Publiskā apspriešana par būvniecības ieceri Deksnē

Publicitātes foto

Būvniecības ieceres veids, adrese:

"Mēbeļu ražotnes, biroju telpu un noliktavas jaunbūve, “Laimdotas”, Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā".

Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesāršnojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību:

Darba dienās pašvaldības ēkā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 1. stāva vestibilā un iedzīvotāju pieņemšanas laikos pirmdienās 15.00 - 18.00 un ceturtdienās 9.00 - 12.00 arī Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301, kontakttālrunis: 63321904.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

2018. gada 17. aprīlī plkst.17.00 “Pagastmāja”, 2.stāva zālē, Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš, adrese un laiks:

2018. gada 10. aprīlis – 2018. gada 10. maijs Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā līdz plkst. 16.00.

Būvniecības ierosinātājs:

SIA Laimdotas, reģ., nr. 46101007670,

Juridiskā adrese: “Laimdotas”, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321

Kontakttālrunis: 28370399

Būvprojekta izstrādātājs:

SIA 3d birojs, reģ., nr. 41203057728,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 13, Kuldīga, LV-3301,

būvkomersanata reģ.Nr. 13025,kontakttālrunis: 28370399

VIZUALIZĀCIJA

APTAUJAS LAPA

Būvtāfele (PDF ielāde varētu aizņemt dažas sekundes)

< SKATĪT AKTUALITĀTES