Piešķir līdzfinansējumu Kuldīgas novada kultūras biedrībām

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu finansējuma saņemšanai 2018. gadā kultūras pasākumiem, biedrību un nodibinājumu atbalstam, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 15. janvārim Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālistam vai jānosūta pa pastu tā, lai tie tiktu saņemti līdz 15. janvārim. Finansiāli tiks atbalstītas sabiedriskās un privātās struktūras, kas darbojas kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu kultūras projektu īstenošanā, bagātina Kuldīgas novada kultūrtelpu ar dažādām aktivitātēm, sekmējot Kuldīgas novada atpazīstamību.

Finansējumu šai jomai piešķir, lai sekmētu Kuldīgas novada kultūrvides attīstību un atpazīstamību, kultūras vērtību saglabāšanu, attīstītu jaunradi, veicinātu iedzīvotāju brīvā laika organizēšanu, biedrību un nodibinājumu iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības veidošanā un iesaistīšanos kultūras procesu norisēs.

Pieteikuma veidlapas var saņemt Kuldīgas novada Domē pie apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālista (Baznīcas iela 1, Kuldīga), kā arī izdrukājot pielikumu.

NOLIKUMA

< SKATĪT AKTUALITĀTES