Publikācija par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā

lokālplānojuma

Ar Kuldīgas novada domes 2018. gada 27. septembra lēmumu Nr. 35, ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu (turpmāk - lokālplānojums). Pamatojoties uz veikto publiskā iepirkuma procedūru, Kuldīgas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “METRUM” par lokālplānojuma izstrādi.

Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā ir kultūrvēsturiska teritorija, kurā jārisina kultūras un dvabas mantojuma aizsardzība un saglabāšana. Tajā ir atšķirīgas teritorijas izmantošanas un aizsardzības prasības, ko nosaka normatīvie akti dabas un kultūras mantojuma aizsardzības jomās, kā arī Kuldīgas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam. Ņemot vērā ka teritorijā pārklājas dažādu aizsardzības un izmantošanas režīmu teritoriju robežas, Pašvaldība ir izvērtējusi nepieciešamību uzsākt lokālplānojuma izstrādi, kā arī precizēt un saskaņot aizsardzības regulējumu.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt dabas, kultūrvides vērtību saglabāšanai un teritorijas līdzsvarotai attīstībai optimālu normatīvo regulējumu, kas pamatots pilsētvides izpētē un analīzē.

Lokālplānojuma izstrādei ir būtiska loma, gan raugoties no sabiedrības kopējo interešu, gan no individuālo interešu skatu punkta (tiesību īstenošana un ierobežošana). Teritorijas attīstības plānošanā ievēro dažādus principus, no kuriem viens ir atklātības princips, līdz ar to teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ir liela nozīme sabiedrības iesaistīšanā un informēšanā.

SIA “METRUM” izstrādi pie lokālplānojuma ir uzsākusi 2019. gada augustā, līdz ar to aicinām iedzīvotājus/interesentus iesaistīties lokālplānojuma izstrādē iesniedzot priekšlikumus, kā arī iesaistīties turpmāk organizētajos sabiedrības iesaistes pasākumos.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus izvērtēšanai un/vai iekļaušanai lokālplānojuma 1.redakcijā var iesniegt līdz 2019. gada 1.oktobrim, personīgi Kuldīgas novada pašvaldībā vai sūtot pa pastu, adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301. Fiziskām personām nepieciešams norādīt savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi, lai varam rakstiski sniegt atbildes par Jūsu iesnieguma tālāku virzību.  Ja iesniegumu noformējat kā elektronisku dokumentu, tad lūdzam to sūtīt uz e-pasta adresi – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (jautājumu gadījumā sazināties ar izstrādes vadītāju Līvu Meļķi - Tropiņu, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Aicinām piedalīties informatīvajā pasākumā 19. septembrī plkst. 17.00 "Kuldīgas attīstības aģentūras" telpās, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā, kurā būs iespēja uzzināt vairāk par lokālplānojuma izstrādes nepieciešamību, procesu un par iespējām līdzdarboties!

Lūdzam iedzīvotājus būt atsaucīgiem un sekot līdzi Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā lokālplānojuma izstrādes procesam!

< SKATĪT AKTUALITĀTES