Parakstu vākšana

Parakstu vākšana ir viena no iespējām, kā vēlētāji Latvijā var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Parakstu vākšana tiek rīkota trijos gadījumos – likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai, tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu, kā arī tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimas atsaukšanu.

Vairāk informācijas par parakstu vākšanu Latvijā var atrast https://www.cvk.lv/lv/iniciativas/parakstu-vaksanas

Kuldīgas novadā parakstus apliecina Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā iedzīvotāju deklarēšanas speciālisti Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pagastu pārvaldēs, bāriņtiesu darbinieki, kuri veic notariālās darbības, kā arī zvērināti notāri. Jāievēro, ka apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta Kuldīgas novada pašvaldības bāriņtiesas darbības teritorijā. Attiecībā uz pārējām parakstīšanās vietām nav noteikta piesaiste deklarētajai dzīvesvietai.

Jāievēro, ka tiesības parakstīties ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstoties jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība.

Kuldīgas novada Dome noteikusi maksu par parakstu vākšanu 1,00 euro pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā un pagastu pārvaldēs. Parakstu vākšanas instrukcija ”Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai“ paredz, ka pēc vēlētāja lūguma, ja tam ir sevišķs svarīgs iemesls (slimība, invaliditāte vai cits) parakstu apliecinātājs var vienoties par parakstu apliecināšanu vēlētāja atrašanās vietā. Normatīvie dokumenti, precīzāka informācija par parakstu apliecināšanas vietām, adresēm, samaksu, darba laikiem, kā arī veidlapas pieejami CVK mājas lapā www.cvk.lv.

Parakstu vākšanas e-pakalpojums pieejams portālā www.Latvija.lv

Parakstu apliecināšanas vietas, parakstu apliecinātāji Kuldīgas novadā un tākruņi uzziņām

< SKATĪT AKTUALITĀTES