PAZIŅOJUMS PAR “KULTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021. – 2028. GADAM” PUBLISKO APSPRIEŠANU

kultura
Foto: Ričards Sotaks

Kuldīgas novada Dome 2021. gada 28. janvāra sēdē vienbalsīgi pieņēma lēmumu par Kuldīgas novada kultūras nozares attīstības programmas 2021.-2028. gadam izstrādes uzsākšanu, piesaistot gan ārējos ekspertus un kultūras jomas speciālistus, gan novada kultūras nozares speciālistus. Kā Kuldīgas novada kultūras nozares attīstības programmas 2021.-2028. gadam izstrādes vadītāju apstiprināja Kultūras nodaļas vadītāju Daci Reinkopu.

Uzsākot attīstības programmas izstrādi, tika ņemts vērā, ka 2021. gadā saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurā paredzēta administratīvo teritoriju apvienošana un ka Kuldīgas novadā tiks apvienotas Kuldīgas, Skrundas un Alsungas pašvaldības, bijušās Alsungas novada un Skrundas novada domes tika uzaicinātas iesaistīties kultūras attīstības programmas izstrādē. Skrundas un Alsungas novada pašvaldības deleģēja pašvaldību pārstāvjus piedalīties programmas izstrādes procesā.

Par Kuldīgas novada kultūras attīstības programmas 2021.-2028.gadam izstrādi tika noslēgts līgums ar Latvijas Kultūras akadēmiju, kuras eksperti, prof. Andas Laķes vadībā veica pētījuma izstrādi, kas sevī ietvēra padziļinātās un daļēji strukturētās intervijas, fokusgrupu diskusijas, elektronisko kultūras operatoru aptaujas, datu apstrādi, kā arī Kuldīgas novada kultūras dzīves novērtējumu un galveno problēmu definājumu, pētījuma rezultātu prezentēšanu, rīcības plāna izstrādi.

Darba procesā tika apkopoti kvalitatīvie un kvantitatīvie dati. Kvalitatīvie dati tika veidoti, veicot 40 padziļinātas individuālās intervijas, intervējamo vidū bija visu bijušo trīs novadu kultūrpolitikas veidotāji un kultūras un radošā sektora pārstāvji. Tika noorganizētas 8 fokusgrupu diskusijas, kuru mērķgrupas bija kultūras centru pārstāvji  bibliotēku pārstāvji, muzeju pārstāvji, kultūrizglītības iestāžu pārstāvji, kultūras radošo industriju uzņēmēji, mākslinieki, suitu kultūras organizāciju pārstāvji.

Kā kvantitatīvie dati tika izmantota 2020. gadā veiktā aptauja Kuldīgas novada iedzīvotāju aptauja “Ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu” (2020, 515 respondenti) Kuldīgas novada kultūras un radošā sektora pārstāvju aptauja.

Publiskā apspriešana norisināsies no 06.08.2021. – 06.09.2021.

Ar dokumentu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties:

1. elektroniski: ŠEIT
2. izdrukas veidā: Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1 (1. stāvā), Kuldīgā;

Viedokli un priekšlikumus publiskās apriešanas laikā var izteikt:

1. elektroniski:

1.1. ar valsts pārvaldes pakalpojumu portāla HTTPS://LATVIJA.LV/ starpniecību;
1.2. nosūtot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Kuldīgas novada pašvaldības e-adresi ar drošu elektronisko parakstu parakstītu IESNIEGUMU ar norādi "Iesniegums “Kultūras attīstības programma 2021. – 2028. gadam” “

2. papīra formātā:

2.1. pa pastu priekšlikumi sūtāmi līdz 06.09.2021. (pasta zīmogs) Kuldīgas novada pašvaldībai, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV - 3301.
2.2. personīgi priekšlikumi iesniedzami Kuldīgas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, darba dienās no 8.00 līdz 17.00 vai ievietojot tos dokumentiem paredzētajā pastkastē pie ēkas.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 30. augustā 17.00 attālināti platformā ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/83538531794 . Sanāksmes laikā būs iespēja uzdot jautājumus, kā arī iesaistīties diskusijā ar izstrādes darba grupas pārstāvjiem.

Par publiskās apspriešanas procesu aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības mājas lapā un citos plašsaziņas līdzekļos.

Jautājumu, neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt pa tālruni 29110981 vai rakstīt e-pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

PIELIKUMS NR.1 SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS – STATISTIKAS DATI

PIELIKUMS NR. 2 KULDĪGAS PILSĒTAS UN NOVADA, ALSUNGAS NOVADA UN SKRUNDAS NOVADA KULTŪRAS SEKTORA PĀRSTĀVJU APTAUJAS DATI

< SKATĪT AKTUALITĀTES