Aicina darbā Kultūras nodaļas kultūras projektu speciālistu

gerbonis

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ.nr.90000035590 izsludina konkursu uz vakanto Kultūras nodaļas kultūras projektu speciālista amatu uz noteiktu laiku:

Prasības:

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un zināšanas

 1. Augstākā izglītība humanitārā jomā, zināšanas kultūras darba vadībā.
 2. Darba pieredze kultūras projektu vadībā un kultūras pasākumu organizēšanā vismaz 3 projekti.
 3. Zināt spēkā esošos ārējos un iekšējos normatīvos aktus savā kompetences jomā.
 4. Patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.
 5. Izprast mūsdienu kultūras procesu veidošanas likumsakarības un pamatprincipus.
 6. Pārvaldīt valsts valodu. (Latviešu valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa pirmajai pakāpei)
 7. Labas angļu valodas zināšanas.
 8. Datorprasmes darba pienākumu veikšanai nepieciešamajā līmenī, izmantojot digitālos rīkus.
 9. Praktiskas zināšanas mūsdienu komunikācijas veidošanā, izmantojot sociālos tīklus.
 10. Spēt veidot sadarbību ar masu mēdijiem, informēt sabiedrību par kultūras pasākumiem un aktivitātēm.
 11. Lietvedības prasmes darba pienākumu veikšanai nepieciešamajā līmenī.
 12. Labas organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes.
 13. B kategorijas autovadītāja apliecība, autovadīšanas prasmes.

Galvenie darba pienākumi

 1. Sniegt Iestādes apmeklētājiem metodisku un tehnisku palīdzību projektu vadībā un projektu pieteikumu iesniegšanā vietējiem un starptautiskiem fondiem par līdzekļu piesaisti novada kultūras aktivitātēm.
 2. Sagatavot atbildes uz Nodaļā saņemtajiem ienākošiem dokumentiem atbilstoši Nodaļas kompetencei.
 3. Nodrošināt regulāru un savlaicīgu informācijas sagatavošanu latviešu un angļu valodās par būtiskākajām Nodaļas aktualitātēm un aktivitātēm iesniegšanai tiešajam vadītājam, Iestādes vadībai un ievietošanai Iestādes oficiālajā mājas lapā.
 4. Nodrošināt informācijas apriti starp novada kultūras institūcijām atbilstoši Nodaļas kompetencei.
 5. Kultūras projektu realizācija:
  1. sekot līdzi aktuālajai informācijai par starptautiskā finansējuma piesaistes iespējām kultūras jomai;
  2. organizēt darba grupas projektu priekšizpētei, lai noteiktu konkrēta projekta nepieciešamību un iespējamību; prezentēt izstrādāto projektu idejas; gatavot projektu pieteikumus;
  3. identificēt un attīstīt projektu idejas saskaņā ar Iestādes attīstības stratēģisko plānu un aktuālām sabiedrības vajadzībām sadarbībā ar novada kultūras institūcijām un pagastu pārvaldēm;
  4. piesaistīt valsts, Eiropas Savienības vai citu ārējo finanšu avotu un starptautisko fondu finanses projektu realizācijai;
  5. nodrošināt piesaistītā starptautiskā finansējuma projektu realizāciju, pārraudzību, ieviešanu un atskaišu sagatavošanu;
  6. apkopot informāciju par novada kultūras institūciju izstrādātajiem un realizētajiem projektiem.
 6. Starptautiskā sadarbība:
  1. iesaistīt Iestādi un novada kultūras institūcijas starptautiskos kultūras procesos un sadarbības tīklos, bagātinot novada kultūras dzīvi un veicinot novada atpazīstamību;
  2. plānot un koordinēt starptautiskos sakarus un starptautiskās sadarbības pasākumus ar partnerpilsētām Latvijā un citās valstīs, nodrošināt informācijas apriti starp tām.

Darba samaksa: 918,00 Euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:

 • motivācijas vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts(CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).

Pieteikšanās termiņš: līdz 2020. gada 21. augusta plkst.15.00 ieskaitot.

Dokumentus lūdzam iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2020. gada 21. augusta plkst.15.00. Informācija pa tālr. 63320216.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Kuldīgas novada pašvaldība

informē, ka:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;
 • minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Kuldīgas novada pašvaldība ,adrese Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads.

< SKATĪT AKTUALITĀTES