Kuldīgas novada pašvaldība atbalstīs kultūras jomas biedrības un nodibinājumus

gerbonis

28. februāra Kuldīgas novada Domes sēdē nolemts, ka 2020. gadā finansiāli atbalstīs 33 kultūras jomas biedrības un nodibinājumus, kā arī pasākumus. Kopumā šim mērķim atvēlēti 15 000 eiro.

Finansējumu piešķīra konkursa kārtībā. Ikgadējā konkursa mērķis ir atbalstīt juridiskās personas, biedrības un nodibinājumus, kuru darbība ir kultūras joma un kas nodrošina Kuldīgas novada kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, veicina sabiedrības jaunradi un radošumu, veicina Kuldīgas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, inovatīvas, starptautiski aktuālas kultūras attīstību, kā arī sekmē pilsoniskas sabiedrības attīstību ar kultūras aktivitāšu palīdzību.

Pašvaldības finansiāls atbalsts biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu, un kultūras pasākumiem 2020. gadā.

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums, EUR

Starptautiskā publiskā adīšanas diena, rīko biedrība “Čaupe”

150

Biedrības “Čaupe” darbības nodrošinājums  

250

Dalība akcijā “Satiec savu meistaru”, rīko biedrība “Čaupe”

250

Starptautiskais Kuldīgas mākslas festivāls 2020, rīko biedrība “Mākslas un Tehnoloģiju centrs”

1000

Mākslas plenērs “Gleznot prieks IV” “Pasteļu glezniecība”,  rīko biedrība “Mākslas centrs “Pēda””

800

Parka svētki senioriem Kabiles pagastā, rīko pensionāru biedrība “Kabile”

150

Ārsta balss dziedē! RīkoKuldīgas kultūras biedrība “Līvija”

 

300

VPDK “Snēpele” 10 gadu jubilejas koncerts “Krāsaini sapņi”, rīko biedrība “Snēpeles pagasta deju kolektīvs”

250

 

Teicējam Ansim Bergmanim veltītais tautasdziesmu konkurss, rīko biedrība “Ēdoles pūra lāde”       

600

Starptautiskā alternatīvās modes skate “Kas Emīlijai galvā?”

200

Biedrības “Mess” darbības atbalsts, rīko biedrība “MESS”

150

Starptautiskais kapelu saiets “Kā ir, tā ir”, rīko Snēpeles mūzikas biedrība “Kā ir, tā ir”

250

“Par mums - Eiropas mūzikā”, rīko biedrība “Mēs savai skolai un pilsētai”

600

Labdarības koncerts “Torņu sasaukšanās Vārmē”, rīko Vārmes pagasta attīstības biedrība “Vārme”

460

“Dzīve mūzikā – vēlreiz..” Rīko biedrība “Cantare”

500

Jauniešu kultūras laboratorija, rīko biedrība “Snēpele”

100

Atbalsts senioru vokālajam ansamblim “Atvasara”, biedrība “Snēpele”

150

Tradicionālo instrumentu spēles meistarklase Basu tautas namā, rīko biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””

600

Kuldīgas fotokluba “Divas upes” pētnieciski dokumentālās fotogrāfijas plenēri un fotoizstāde “Viens portrets, simtiem stāstu”, rīko biedrība “Mākslas un Tehnoloģiju centrs”

300

Annas dārza skaņas, rīko Kuldīgas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze

600

Pasākumi Līvijas Rezevskas izstāžu zālē un biedrības darbības nodrošinājums

2400

Gleznošanas meistarklase “Tilts”, rīko M22 Mākslas un radošuma telpa

990

“Sarunas vērta tikšanās” – Ē. Vilsona monoizrāde Vārmes muižas kalpu mājā, rīko biedrība “Vārmes klēts”

400

Festivāls “Ziv zup”, “Baltu vakars” un biedrības “Kūrava” darbības nodrošināšana

1500

Indriķa Zeberiņa piemiņas istabas ekspozīcijas pārveide Snēpeles muižā, biedrība “Zelta kadri”

800

Demokrātijas kafejnīca, rīko biedrība “Kurzemes NVO centrs”

900

Kuldīgas dejotāju biedrības darbības atbalsts

400

Vasaras saulgrieži Laidu pagasta Rudē, rīko biedrība “Laidu laipa”

300

Koncertprogrammu radīšana un atskaņošana kamerkora “Rāte” 30 gadu jubilejas koncertam, biedrība “Cantare”

800

Atbalsts biedrībai “ Kursas raksti”

200

“Ģimene – Latvijas lepnums un spēks” Kuldīgā 2020, rīko biedrība “Integrācijas centrs “Atvērtās durvis””

350

Atbalsts biedrības “Cantare” darbībai

200

Leģendu nakts 2020 Padures muižā, rīko biedrība “Padures muiža”

400

KOPĀ

15000

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES