KULDĪGAS NOVADA DOMES UZSĀKTIE PROJEKTI

Nr.p.k. Projekta nosaukums
1. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem Nr. 9.2.4.2/16/I/095
2. Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Nr.8.1.2.0/17/I/012
3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā
4. LLI-338 PARADIGMAS MAIŅA NO "TRADICIONĀLAJĀM" UZ RADOŠAJĀM INDUSTRIJĀM - PAMATS ILGTSPĒJĪGAI REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI (CCI & SUSTAINABILITY)
5. LLI-448 "Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā (Pārgājienu projekts)"
6. “Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai”, nr. 5.6.2.0/17/I/018. L.Paegles ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojuma ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posma no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posma no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija, Kuldīgā.
7. AINAVA PILSĒTĀ (UL2L, Nr. PGI04846)
8. LLI-447 Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta "Baltu ceļš" atpazīstamības veicināšana (Izzini Baltus)
9. Kuldīgas pilsētas rietumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana industriālajai attīstībai
10. Nr.LLI-293 „Apmeklējiet Ventu!” (ViVa)
11. Administratīvās ēkas "Atvasītes" pārbūve energoefektivitātes uzlabošanai Mežvaldē, Rumbas pagastā
12. KURZEME VISIEM, Nr.9.2.2.1/15/I/004
13. Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti Nr.5.5.1.0/17/I/008