Aicina uz izglītības stratēģijas publisko apspriešanu

Kuldīgas novada Dome informē, ka Kuldīgas novada izglītības stratēģijas projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014. gada 23. septembrī 15.00 Kuldīgas novada Domes lielajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Kuldīgas novada izglītības stratēģijas projekta publiskā apspriešana notiek līdz 01.10.2014., pamatojoties uz Domes 29.05.2014. lēmumu /prot.nr. 6 p. 37/.

Publiskās apspriešanas laikā ar Kuldīgas novada izglītības stratēģijas projektu var iepazīties Kuldīgas novada Domē (Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV – 3301) tās darba laikā.

Kuldīgas novada Izglītības stratēģijas projekts

< SKATĪT AKTUALITĀTES