Aicina uz detālplānojuma publisko apspriešanu

rupniecibas iela

Kuldīgas novada dome 2021. gada 27. maijā pieņēma lēmumu Nr. 24 (protokols Nr. 6) “Par “Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – veicināt nekustamajiem īpašumiem piemērotākās apbūves attīstību. Zemes vienībā Rūpniecības ielā 1 plānota tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu un savrupmāju apbūve, bet zemes vienībā Rūpniecības ielā 3 plānota savrupmāju apbūve.

Publiskā apspriešana norisināsies* no 11.06.2021. līdz 08.07.2021. Ar projekta materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties

 • elektroniski:
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
  • Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē kuldiga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība";
 • izdrukas veidā Kuldīgas attīstības aģentūrā, Pilsētas laukumā 3 (2. stāvā), Kuldīgā.

Viedokli un priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā var izteikt

 • elektroniski
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
  • ar valsts pārvaldes pakalpojumu portāla https://latvija.lv/ starpniecību;
  • nosūtot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Kuldīgas novada pašvaldības e-adresi ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu.
 • papīra formātā
  • pa pastu priekšlikumi sūtāmi līdz 08.07.2021. (pasta zīmogs) Kuldīgas attīstības aģentūrai, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301 vai Kuldīgas novada pašvaldībai, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301.
  • personīgi priekšlikumi iesniedzami Kuldīgas attīstības aģentūrā, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, ievietojot tos dokumentiem paredzētajā pastkastē ēkas pirmajā stāvā darba dienās no 8.00 līdz 17.00, vai Kuldīgas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, darba dienās no 8.00 līdz 17.00 vai ievietojot tos dokumentiem paredzētajā pastkastē pie ēkas.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Publiskās apspriešanas laikā, iepriekš piesakoties, iespējams saņemt konsultāciju klātienē un attālināti par izstrādāto detālplānojuma projektu. Pieteikšanās konsultācijai, zvanot detālplānojuma izstrādes vadītājai Līvai Meļķei-Tropiņai pa tālruni 26026766 vai rakstot e-pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 1. jūlijā plkst. 17.00 attālināti platformā ZOOM. Sanāksmes laikā būs iespēja uzdot jautājumus, kā arī iesaistīties diskusijā ar detālplānojuma projekta izstrādes darba grupas pārstāvjiem. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmē neklātienes formā, aicinām līdz 29.06.2021. reģistrēties, sūtot e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Uz jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet ziņu par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Reģistrācija detālplānojuma apspriešanas sanāksmei

Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistē Kuldīgas novada pašvaldības sociālo tīklu kontos (precīza saite tiks publicēta pašvaldības interneta vietnē pirms sapulces sākuma).

Par publiskās apspriešanas procesu aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē un plašsaziņas līdzekļos.

Jautājumu, neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt pa tālruni 26026766 vai rakstīt e-pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

*atbilstoši 10.06.2020. likumam “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums”

DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ATRAŠANĀS VIETA

Detālplānojuma teritorija atrodas Kuldīgas pilsētā, kvartālā starp Jelgavas ielu, Rūpniecības ielu, Annas kapiem un Ventas upi, tiešā Kuldīgas vecpilsētas tuvumā.

Detālplānojuma teritorijā ietilpst divas zemes vienības: Rūpniecības ielā 1 ar kadastra apzīmējumu 62010280011 un Rūpniecības ielā 3 ar kadastra apzīmējumu 62010280013. To kopējā platība ir 6,878 ha. Pašlaik iebraukšana teritorijā iespējama no Rūpniecības ielas un Jelgavas ielas.

 

DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMI

Saskaņā ar Kuldīgas novada teritorijas plānojumu 2013-2025 (turpmāk – Kuldīgas novada TP), detālplānojuma teritorija atrodas Jaukta centra apbūves teritorijā (JC).

Detālplānojuma priekšlikums atbilstoši mēroga noteiktībai, detalizē un konkretizē Kuldīgas novada TP paredzētos teritorijas izmantošanas veidus un aprobežojumus, nosakot prasības plānotajai izmantošanai un apbūvei, kā arī tiek precizēta perspektīvās apbūves teritorijas robeža ar tai nepieciešamo infrastruktūras izvietošanu un piekļuvi. Mērķis ir radīt kvalitatīvu dzīves telpu.

Detālplānojuma teritorijā tiek izdalītas “Jaukta centra apbūves teritorijas” (JC) piecas apakšzonas. JC-01 – iekškvartālu teritorijām, kuras ir piemērotas klusai savrupmāju apbūvei, kā galveno izmantošanas veidu nosakot savrupmāju apbūvi. JC-02 – zemesgabalam, kurā jau ir uzbūvēta esoša mazstāvu daudzdzīvokļu ēka, un tam piegulošajam zemesgabalam pie Rūpniecības ielas, kā galveno izmantošanas veidu nosakot daudzdzīvokļu māju apbūvi, bet vienlaicīgi paredzot iespēju izbūvēt arī nepieciešamos publiskos objektus: biroja ēku apbūvi, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūvi, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi, sporta ēku un būvju apbūvi, izglītības un zinātnes iestāžu apbūvi un ierīkot labiekārtotu publisko ārtelpu. JC-03 – kvartālā pie Rūpniecības ielas, kā arī kvartālā, kas atrodas vistuvāk Ventas upes krastam, kā galveno izmantošanas veidu pieļaujot gan savrupmāju apbūvi, gan publisko apbūvi – biroja ēku apbūvi, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūvi, sporta ēku un būvju apbūvi, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi, veselības aizsardzības iestāžu apbūvi. Teritorijā, kas tieši robežojas ar Annas kapu teritoriju un Ventas krastmalu, tiek noteikta JC-04, kur galvenais izmantošanas veids ir labiekārtota publiskā ārtelpa, bet ir atļauts ierīkot arī atklātus sporta laukumus un sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objektus, kā arī atklātas autostāvvietas.

Teritorijai JC-05, kas noteikta teritorijās kuras tieši robežojas gan ar Annas kapiem, gan ar zemesgabalu “Ugunskapi”, galvenais izmantošanas veids ir tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, ko veido sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, atklāti sporta laukumi, biroju ēku apbūve un labiekārtota publiskā ārtelpa, bet kā papildizmantošanas veidi tiek noteiktas ēkas sauszemes satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā garāžas un atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas.

“Transporta infrastruktūras teritorija (TR)” atļauta inženiertehniskās infrastruktūras izbūve, transporta apkalpojošās infrastruktūra (autostāvvietas un velostāvvietas) izbūve, kā arī transporta lineārā infrastruktūra un labiekārtojuma elementi, kas izvietojami joslās plānoto ielu malās.

Apbūves parametri ir noteikti, ņemot vērā Kuldīgas novada TIAN prasības, tos detalizējot. Detālplānojuma risinājumos noteiktos apbūves parametrus skatīt tabulā.

Detālplānojuma materiāli