Atbalsts sabiedriskiem mērķiem

Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2020. gadā

AICINA PIETEIKTIES FINANSĒJUMAM SPORTISTU, KLUBU UN SPORTA PASĀKUMU ATBALSTAM

Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2019. gadā

ATBALSTS AR SOCIĀLO JOMU SAISTĪTĀM BIEDRĪBĀM KULDĪGAS NOVADĀ

ATBALSTS SPORTISTIEM, KLUBIEM UN SPORTA PASĀKUMIEM

ATBALSTS NOVADA KULTŪRAS PASĀKUMIEM UN BIEDRĪBĀM


Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2018. gadā

ATBALSTS AR SOCIĀLO JOMU SAISTĪTĀM BIEDRĪBĀM KULDĪGAS NOVADĀ

ATBALSTS SPORTISTIEM, KLUBIEM UN SPORTA PASĀKUMIEM

ATBALSTS NOVADA KULTŪRAS PASĀKUMIEM UN BIEDRĪBĀM


Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2017. gadā

Kuldīgas novada Dome 23. februāra sēdē apstiprināja konkursa rezultātus par 2017. gada novada kultūras pasākumiem, biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu, kā arī ar sociālo jomu saistītu biedrību un nodibinājumu darbības nodrošināšanai, biedrību īstenotajiem pasākumiem.

Atbalsts ar sociālo jomu saistītām biedrībām

Atbalsts kultūras pasākumiem, biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam

Kuldīgas novada Dome 26. janvāra sēdē apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2017. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem.

Atbalsts sporta klubiem, komandām, pasākumiem un individuālajiem sportistiem


Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2016. gadā

Kuldīgas novada Dome apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2016. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem.

Atbalsts kultūras pasākumiem, biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu

Atbalsts biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu

Atbalsts sporta klubiem, komandām, pasākumiem un individuālajiem sportistiem


Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2015. gadā

Kuldīgas novada Dome 2015. gada 29. janvāra sēdē apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2015. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem un kultūras pasākumiem.

Atbalsts biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu

Atbalsts kultūras pasākumiem, biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu

Atbalsts sporta klubiem, komandām, pasākumiem un individuālajiem sportistiem


Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2014. gadā

Kuldīgas novada Dome 2014. gada 30. janvāra sēdē apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2014. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem un kultūras pasākumiem.

Atbalsts biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu

Atbalsts kultūras pasākumiem, biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu

Atbalsts sporta klubiem, komandām, pasākumiem un individuālajiem sportistiem


Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2013. gadā

Kuldīgas novada Dome 2013. gada 31.janvāra sēdē apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2013. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem un kultūras pasākumiem.

Atbalsts 2013. gadā biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu

Kuldīgas novadā aktīvi darbojas biedrības, kuru mērķis ir sekmēt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu, iesaistīt personas dažādu sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā. Biedrības aktīvi iesaistās sociālo jautājumu risināšanā, sniedz atbalstu sociāli mazaizsargātām personām, palīdz tām integrēties sabiedrībā, veic dažādas citas sabiedrībai noderīgas funkcijas. Biedrību līdzekļi galvenokārt veidojas no biedru naudām, taču tās piesaista līdzekļus arī no dažādiem fondiem, ziedojumiem un ESF līdzfinansētiem projektiem. Tomēr bez pašvaldības atbalsta biedrības nevar eksistēt un realizēt savus mērķus, līdzdarboties sabiedrības procesos, palīdzēt pašvaldības darbā un funkciju veikšanā, lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesos.

Likuma „Par pašvaldībām” 12. punktā noteikts, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav citu institūciju kompetencē un nav aizliegts ar likumu. Biedrību, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, darbības finansiāls atbalsts palīdz aktivizēt sabiedrību, iesaistīt to pašvaldības darbā, mazināt sociālo spriedzi, apzināt un risināt iedzīvotāju problēmas.

Lai savlaicīgi plānotu nepieciešamo finansējumu un veidotu 2013. gada budžetu, kā arī atbalstītu nevalstiskās organizācijas un to darbību, veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedrības dzīvē un sabiedrības integrāciju, tika apstiprināts nolikums Kuldīgas novada pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai 2013. gadā biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu.  

Biedrības savos pieteikumos 2013.gadā lūgušas pašvaldības atbalstu Ls 35 218,00 apmērā. Izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas 2013.gadā un iesniegto pieteikumu atbilstību un pamatojumu biedrību atbalstam piešķirts atbalsts Ls 8 800,00 apmērā.

Piešķirtais finansējums biedrībām saskaņā ar pielikumu Domes lēmumam (31.01.2012., protokols Nr. 2, punkts Nr.37)

Kontakpersona Maruta Jautaiķe, p/a „Sociālais dienests” direktore, tālr. 63350604, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Atbalsts 2013. gadā kultūras pasākumiem, biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu

Likuma „Par pašvaldībām” 12. punktā noteikts, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav citu institūciju kompetencē un nav aizliegts ar likumu. Biedrību, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu, darbības finansiāls atbalsts palīdz aktivizēt sabiedrību, iesaistīt to pašvaldības darbā, mazināt sociālo spriedzi, apzināt un risināt iedzīvotāju problēmas.

Gan biedrības, gan citas personas un to grupas aktīvi rīko dažādus kultūras pasākumus, kas bagātina novada kultūras dzīvi un brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem.

Lai sekmētu Kuldīgas novada kultūrvides veidošanos, kultūras vērtību saglabāšanu, attīstītu jaunradi, veicinātu iedzīvotāju brīvā laika organizēšanu un sabiedrības integrāciju, kā arī lai savlaicīgi plānotu nepieciešamo finansējumu un veidotu 2013. gada kultūras pasākumu kalendāro plānu, tika apstiprināts nolikums Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma saņemšanai kultūras pasākumiem un biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu, 2013. gadā.

Konkursa par Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma saņemšanu kultūras pasākumu rīkošanai, biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam (turpmāk – konkursa) mērķis – Kuldīgas novada kultūrvides veidošana, kultūras vērtību saglabāšana, jaunrades attīstīšana un sabiedrības integrācijas veicināšana.

Kuldīgas novada Domes Kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības komisija atbilstoši nolikumam ir izskatījusi 33 pieteikumus par finansējuma piešķiršanu kultūras pasākumiem par kopējo summu Ls 13910,82 un 9 biedrību darbības nodrošināšanai par kopējo summu Ls 6577,00, kas kopā sastāda pieprasījuma summu Ls 20487,82. Kopējais finansējums konkursa par Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma saņemšanu kultūras pasākumu rīkošanai, biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu, 2013.gadā ir Ls 5700,00.

Piešķirtais finansējums saskaņā ar pielikumu Domes lēmumam (31.01.2012., protokols Nr. 2, punkts Nr.14).

Kontakpersona Dace Reinkopa, Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja, tālr. 63322371, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Atbalsts sporta klubiem, komandām, pasākumiem un individuālajiem sportistiem 2013. gadā

Lai nodrošinātu Kuldīgas novada komandas veiksmīgu dalību Latvijas mēroga sporta pasākumos, veidotu Kuldīgas novada sporta pasākumu 2013. gada kalendāro plānu, atbalstītu sporta klubus/komandas un individuālos sportistus, kas veicina sporta dzīves daudzveidību Kuldīgas novadā un popularizē veselīgu dzīvesveidu un Kuldīgas novada tēlu Latvijā un pasaulē, Kuldīgas novada Dome bija izsludinājusi pieteikšanos uz pašvaldības finansējumu 2013. gadā.

Saņemtos pieteikumus atbilstoši Kuldīgas novada Domes apstiprinātajam pieteikumu vērtēšanas nolikumam Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sportam 2013. gadā izskatījusi Kuldīgas novada Domes Sporta komisija, apstiprinājusi Dome. Konkursā sadalīts finansējums Ls 16 030,00 apmērā.

Piešķirtais finansējums biedrībām saskaņā ar pielikumu Domes lēmumam (31.01.2012., protokols Nr. 2, punkts Nr.52).

Kontakpersona Saila Jansone, Kuldīgas novada Domes Sporta komisijas priekšsēdētāja, tālr. 26579494, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2012. gadā

Kuldīgas novada Dome apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2012. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem un kultūras pasākumiem.

Atbalsts biedrībām ar sociālu ievirzi

Piedaloties konkursā par pašvaldības atbalsta saņemšanu, biedrībām ar sociālu ievirzi bija iespēja piesaistīt līdzfinansējumu savu mērķprogrammu īstenošanai no pašvaldības budžeta. Pašvaldības atbalstu saņēmušas biedrības, kas sevi jau pierādījušas kā organizācijas, kuru darbība nav vērsta tikai uz biedru vajadzību apmierināšanu, bet dod ieguldījumu Kuldīgas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, sociālās spriedzes mazināšanā un novada attīstībā. Ar biedrībām sadarbības līgumu slēdz pašvaldības aģentūra  „Sociālais dienests” (pagastos - pagasta pārvaldes), kas raudzīsies, lai pašvaldības līdzfinansējums tiktu izmantots atbilstoši mērķim. Kuldīgas novada pašvaldības apstiprinātie naudas līdzekļi biedrībām tiek pārskaitīti tikai pēc tam, kad no biedrības saņemta atskaite par darbību iepriekšējā gadā.

Pašvaldības finansējums biedrībām, kas saistītas ar sociālo jomu

Atbalsts kultūras pasākumiem un biedrībām

Kuldīgas novada Dome apstiprinājusi finansiālu atbalstu 2012. gadā kultūras pasākumiem un biedrībām, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu. Piešķirtais finansējums ir Ls 4000, tai skaitā Ls 2870 kultūras pasākumiem un Ls 1130 biedrību atbalstam.

Pašvaldības finansējums biedrībām, kas saistītas ar kultūras jomu

Atbalsts sportam

Kuldīgas novada Dome apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2012. gada pašvaldības finansiālo atbalstu dažādiem Kuldīgas novada sporta pasākumiem, individuālo sportistu startiem, kā arī novada sporta klubiem un komandām, kopā atvēlot Ls 15 500.

Kuldīgas novada pašvaldības atbalsts sportam


Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2011. gadā

Kuldīgas novada Dome apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2011. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem un kultūras pasākumiem.

Atbalsts biedrībām ar sociālu ievirzi

Piedaloties konkursā par pašvaldības atbalsta saņemšanu, biedrībām ar sociālu ievirzi bija iespēja piesaistīt līdzfinansējumu savu mērķprogrammu īstenošanai no pašvaldības budžeta. 2011. gada pašvaldības budžeta plānā šim mērķim paredzēti 10 000 LVL. Par minētā finansējuma sadali deputāti diskutēja Sociālo lietu un Finanšu komitejā, galīgo lēmumu pieņemot Domes sēdē. Rezultātā pašvaldības atbalstu saņēmušas biedrības, kas sevi jau pierādījušas kā organizācijas, kuru darbība nav vērsta tikai uz biedru vajadzību apmierināšanu, bet dod ieguldījumu Kuldīgas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, sociālās spriedzes mazināšanā un novada attīstībā. Ar biedrībām sadarbības līgumu slēgs pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”, kas raudzīsies, lai nodokļu maksātāju nauda tiktu izmantota atbilstoši mērķim. Kuldīgas novada pašvaldības apstiprinātie naudas līdzekļi biedrībām tiek pārskaitīti tikai pēc tam, kad no biedrības saņemta atskaite par darbību iepriekšējā gadā.

Dotācijas biedrībām 2011. gadam

Atbalsts kultūras pasākumiem un sportam

Dome saņēma iesniegumus par kopējo summu 13 866.70, atbalstīti tika 25 projekti par kopējo summu 5 300 LVL.
Tāpat kā 2010. gadā arī šogad sporta klubiem, individuālajiem sportistiem un sporta pasākumiem plānoti 25 000 LVL, no tiem 13 8000 LVL – masu sporta pasākumiem, 810 LVL – mazākiem sporta pasākumiem, 3000 LVL – individuālajiem sportistiem, 6 700 LVL – sporta klubiem un komandām, 690 LVL – rezerves fondā.
Jāpiebilst, ka pašvaldība bija saņēmusi pieprasījumus par apmēram septiņas reizes lielāku summu, nekā paredzēts budžetā. Sporta komisija, kas nāca ar priekšlikumu uz Domi par finansējuma sadali, iesniegumus rūpīgi vērtēja divās sēdēs.
Sporta klubiem, komandām un individuālajiem sportistiem, kas saņēmuši finansējumu, par piešķirto naudas summu jāraksta pašvaldībai rēķins, pievienojot aktu par naudas izlietojumu.

Līdzfinansējums kultūras projektiem 2011. gadā

Masu sporta pasākumiem

Mazākiem sporta pasākumiem

Individuālajiem sportistiem

Sporta klubiem un komandām

Konkurss par vasaras nometnēm

2011. gada jaunums – gan biedrības, gan mācību iestādes var piedalīties konkursā par pašvaldības finansējumu skolēnu nometņu sarīkošanā. Konkursa „Vasaras interešu un talantu skola 2011” nolikumu Dome apstiprinājusi 24. februāra sēdē. Projekta pieteicējs var būt fiziska vai juridiska persona, kas atbilst 01.09.2009 Ministru Kabineta noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasībām. Projekta kopējais finansējums ir LVL 7 000.00, vienam pretendentam maksimālais pieejamais finansējums – LVL 700.00.

„VASARAS INTEREŠU UN TALANTU SKOLA 2011” NOLIKUMS

Iedzīvotāju iniciatīvu konkursam

Kuldīgas novada dome izsludinājusi iedzīvotāju vidū tik populāro projektu konkursu „Darīsim paši”. Tajā iespējams startēt iedzīvotāju grupām, kas vēlas pašu spēkiem uzlabot vidi, piemēram, izveidot bērnu rotaļu laukumu daudzdzīvokļu nama pagalmā, remontēt kāpņu telpu vai veikt citus labiekārtojumus, par to saņemot pašvaldības atbalstu LVL 400.00 apmērā. 2011. gada budžetā pašvaldība šim mērķim atvēlējusi LVL 8000.00, tātad varēsim atbalstīt 20 dažādas projektu ieceres kā pilsētā, tā laukos.

KONKURSA „DARĪSIM PAŠI” NOLIKUMS

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA

Līdzfinansējam LEADER un citos fondos iesniegto projektus

Nozīmīgs pienesums Kuldīgas rajona NVO kustības attīstībā bija biedrības „Darīsim paši!” izveide 2006. gadā un LEADER programmas finansējuma apguve. „Kuldīgas Novada Vēstīs” jau plaši rakstīts par Kuldīgas novada biedrību saņemto atbalstu 2009. un 2010. gadā. Vēl tikai atgādināšu, ka LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām. Pašvaldības novērojumi liecina, ka LEADER veicinājis mūsu novada iedzīvotāju līdzdalību un atbildību, piederību savai pilsētai, pagastam un novadam.
Lai atbalstītu biedrību centienus piesaistīt LEADER finansējumu, Kuldīgas novada Dome 2011. gada budžetā šo projektu līdzfinansēšanai paredzējusi 25 000,00 LVL. 2011. gadā pašvaldība jau noslēgusi 14 sadarbības līgumus ar biedrībām par līdzfinansējumu.

Kuldīgas novada Domes un biedrību sadarbības līgumi LEADER programmas ietvaros