Aicina uz sabiedrības informēšanas pasākumu par ūdeļu fermas izveidi

Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļa informē, ka, lai saskaņotu sabiedrības un būvniecības ieceres ierosinātāja intereses, nodrošinātu pašvaldības lē­mumu atklātumu saistībā ar teritorijas attīstību, kā arī dotu iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā, sabiedrības informēšanai un publiskajai apspriešanai tiek nodots skiču projekts „Ūdeļu ferma 6000 dzīvniekiem ar palīgēkām un inženiertīkliem zemes īpašumā „Minkas” (viensētas „Bricenieki” tuvumā), Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā”.

Sabiedrības informēšanas pasākums notiks 31.10.2014. plkst. 14.00 Ķikuru bibliotēkā, Avotu ielā 1, Ķikuros, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā.

Informatīvā pasākuma materiāli un anketas pieejami Ķikuru bibliotēkā, Avotu ielā 1, Ķikuros, Turlavas pag., Kuldīgas nov. un Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Atsauksmes pēc informēšanas pasākuma iesniegt Turlavas pagasta pārvaldē un Kuldīgas novada pašvaldībā līdz 2014. gada 14. novembrim.

Kontaktpersona: Uldis Bumbieris, tālrunis: 29209320.

< SKATĪT AKTUALITĀTES