Paziņojums par tikšanos ar iedzīvotājiem Ventas ciema "Bukaišos"

Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu pilnveidotajā redakcijā mainīto funkcionālo zonējumu nekustamajam īpašumam "Dzeguzes" Rumbas pagastā, tiek rīkota tikšanās ar iedzīvotājiem, īpašuma attīstītāju un Domes pārstāvjiem. Sanāksme notiks 10.01.2019. plkst. 18.00 Ventas ciema brīvā laika pavadīšanas centrā „Bukaiši”, Rumbas pagastā.

Atgādinām, ka Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana ilga no 26.11.2018. līdz 18.12.2018. un publiskās apspriešanas sanāksme notika 10.12.2018. plkst. 17.00 Kuldīgas novada pašvaldības zālē.

< SKATĪT AKTUALITĀTES