Diskutē par lokālplānojuma izstrādi Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā

lokālplānojums
Foto: Kārlis Komarovskis

19. septembrī Kuldīgas attīstības aģentūrā notika pirmā tikšanās ar Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā lokālplānojuma izstrādātājiem. Tās laikā pašvaldības speciālisti iepazīstināja ar lokālplānojuma izstrādes mērķi un darba uzdevumiem izstrādātājam. Lokālplānojumu pašvaldība izstrādās sadarbībā ar SIA “Metrum”. Lokālplānojuma izstrādes darba grupā darbosies teritorijas plānotāja, lokālplānojuma izstrādes vadītāja Līva Meļķe-Tropiņa, Būvvaldes vadītāja Jana Jākobsone, Būvvaldes vecpilsētas pārvaldības speciāliste Sintija Vītoliņa, Kuldīgas Attīstības aģentūras vadītājs Kaspars Rasa, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Klāvs Svilpe un priekšsēdētājas padomnieks attīstības, ekonomikas un ārējo sakaru jautājumos Edgars Zalāns. Plānots, ka lokālplānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešana notiks 2020. gada maijā, jūnijā.

L. Meļķe-Tropiņa 19. septembra pasākumā uzsvēra, ka gan šīs sarunas, gan turpmāk plānoto publisko darba grupu mērķis ir panākt aktīvāku sabiedrības iesaisti lokālplānojuma izstādē. Tā iedzīvotājiem un citiem interesentiem tiek dota iespēja aktīvi līdzdarboties jaunu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē vecpilsētai, tādējādi rodot kompromisu starp visām ieinteresētajām pusēm.

Uz sanāksmi atnākušie iedzīvotāji norādīja, ka ir būtiski lokālplānojuma mērķī definēt, kā plānojuma izmaiņas palīdzēs pašiem kuldīdzniekiem. Tikmēr SIA “Metrum” pārstāvji mudināja iedzīvotājus veidot biedrību, kas turpmākajās apspriedēs varētu pārstāvēt vecpilsētas māju īpašnieku vēlmes un ierosinājumus.

SIA “Metrum” teritorijas attīstības plānošanas daļas vadītāja Māra Kalvāne sarunas laikā informēja par inovatīvu risinājumu sabiedrības iesaistē šī lokālplānojuma izstrādei – interneta platformā, ko publiskos tuvākajā laikā, ikvienam iedzīvotājam būs iespēja anonīmi  izteikt savus ierosinājumus un komentārus, kā arī turpat saņemt atbildes. Šajā platformā izteiktie ierosinājumi, komentāri un atbildes būs publiski redzamas. Vienlaikus varēs izmantot līdzšinējās iespējas – rakstīt oficiālus iesniegumus pašvaldībai, kā arī piedalīties turpmāk organizētajos sabiedrības līdzdalības pasākumos.

Detalizēta informācija par lokālplānojuma norisēm būs pieejama pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos.

< SKATĪT AKTUALITĀTES