Aicina pieteikties finansējumam sportistu, klubu un sporta pasākumu atbalstam

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu finansējuma saņemšanai 2018. gadā sportistu, klubu un sporta pasākumu atbalstam.

Uz atbalstu var pretendēt Kuldīgas novadā dzīvesvietu deklarējuši sportisti un Biedrību un nodibinājumu reģistrētie Kuldīgas novada sporta klubi un komandas, sporta pasākumu organizatori, kuri plāno organizēt sporta pasākumus Kuldīgas novada teritorijā. Pašvaldības mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta pasākumus, klubus, biedrības, komandas un individuālos sportistus, tādējādi veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, iesaistot iedzīvotājus dažādās sporta aktivitātēs, kā arī popularizējot novadu Latvijā un pasaulē.

Kuldīgas novada Sporta komisijai adresēti pieteikumi līdz 2018. gada 12. janvāra plkst. 17.00 jāiesniedz Domē, Baznīcas 1, Kuldīgā. Ar konkursa nolikumu finansējuma saņemšanai var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldībā, vai zemāk nospiežot saiti. Pieteikumu veidlapas var saņemt Kuldīgas novada Domes apmeklētāju pieņemšanas centrā (Baznīcas iela 1, Kuldīga), kā arī izdrukāt no pašvaldības mājaslapas. 

NOLIKUMS

Pieteikuma anketas:

SPORTA PASĀKUMIEM UN SACENSĪBĀM (ANKETA NR. 1)

SPORTA BIEDRĪBĀM, KLUBIE (ANKETA NR. 2)

ATSKAITE

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES