņi uzkrājas un nenotek - nevar īsti saprast vai tas tā tiešām bija plānots vai kas nogājis greizi? Vai bērziem jāaug purvā vai dīķī? žēl noskatīties. Cik saprotu bija izziņots, ka šis posms ir pilnībā pabeigts. Vai objekts tiešām ir apsekots un atzīts par labu esam? Ļoti gaidīšu atbildi. Ar cieņu, A.

Labdien! Paldies par vērību un informāciju! Koki atrodas ieplakā starp autoceļu un jaunizbūvēto gājēju/veloceliņu. Diemžēl lielu nokrišņu rezultātā vietām rodas ūdens peļķes. Situāciju esam apzinājuši un tuvākajā laikā radīsim risinājumu.

15.09.2021 08:46

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.