Atbalsts Sociālā jomā

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu pašvaldības finansējuma saņemšanai 2023. gadā biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība ir saistīta ar sociālo jomu.

Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām. Tāpat iespējams saņemt pašvaldības finansējumu sociālās jomas biedrību un nodibinājumu rīkotiem pasākumiem.

Konkursa nolikums un pārējie dokumenti atrodami zemāk. Par tiem var interesēties arī Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1) pie apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālista.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2023. gada 31. janvārim plkst. 17.00 Kuldīgas novada pašvaldībā (Kuldīgā, Baznīcas ielā 1) apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālistam vai jānosūta pa pastu tā, lai tie tiktu saņemti līdz 2023. gada 31. janvārim.

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA


Pašvaldības atbalsts sociālā jomā 2022. gadā

Atbalsts ar sociālo jomu saistītajām biedrībām Kuldīgas novadā


Pašvaldības atbalsts sociālā jomā 2021. gadā

Atbalsts ar sociālo jomu saistītajām biedrībām Kuldīgas novadā


Pašvaldības atbalsts sociālā jomā 2020. gadā

Atbalsts ar sociālo jomu saistītajām biedrībām Kuldīgas novadā


Pašvaldības atbalsts sociālā jomā 2019. gadā

ATBALSTS AR SOCIĀLO JOMU SAISTĪTĀM BIEDRĪBĀM KULDĪGAS NOVADĀ


Pašvaldības atbalsts sociālā jomā 2018. gadā

ATBALSTS AR SOCIĀLO JOMU SAISTĪTĀM BIEDRĪBĀM KULDĪGAS NOVADĀ


Pašvaldības atbalsts sociālā jomā 2017. gadā

Atbalsts ar sociālo jomu saistītām biedrībām


Pašvaldības atbalsts sociālā jomā 2016. gadā

Atbalsts biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu


Pašvaldības atbalsts sociālā jomā 2015. gadā

Atbalsts biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu


Pašvaldības atbalsts sociālā jomā 2014. gadā

Atbalsts biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu


Pašvaldības atbalsts sociālā jomā 2013. gadā

Kuldīgas novada Dome 2013. gada 31.janvāra sēdē apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2013. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem un kultūras pasākumiem.


Pašvaldības atbalsts sociālā jomā 2012. gadā

Kuldīgas novada Dome apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2012. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem un kultūras pasākumiem.


Pašvaldības atbalsts sociālā jomā 2011. gadā

Kuldīgas novada Dome apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2011. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem un kultūras pasākumiem.

< SKATĪT AKTUALITĀTES