Dzīres Kuldīgā 2018 - apmeklētāju aptaujas anketa

Kuldīgas novada pašvaldība aicina gan novada iedzīvotājus, gan pilsētas viesus izteikt viedokli par Kuldīgas pilsētas festivālu "Dzīres Kuldīgā 2018". Aptaujas mērķis ir iegūt informāciju, kuru pašvaldība izmantos turpmākajam darbam. Aptauja ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. 

Aptaujas anketu iedzīvotāji aicināti aizpildīt šeit:

< SKATĪT AKTUALITĀTES