Aicina darbā juristu

gerbonis

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ.nr.90000035590 izsludina  konkursu uz  vakanto Administratīvās nodaļas jurista amatu uz nenoteiktu laiku:

Prasības:

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un zināšanas

 1. Akadēmiskā augstākā izglītība, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim (jurista kvalifikācija),
 2. Profesionālā darba pieredze jurista amatā (priekšrocība darba pieredzei pašvaldībā vai valsts pārvaldē).
 3. Zināt spēkā esošos saistošos ārējos un iekšējos normatīvos aktus.
 4. Labas datorprasmes.
 5. Labas lietvedības prasmes.
 6. Sadarbības un komunikācijas prasmes.
 7. Latviešu valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa pirmajai pakāpei.
 8. Spēja aplūkot problēmu no dažādiem atšķirīgiem viedokļiem.
 9. Prasme novērtēt lēmuma pieņemšanai trūkstošo informāciju.
 10. Spēja ilgstoši saglabāt uzmanību, neraugoties uz nogurumu un dažādiem kavēkļiem.
 11. Spēja ātri pārslēgt uzmanību no vienas darbības uz citu.

Galvenie darba pienākumi

 • 1. Sniegt juridiskās konsultācijas Domes deputātiem un Iestādes darbiniekiem, Domes komiteju, komisiju locekļiem, Kuldīgas novada pašvaldības pārvalžu, institūciju, kapitālsabiedrību vadītājiem un darbiniekiem par Iestādes darbību šādās jomās:
 • 1.1.darbības ar pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, t.i., dokumentu izsoļu un atsavināšanas komisijas darba nodrošināšana, pašvaldības atsavināto nekustamo īpašumu līgumsaistību izpildes kontrole;
 • 1.2.darbības, kas saistītas ar pašvaldībai piederošās zemes nekustamā īpašuma nomu un atsavināšanu un dzīvokļu jautājumos, t.sk., sagatavot prasības pieteikumus tiesai par īrnieku izlikšanu no dzīvojamās telpas;
 • 1.3.jautājumos, kas saistīti ar būvniecības procesu, t.sk., nodrošinot būvvaldes un Kuldīgas novada Domes  pieņemto lēmumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, nodrošināt šo lēmumu izpildi;
 • 1.4.  Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvības nodrošināšana tiesā;      
 • 1.5. jautājumos, kas saistīti ar darba tiesisko attiecību nodibināšanu, izbeigšanu utml.;
 • 1.6. ar izglītības darbu saistītos jautājumos;
 • 1.7. sociālās jomas jautājumos;
 • 1.8. savas kompetences  ietvaros  sarakstes ar iedzīvotājiem nodrošināšana.

Darba samaksa: 1017,00 Euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:

 • 1.motivācijas vēstule;
 • 2.īss dzīves un darba gaitu apraksts(CV);
 • 3.izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • 4.rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas)

Pieteikšanās termiņš:  līdz  2020. gada 22. jūlija plkst.15.00 ieskaitot.

Dokumentus lūdzam iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2020. gada 22. jūlija plkst.15.00. Informācija pa tālr. 63320216.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka:

 • 1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;
 • 2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Kuldīgas novada pašvaldība ,adrese Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads