Uzklausa vērtīgus priekšlikumus veselības projekta realizēšanai

velo
Publicitātes foto.

12. maijā videokonferences režīmā norisinājās projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2./16/I/095) publiskā diskusija, kur izskanēja virkne ierosinājumu, lai veiksmīgāk aizvadītu projekta otro posmu.

Līdz šim projektā lielu popularitāti guvušas senioru un ģimenes veselības dienas, vingrošanas nodarbības pagastos, velodiena, senioru ūdensaerobika un citi pasākumi, kurus kopumā apmeklējuši vairāk nekā 15 tūkstoši iedzīvotāju. Diskusijas laikā vairāki dalībnieki norādīja, ka lielāks uzsvars jāliek uz mentālās veselības veicināšanas pasākumiem un to risku prevenciju. Proti, mūsdienu sabiedrībā arvien vairāk gan jaunieši, gan pieaugušie saskaras ar mobingu, tāpat aktuāls temats ir lielais stress un izdegšanas riski, kas savukārt noved pie trauksmes, miega traucējumiem un citām nopietnām veselības problēmām. Izskanēja priekšlikumi rīkot lekcijas par šiem tematiem un domāt arī par potenciālām atbalsta grupām. Par jūtīgām tēmām runāt neformāli, izstāstīt pieredzes stāstus.

Sarunas gaitā iezīmējās, ka problēmu jautājumi, ar kuriem skolēni un jaunieši ikdienā saskaras, būtu jārisina kopā ar vecākiem, lai arī viņiem būtu zināšanas, kā šādos gadījumos rīkoties. Iedzīvotāji ieteica izveidot aktivitātes jaunajiem vecākiem. Lai veicinātu gan jauniešu, gan pieaugušo zināšanas par veselīgu uzturu, diskusijas dalībnieki ierosināja organizēt veselīga uztura gatavošanas meistarklases, kas līdz šim veiksmīgi tika piedāvātas jauniešu auditorijai.

Savukārt, lai veicinātu fizisko veselību, diskusijas laikā izskanēja, ka, ievērojot visus Covid-19 ierobežojumus, varētu domāt par mazāka formāta pārgājieniem, nūjošanas nodarbībām un attālinātu vingrošanu.

Videokonferences dalībnieki norādīja uz problēmu – dažkārt ir grūti atrast informāciju par plānotajām projekta norisēm, lekcijām, pasākumiem. Projekta koordinatori uzsvēra, ka to novērsīs, izveidojot atsevišķu “Facebook” kontu, kur  publicēs visu aktuālo informāciju par plānotajiem pasākumiem un atskatus par to norisi.

Uzklausot un izvērtējot visus priekšlikumus, projekta koordinatori izdarīs izmaiņas projekta plānā, un tuvāko mēnešu laikā uzzināsim par veselības veicināšanas aktivitātēm, kurās novada iedzīvotāji varēs iesaistīties.

< SKATĪT AKTUALITĀTES