Jautājiet mums

Labdien! Man jautājums par apģērbu nodošanas konteineriem, kas tagad izvietoti pilsētā. Vai ievietotie apģērbi un apavi ir domāti pārstrādei vai tie tiek domāti kā derīgi lietošanai? Paldies!

Labdien! Nodotie tekstilizstrādājumi tiek nogādāti šķirošanas punktā, kur tie tiek pāršķiroti. Tekstils un apavi, kas ir labā stāvoklī, tiek novirzīti tālākai lietošanai, savukārt nederīgie apģērbi tiek nodoti pārstrādei. Paldies par iesaistīšanos šajā iniciatīvā!

23.05.2023 14:50

Paldies par nojumītēm autobusa pieturās Jelgavas ielā pie skolas!Beidzot var paslēpties no lietus un vēja! Cilvēki jau sen to bija pelnījuši.

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli.

22.05.2023 13:07

Labdien! Nu jau kādu laiku Sarkanā krusta telpas atrodas Liepājas ielā 35.Tur arī izsniedz pārtikas pakas.Kā legāli ,nepārkāpjot satiksmes noteikumus, varu piebraukt, lai izņemtu pakas?Pasvaldības policijā ieteica apstāties Baložu ielā pirms krustojuma ar Liepājas ielu ,taču tur ir apstāšanās aizlieguma zīmes un atkal sanāk pārkāpt satiksmes noteikumus.Arī pegādes tranportam jāpārkāpjs satiksmes noteikumu.Kāds ir situācijas risinājums?

Labdien! Latvijas Sarkanais krusts Liepājas ielā 35 uzsāka darbību, neskatoties uz iespējamo piekļuvi transportlīdzekļiem. Pēc Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta realizācijas, būs iespējams piebraukt no Kalpaka ielas gar “Adatu torni”, bet pašlaik, būvniecības laikā piekļūt ar transportlīdzekli nav iespējams. Sarkanais krusts savu darbību Liepājas ielā 35 uzsāka pagājušā gada beigās, un piekļuve jau bija ierobežota.

17.05.2023 14:31

Labdien! Man jautājums par ceļa segumu Jaunsaimnieku ielā. Vai ir ieplānots šogad pabeigt asfaltēt ceļa segumu visas ielas garumā? Vai vismaz uzstādīt ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes, jo grantētajā ielas posmā reti kurš ievēro maksimālo atļauto ātrumu apdzīvotā vietā un vasaras sezonā grants ceļi īpaši put... Gaidīšu atbildi!

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka Jaunsaimnieku ielā no Ventas ielas līdz Krasta ielai pašlaik bez grants seguma uzturēšanas darbiem 2023. gadā nav paredzēti citi darbi. Maija mēnesī Jaunsaimnieku ielas segums tiks apstrādāts ar kalcija hlorīda pretputes materiālu, kas samazinās grantētā seguma putēšanu; Ja regulāri konstatējat, ka Jaunsaimnieku ielā netiek ievērots atļautais braukšanas ātrums, lūdzam vērsties Valsts policijā, kas nodrošina kārtību uz ceļiem, veicot satiksmes uzraudzību.

17.05.2023 09:11

Labdien, Kāpēc visi pasākumi, kas ir paredzēti bērniem notiek plkst.12.00? Gimenes diena 12.maijā, KKC Lieldienu pasākums, KKC Ziemassvētku pasākums un citi pasākumi. Vai bērni no 2-6 gadiem arī nav šo pasākumu mērķauditorija? Ir zināms, ka šī vecuma bērni guļ diendusas arī pašvaldības bērnudārzos līdz pulkstens 14.30.. un brīvdienās pēkšņi režīms nav citādāks. Kad ierodamies 15.00 uz pasākumu, tad viss jau gandrīz beidzies un visi vācās prom. Lūdzu pārdomājiet pasākuma norises laiku un pārcelt tos uz plkst.14.00, jo no vēl vismaz 10 mammām esmu dzirdējusi to pašu. Bērns varēs piedalīties pasākumā, kad vairs negulēt diendusu.. tāda sajūta, ka pasākumus plāno cilvēki, kuriem nav pieredze ar konkrētā vecuma bērniem.

Labdien! Atbildi sniedz Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktore Ieva Ozoliņa: "Paldies par jautājumu! Arī es kā jaunā mamma esmu aizdomājusies par šādu aspektu. Ja ņemam vērā bērna attīstības teorijas, tad socializēšanās bērnam ir nepieciešama tuvāk 3 gadu vecumam, kad bērnam ir interese un vajadzība socializēties, tai skaitā piedalīties pasākumos un aktivitātēs. Tā pat šajā vecumā bērna psihiskā un fiziskā attīstība ir pietiekami nobriedusi, lai diendusiņu varētu par pāris stundām pārbīdīt vai atcelt izņēmuma gadījumos, tai skaitā kāda pasākuma apmeklēšanas dienā. Līdz tam 3 gadu vecumam tomēr bērna attīstībā ir citas vajadzības un prioritātes, un publisku pasākumu apmeklēšana nav to skaitā. Bet audzināšanas pieejas katra ģimene izvēlas individuāli, līdz ar to katras ģimenes kompetencē ir izvēle apmeklēt/neapmeklēt pasākumu, vadoties pēc bērna vajadzībām. Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs ir izglītības iestāde, kura organizē: Jaunatnes aktivitātes, kuru mērķauditorija ir jaunieši 13-25 gadu vecumā un attiecīgi aktivitātes noris mērķauditorijai vēlamā laikā un formātā. Karjeras izglītības un audzināšanas darba aktivitātes, kuru mērķauditorija ir Kuldīgas novada izglītības iestāžu audzēkņi un attiecīgi aktivitātes noris izglītības procesa ietvaros skolā mācību stundu laikā. Interešu izglītības aktivitātes, kuru mērķauditorija ir interešu izglītības pulciņu dalībnieki un arī šīs aktivitātes noris izglītības procesa ietvaros pa jomām mācību stundu laikā. Vienīgais izņēmuma pasākums ir Kuldīgas novada ģimeņu pēcpusdiena "Lecam vasarā!", kuru organizējam sadarbībā ar Kuldīgas kultūras centru un kurš norisinās brīvdienā. Šogad pasākums noris 14. maijā plkst. 12:00. Šis pasākums tiek organizēts ar mērķi pulcēt visus Kuldīgas novada bērnu un jauniešu mākslinieciskos kolektīvus vienotā koncertā, sniedzot iespēju arī dalībnieku ģimenēm un draugiem apmeklēt šo pasākumu, lai iepazītu šo dalībnieku daudzveidību un veikumu mācību gada laikā. Pasākuma auditorija ir plaša, pasākuma mērķauditorija nav tikai pirmsskolas vecuma bērni. Izvērtējot organizatoriskos un loģistiskos jautājumus, izvēlēta pasākuma norises diena un laiks, kas ne vienmēr visiem būs ērts un pieejams. Šobrīd ar Kuldīgas kultūras centru domājam par jaunu šī pasākuma formātu, līdz ar to šis ieteikums neorganizēt pirmsskolas vecuma bērniem pasākumu tā, ka tas iekrīt diendusas laikā, ir vērā ņemams. Paldies par to! 18. maijā organizējam Kuldīgas novada pirmsskolas vecuma bērnu mazos dziesmu un deju svētkus. 10:30 ir plānots svētku gājiens, savukārt 11:00 ir plānots svētku koncerts, kurš norisināsies līdz plkst. 12:00. Organizējot šo pasākumu, esam ņēmuši vērā bērnu vecuma vajadzības un organizējām tā, lai pēc pasākuma bērniņi var doties paēst pusdienas un gulēt diendusu. Vairāk par šo pasākumu informācija te - https://www.kuldigasbjc.lv/jaunumi/jaunumi/2023/mar/kuldigas-novada-pii-mazie-dziesmu-un-deju-svetki-2023/ Aicinu izmantot šo iespēju! Kā arī Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrs piedāvā 1-3 gadus veciem bērniņiem "Bēbīšu skoliņas" nodarbības, kuras norisinās trešdienās plkst. 10:00-11:00 Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26, Kuldīgā. Arī šī pulciņa mērķauditorija ir tieši mazie bērniņi, un nodarbības noriss pirms pusdienām un pirms diendusas, izvērtējot mazulīšu vecumposma vajadzības. Vairāk informācija te - https://www.kuldigasbjc.lv/pulcini/kuldigas-novada-bjc/deja/bebisu-skolia/ Šogad atlikušas vēl pāris nodarbības, taču jaunajā mācību gadā var uzsākt un izmantot šo iespēju, ja ir vēlme bērniņam piedāvāt rotaļu muzikālas nodarbes.

12.05.2023 07:11

Labdien, pilsētā runā kad pašvaldība negrib Lidl veikalu Kuldīgā. Tā ir taisnība? Kad Kuldīgā būs Lidl?

Labdien! Nekustamo īpašumu nodaļas speciālisti skaidro, ka apbūves tiesību lielveikala būvēšanai izsniegtas jau sen. Nav notikusi ne kavēšana, ne iebildumi pret šo ieceri.

10.05.2023 08:34

Labdien! Kāpēc šogad Kuldīgas novada pašvaldība atbalsta nometnes tikai no 11 gadu vecuma? Ko darīt sākumskolas bērniem? Kuldīgā ir ļoti maz nometņu, vai tiešām nebija vairāk pieteikumu?

Labdien! Dodot iespēju sākumskolēniem lietderīgi un interesanti pavadīt laiku vasarā, Kuldīgas novada pašvaldība divu nedēļu garumā piedāvās bezmaksas radošās nodarbības izglītības iestādēs. Visu Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu 1.-4. klašu skolēniem no 1. līdz 9. jūnijam un no 23. līdz 25. augustam tiks piedāvātas radošas aktivitātes savās skolās. Nodarbības skolas pedagogu vadībā notiks katru darba dienu no 9:00 līdz 14:00. Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrs radošas aktivitātes sākumskolēniem organizēs no 12. līdz 22. jūnijam, divas nedēļas iepriekš izsludinot vienotu pieteikšanos.

09.05.2023 07:33

Sveiki,vai uz doto brīdi kaut,kur var nodot lietotas auto riepas?

Labdien! Ikdienā visa veida riepas darba laikā var nodot Dārzniecības ielā 9 par maksu. Vieglās automašīnas riepas var nodot par 1,25 Eur/gb. Vairāk: https://kkp.lv/pakalpojumi/atkritumu-apsaimniekosana/bistamie-atkritumi/

03.05.2023 12:02

Labdien, vai pie dadzīvokļu mājas var stāvēt privātmais auto ar mīkstām riepām? Jau no rudens mašīna nau kustināta, aizņem tikai vietu.Gaismas iela 11

Labdien! Aicinām sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības policiju pa tālr. 28881288 vai 63320373.

19.04.2023 12:59

Labdien. Es jau Jums iepriekš jautāju par stārķa ligzdu pie kultūras nama.Vai tiešām ir tik sarežģīti apzāģēt blakus parkā kādu koku,lai stārķis varētu izveidot ligzdu??Šobrīd tā tiek veidota uz pāļu dzinēja.Ir skaidrs,ka tā tur nepaliks. Ir jau ļoti vienkārši nomest esošo un neko nedarīt lietas labā!Un tā Jūs skaitāties "ļoti zaļi" domājoši???

Labdien! Paldies par jautājumu. Stārķim ir izveidota ligzdošanas vieta blakus esošā papelē.

19.04.2023 12:38

Labdien, kā iespējams iegādāties licenzi uz nēģu sveju kuldīgas novadā?

Labdien! Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole ir noslēgusies. Pašlaik visi nēģu tači ir izsolīti uz trīs gadiem. Aicinām sekot līdzi www.kuldiga.lv.

17.04.2023 08:54

Labdien. Publiskās atmiņas centrs ar vēstures zinātņu doktoru Kārli Kangeri priekšgalā izpētījis Latvijas pilsētu un ielu nosaukumus, un konstatējis, ka vismaz 78 ielu nosaukumi joprojām slavina okupācijas laika kolaborantus, sarkanarmijas „varoņdarbus” vai boļševistisko revolūciju Krievijā. Par darbību pret Latvijas Republiku tiesātā nelegālās Latvijas Komunistiskās partijas revolucionāra Leona Paegles (1890-1826) vārdā nodēvēta iela arī mūsu Kuldīgā. Vai Kuldīgas dome nav apsvērusi šīs ielas nosaukuma maiņu (Ē. Valtera, piemēram)? Kādi sarežģījumi? Kāpēc šī iela nosaukta tieši tā kā patreiz?

Labdien! 30. marta Kuldīgas novada domes sēdē ir apstiprināta un izveidota Kuldīgas novada oficiālo vietvārdu un ielu nosaukumu maiņu izskatīšanas konsultatīvā komisija, kura turpmāk izskatīs ne tikai minēto ielu, bet arī citu Kuldīgas novadā esošo komunistisko totalitāro vai nacistisko režīmu vai rusifikāciju godinošo oficiālo vietvārdu pārskatīšanu un ielas nosaukuma maiņu.

13.04.2023 08:50

Labdien! Bija liels prieks redzēt strādājam traktortehniku d/b"Ķurezemītes" ielās, bet tas prieks bija īss, jo pēc padarītā darba ielas kļuvušas vēl briesmīgākas. Cik var saprast, tad vadītājs, kurš bija uzdevis veikt šo uzdevumu, pirms tam nebija aizbraucis un paskatījies šo ielu stāvokli, vārdu sakot, pirms greiderēšanas vajadzēja atvest granti un aizbērt lielās bedres, nevis ar esošo ceļa segumu censties tās aizlīdzināt un cerēt, ka būs labi. Ļoti ceru, ka kāds no atbildīgajiem atbrauks apsekot (vismaz Akācijas, Ceriņu un Pūpolu alejas) kādā kvalitātē ir izpildīts darbs un to izlabos.

Labdien! SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ir uzsākuši d/b "Kurzemītes" teritorijā esošajās alejās brauktuvju planēšanu, veicot darbus konstatēts, ka līdz galam brauktuvju segumi nav tādā stāvoklī, lai veiktu darbus, alejas ir apsekotas un darbus paredzēt turpināt, atsevišķās vietās paredzēts lielās bedres papildināt ar grants minerālmateriālu.

14.04.2023 07:22

Labdien! Vēlod zināt kad atremontēs āra trenažierus Piltenes ielā 32. Ziemā pie Kultūras centra trotuārus no sniega netīrīja, arī tagad netīra. arī mašīnu stāvlaukumi netīrīti. Pasākums Lieldienās nesakoptā zālājā un celiņos Paldies!

Labdien! Regulāri tiek veiktas rotaļu un āra trenažieru laukumu apsekošanas un novērtētas veicamo remontu izmaksas un remonta iespējas vai demontāža. Arī teritorija kļūstot labākiem laikapstākļiem tiks sakārtota.

12.04.2023 07:35

Labdien! Jau kādu laiku ir pamatīgas bedres Tīruma, Laimdotas un Ventspils ielās. Vietām malas pat nodrupušas līdz pus ielai un satiksme intensīva un grūti mašīnām samainīties. Varbūt kāds, ik pa laikam, tās varētu apsekot un salabot? Citādi šajās ielās, kādu bedri aizlāpa un pēc tam par tām atkal aizmirst.

Labdien! Laimdotas, Tīruma un Ventspils ielas ir apsekotas un tuvākajā laikā tiks veikti segumu labošanas darbi.

12.04.2023 07:54

Kas KULDIGAS pašvaldības policijai ir izdevis atļauju pa pilsētas estrādes parku vairākas reizes dienā ar automašīnām vizināties .,27 marta vakarā ar lielu ātrumu ,bet tur taču nekas ārkārtējs nenotika.Jautājums ir tādēļ ka Rīgā un arī citās pilsētās ir atļauts veikt apsekošanu tikai ar kājām vai velosipēdiem.Braucot ar auto un ieslēgtām bākugunīm potenciālais pārkāpējs jau laicīgi ir pārtraucis neatļautās darbības.

Labdien! Lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību un uzturētu publisko kārtību, policisti ikdienas apgaitas maršrutā iekļāvuši Estrādes parku, veicot apsekošanu ar automašīnām ar ieslēgtām bākugunīm, ko atļāvusi Kuldīgas novada pašvaldība. Apsekojot ar automašīnām, policisti ievēro drošības pasākumus un piesardzību, lai izvairītos no iespējamām negadījumu situācijām un neapdraudētu iedzīvotāju drošību. Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem, policisti izmanto dažādas apsekošanas metodes, tostarp apsekojot pilsētu ar kājām vai velosipēdiem. Kuldīgas novada pašvaldības policijas darbība ir saskaņā ar likumdošanas prasībām un pašvaldības lēmumiem.

28.03.2023 09:30

Labdien! Gribētu uzzināt vai Skrundā būs iespēja nodot lielgabarīta sadzīves atkritumus? Paldies!

Labdien! Informējam, ka lielgabarīta atkritumu izvešana Skrundā notika 2022. gadā, kur pašvaldība sedza atkritumu izvešanas izmaksas. Šogad ja tiks panākta vienošanās ar SIA "Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem", tad lielgabarīta atkritumu savākšanas pasākumi notiks, bet par maksu. Tomēr, jāuzsver, ka bezmaksas elektropreču savākšana notiek katru gadu, orientējoši maija mēnesī. Aicinām informācijai sekot līdzi sociālajos tīklos un KKP mājaslapā.

03.04.2023 08:18

Labdien! Jautājums par Nīkrāces pagastu. Bibliotēka tikšot pārjurģota uz pagasta ēkas otro stāvu no speciāli izbūvēta dzīvokļa. Kāpēc? Tad ir jautājums vai tiks atbrīvots arī pretējais trīsistabu dzīvoklis, kurā ir ierikots maiņas punkts un mazgāta veļa. Kas maksā par elektrību? Kas gādā malku apkurei un kas kurina tā dzīvokļa vietā? Vai tā nav iedzīvotāju nodokļu nauda? Vai tas dzīvoklis ir zem sociālā dienesta?

Labdien! Atbild Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa: "Labdien! Paldies par jautājumu. Maiņas punkts tika izveidots projekta ietvaros ar pašvaldības saskaņojumu par telpu izmantošanu, lai mūsu pagasta iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt bez maksas lietotas drēbes un saimniecībā noderīgas mantas, kā arī nodot sev vairs nevajadzīgas, tīras un nebojātas drēbes un saimniecībai noderīgas lietas. Tā kā mūsu pagastā ir uzsākts DI (deinstitucionalizācijas) projekts, Saieta nama pirmais stāvs tiek pārveidots šī projekta iemītnieku vajadzībām, un veļas mazgāšanas pakalpojums pagasta iedzīvotājiem tika pārcelts uz maiņas punktu. Par veļas mazgāšanas pakalpojumu maksā personas, kas nes mazgāt veļu. Savukārt par patērēto elektrību maksā pašvaldība. Līdz šim un turpmāk par maiņas punkta komunāliem maksājumiem maksā pašvaldība, tāpat malku apkures sezonai gādā pašvaldība. Ja šāds pakalpojums turpmāk pagasta iedzīvotājiem nebūs nepieciešams, telpas tiks atbrīvotas. Tomēr tas nozīmēs, ka pašvaldība turpinās maksāt par komunālajiem pakalpojumiem, malku gādāt un elektrību maksāt par šīs dzīvokļa tukšajām telpām. Runājot par bibliotēkas telpām, par komunālajiem pakalpojumiem un gāzes apkuri maksā pašvaldība. Lēmums par bibliotēkas pārvietošanu uz pagasta ēku vēl nav pieņemts, bet pastāv iespēja, ka tas notiks. Lūdzam turpmāk droši nākt uz pagasta pārvaldi un noskaidrot sev interesējošos jautājumus. Ar cieņu, pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa"

28.03.2023 07:35

Labdien,braucot pa Jaunsaimnieku ielu,pie 23 nummura mājas ir paliels vēja aizlauzts koks,kas var gāzties uz ielas,bet patreiz viņu tikai notur drāšu žogs,kas ir ieliecies,kam par to būtu jaziņo,jo bija nepatīkami braukt garām.

Labdien! Esam sazinājušies ar teritorijas īpašnieku, lai nekavējoties novērstu radušos bīstamo situāciju, un draudus gājējiem un transporta kustībai.

27.03.2023 13:34

Labdien! Jautājums man būtu par notekūdeņu un kanalizācijas aku vākiem uz braucamajām daļām Kuldīgā! Kad mašīnas uzbrauc uz šiem vākiem, skaļi nograb un skan! Uz 1905 gada ielas brīžiem skan , kā vilciena sastāvs grabēdams brauktu pāri! Vai šos vākus nav iespējams saregulēt, lai viņi negrabētu? Arī uz citām ielām protams tas pats notiek!

Labdien! Paldies par sniegto informāciju, SIA "KULDĪGAS ŪDENS" darbinieki apsekos minēto aku un veiks tās remontu. Aku lūku nosēšanos var izraisīt dažādi iemesli, tai skaitā temperatūras (sezonālo laikapstākļu maiņa) un grunts svārstības. Arī turpmāk aicinām ziņot par līdzīgām situācijām SIA "KULDĪGAS ŪDENS" Avārijas dienestam, zvanot uz tālruni 63322111.

27.03.2023 13:07

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.