Iedzīvotāju aptauja par “Dzīrēm Kuldīgā 2018”

aptauja
Kuldīgas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus izteikt viedokli par Kuldīgas pilsētas festivālu "Dzīres Kuldīgā 2018".
Aptaujas mērķis ir iegūt informāciju, kuru pašvaldība izmantos turpmākajam darbam. Aptauja ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. 

 

Aptaujas anketu iedzīvotāji aicināti aizpildīt šeit: